Centrum będzie spójne. Powstanie jeden schemat elewacji

W trakcie styczniowego posiedzenia Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń, które miało miejsce w sali narad Urzędu Gminy Wyry w dniu 24 stycznia, radni z Gostyni zostali zapoznani z propozycją przygotowania jednego wzorca elewacji dla wszystkich budynków użyteczności publicznej, skoncentrowanych wokół placu centralnego przy ul. Pszczyńskiej. Wstępna koncepcja została zaprezentowana przez mieszkańców Gostyni, którzy na co dzień zajmują się podobnymi realizacjami. Po krótkiej dyskusji radni przystali na propozycje, wyrażając wolę podjęcia współpracy – to jest zlecenie opracowania schematu elewacji i niezbędnej dokumentacji.

Przedstawiona w trakcie obrad prezentacja pt. „Koncepcja nowego wizerunku centrum Gostyni” stanowiła jedynie pokaz kierunków działania, jakie zostaną podjęte. Celem jej autorów było wskazanie, w jak łatwy i relatywnie tani sposób – stosując jeden wcześniej obrany wzór elewacji dla wszystkich budynków – gmina jest w stanie odmienić wizerunek tej kluczowej części miejscowości, która obecnie nie jest w pełni spójna w odbiorze.

Zaprezentowano dwie koncepcje robocze – przygotowane w ostatnich dniach, niemal tuż po pierwszych rozmowach w Urzędzie Gminy – które uwzględniały użycie bardzo ograniczonej palety kolorów, a także odpowiednio dopasowanych elementów graficznych. To zaś, jak można przekonać się na zamieszczonych pod tekstem wizualizacjach, tchnęło w dobrze znane budynki zupełnie nowego ducha. Jak przyznali autorzy, pewną inspiracją dla obu tych wizji były przykłady z Górnego Śląska – budynek MDK „Koszutka” (Filia „Dąb”) w Katowicach, i z terenu Polski – Centrum Administracji w Wielkiej Wsi, Centrum Kultury w Suchym Lasie.

Temat uwspólnienia elewacji budynków w centrum Gostyni, jak wspomniała obecna na spotkaniu kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Ewa Taut, zrodził się przy okazji przebudowy Gminnego Przedszkola (przetarg na realizację ma zostać ogłoszony już wkrótce). Wraz ze startem prac nad przebudową, pojawiło się pytanie o kształt najbliższego sąsiedztwa, które również stanowi własność gminy Wyry. Z czasem, w tym po rozmowach z dyrektor przedszkola, okazało się, że są w Gostyni specjaliści, którzy zajmują się tego typu realizacjami, stąd też pomysł ich zaangażowania w ten projekt.

Radni z entuzjazmem odnieśli się do zaprezentowanych koncepcji. Przystali na propozycję, wspartą staraniami Kierownik GKI. Wyrażając chęć współpracy, w tym zgodę na zawarcie umowy na realizację pełnego opracowania, radni zasugerowali utrzymanie jasnej kolorystyki, w odcieniach bieli i szarości, a także uwzględnienie w projekcie specyfiki rozwiązań zastosowanych przy budowie Zagrody Śląskiej.

W zakresie pełnego opracowania, za ok. 10 tysięcy złotych, ma się znaleźć pięć istniejących budynków – ośrodek zdrowia, biblioteka, poczta, przedszkole i dom kultury – w dwóch wariantach kolorystycznych.

Kiedy odpowiedni schemat zostanie opracowany (a powinno do tego dojść już w najbliższym czasie), na jego bazie gmina będzie kształtowała elewacje kolejnych budynków, począwszy od gmachu Gminnego Przedszkola. Tym samym zawarte w istniejących projektach wzorce – skrajnie od siebie różne – nie będą już brane pod uwagę, a to zaś sprawi, że z czasem wszystkie budynki w centrum będą ze sobą w pełni tożsame.

Czy projekt przebudowy przedszkola wyznaczy standardy dla centrum Gostyni? [12.11.2015]

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl