Dach budynku szkoły podstawowej również zostanie objęty remontem

Budżet prowadzonej od ubiegłego roku przez gminę Wyry inwestycji polegającej na rozbudowie i termomodernizacji gmachu szkoły podstawowej został zwiększony decyzją Rady Gminy Wyry o kwotę 230 tys. zł. Nowe środki zostaną przeznaczone na konserwację dachu przed montażem zamówionych wcześniej paneli fotowoltaicznych.

Decyzja o przeprowadzeniu dodatkowych prac zapadła po tym, jak wykonawca dokonał przeglądu dachu pod kątem planowanej tam instalacji fotowoltaicznej. Stan techniczny dachu w ocenie wykonawcy pogorszył się od czasu ostatniej kontroli, która kilka lat temu została przeprowadzona przez inną firmę. W związku z tym, aby uniknąć konserwacji dachu w niedalekiej przyszłości – co wiązałoby się z demontażem paneli fotowoltaicznych, a później ich ponownym montażem – zaproponowano przeprowadzenie takiego remontu wcześniej, tak aby po zakończeniu modernizacji szkoły zapewnić całej konstrukcji i posadowionej na niej instalacji właściwą trwałość.


fot. Program funkcjonalno-użytkowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych, str. 10.

(…) W wyniku robót stwierdzono, iż w związku z tym, że od czasu oceny stanu technicznego dachu wykonanej przez Spółkę Arcus upłynęło 6 lat, stan dachu uległ pogorszeniu i konieczna będzie jego konserwacja w ciągu najbliższych kilku lat. Z uwagi na montaż paneli fotowoltaicznych dostęp do dachu będzie ograniczony i przed konserwacją konieczny będzie demontaż paneli i ponowny ich montaż po zakończeniu robót. Zabieg taki będzie generował dodatkowe koszty, których można uniknąć wykonując konserwację dachu przed montażem paneli. Szacunkowy koszt konserwacji dachu wraz z obróbkami blacharskimi opiewa na kwotę 230.612,04 zł.

Fragment uzasadnienia do uchwały (źródło)

Rada Gminy Wyry zgodziła się na takie rozwiązanie przyjmując uchwałę zmieniającej budżet gminy na 2022 rok podczas XLII sesji Rady Gminy Wyry w czwartek 26 maja. Zgodnie z treścią uchwały, remont dachu ma kosztować nieco ponad 230 tys. zł – z tego 50 tys. zł ma pochodzić ze zwrotu podatku VAT, a 180 tys. zł z wolnych środków.

W ramach całego zadania, którego wartość wynosi ponad 4 mln zł, budynek szkoły zostanie rozbudowany o nowe pomieszczenie świetlicy szkolnej z niezbędnym zapleczem, istniejąca kuchnia będzie dostosowana do obowiązujących przepisów, zamontowane zostaną nowe piece gazowe w kotłowni, wymienione zostaną wszystkie okna, elewacja będzie odświeżona, a na dachu powstanie instalacja fotowoltaiczna. Ponadto utwardzony tłuczniem plac parkingowy za budynkiem zastąpi nowy parking wyłożony kostką brukową.

Z dokładniejszym wykazem zmian można zapoznać się tutaj.

Obrazek domyślny
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl