Debata o bezpieczeństwie i współpracy policji z mieszkańcami

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” – pod takim hasłem, w poniedziałek 12 czerwca, w gostyńskim Domu Kultury odbyła się debata społeczna z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie na temat bezpieczeństwa w gminie i powiecie. Poza sprawami bieżącymi, najbardziej nurtującymi mieszkańców, wspólnie omówiono kwestię Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programu „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji „Moja Komenda” na urządzenia mobilne.

Debatę z mieszkańcami poprowadzili: Zastępca Naczelnika Prewencji nadkom. Anna Musioł, funkcjonariusz ds. profilaktyki st. sierż. Artur Ceran oraz oficer prasowy st. sierż. Ewa Urbańczyk.

Wciąż bezpiecznie
Podczas debaty wiele miejsca poświęcono na przedyskutowanie aktualnego stanu bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy debaty zgodzili się co do tego, że w Gostyni – w porównaniu do takich miast jak Mikołów czy Łaziska Górne – wciąż jest bardzo bezpiecznie. Zagrożenia z jakimi mają do czynienia mieszkańcy są przede wszystkim związane z ruchem drogowym, w tym nadmierną prędkością pojazdów. Jeśli na terenie miejscowości potrzebne jest wsparcie większych sił policyjnych, to tylko w przypadku dużych imprez kulturalnych lub sportowych, takich jak Bitwa Wyrska czy Rajd Mikołowski, celem ich prewencyjnego zabezpieczenia. Na ten dość dobry stan, w ocenie uczestników debaty, ma wpływać charakter miejscowości, z zabudową jednorodzinną, a także wciąż funkcjonująca wśród mieszkańców pomoc międzysąsiedzka.

Współpraca z mieszkańcami
Ważnym tematem była też współpraca policji z mieszkańcami, która w dobie telefonów komórkowych i internetu nie wymaga już tyle wysiłku jak dawniej. Dzięki udostępnianym przez służby narzędziom, każdy obywatel może aktywnie wspierać działania funkcjonariuszy i tym samym wpływać na poprawę bezpieczeństwa w swoim bliższym i dalszym otoczeniu.

Jak informowano podczas debaty, bardzo dobrym a zarazem przystępnym narzędziem do kontaktu z policją dla dosłownie każdego obywatela jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – specjalna aplikacja webowa, która pozwala mieszkańcom na wskazywanie miejsc zagrożonych w sposób całkowicie anonimowy, z poziomu dowolnego urządzenia. Z jej możliwości w całym województwie śląskim skorzystano już 33 706 razy, a 13 379 naniesionych przez mieszkańców zgłoszeń zostało potwierdzonych w terenie. W przypadku samej tylko gminy Wyry, od stycznia do maja 2017 roku, dokładnie połowa z 28 zgłoszeń została potwierdzona, co przełożyło się na reakcję funkcjonariuszy np. w postaci kontroli prędkości.

Choć Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest przez mieszkańców dość chętnie wykorzystywana, to jednak policja nie zaprzestaje promocji tego narzędzia i wciąż usilnie zachęca do zaznajomienia się z możliwościami mapy i korzystania z niej jeśli tylko zajdzie ku temu potrzeba. Działania promocyjne powinny w przyszłości jeszcze się nasilić, bo mapa ma przejść dość znaczącą aktualizację. Obecny mechanizm, który opiera się na 25 predefiniowanych typach najczęściej występujących zagrożeń, ma zostać poszerzony o kolejne, zgodnie z sugestiami użytkowników. Ponadto mapa ma zostać wyposażona w nowy formularz z możliwością załączenia zdjęć i opisu zagrożenia (do 200 znaków).

Innym promowanym narzędziem do kontaktu z policją jest aplikacja „Moja Komenda”, stworzona z myślą o urządzeniach mobilnych. Z jej pomocą, w bardzo intuicyjny sposób, użytkownik może nawiązać kontakt z najbliższą jednostką czy uzyskać dane kontaktowe właściwego dzielnicowego. Aplikacja znajduje zastosowanie w dowolnej części kraju, przez co może okazać się przydatna także podczas wakacyjnego wyjazdu. Program można pobrać z Google PlayApp Store.

W trakcie spotkania wiele uwagi poświęcono też stale rosnącej roli dzielnicowego – funkcjonariusza pierwszego kontaktu. Jak informowali przedstawiciele mikołowskiej policji, w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”, dzielnicowi zostali odciążeni od pewnych prac mniej istotnych z punktu widzenia mieszkańców, celem wzmocnienia ich możliwości do działania w terenie – nie tylko reakcji na bezpośrednie zgłoszenia, ale też rozmowy i współdziałanie z mieszkańcami w tematach związanych z bezpieczeństwem.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl