Gmina proponuje wyższe stawki za odbiór śmieci od 1 stycznia 2021 roku

Planowane są kolejne zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Tym razem Urząd Gminy Wyry przedłożył radnym projekt zmieniający wysokość stawek za odbiór odpadów od mieszkańców Gostyni i Wyr. Na korzyść ma zmienić się tylko ulga za korzystanie z kompostownika.

1. Domy jednorodzinne
Dla mieszkańców budynków jednorodzinnych segregujących odpady, miesięczne stawki za ich odbiór mają wzrosnąć z obowiązujących 23 zł / osoba do 29 zł / osoba, przy czym jeśli nieruchomość zamieszkuje więcej niż 5 osób, to za każdą kolejną osobę – 6, 7, 8… – przyjdzie zapłacić nie 1 zł / osoba jak do tej pory, a 7 zł / osoba.

Wysokość miesięcznego rachunku po zmianach wskazuje poniższa tabela:

Liczba mieszkańców nieruchomościStawka dla segregujących odpady
1 osoba29 zł (wcześniej 23 zł)
2 osoby58 zł (wcześniej 46 zł)
3 osoby87 zł (wcześniej 69 zł)
4 osoby116 zł (wcześniej 92 zł)
5 osób145 zł (wcześniej 115 zł)
6 osób152 zł (wcześniej 116 zł)
7 osób159 zł (wcześniej 117 zł)
8 osób166 zł (wcześniej 118 zł)

Jeśli w ramach domu jednorodzinnego segregacja odpadów nie będzie prowadzona, wysokość podwyższonej miesięcznej opłaty zmieni się z obowiązującej dotąd stawki 46 zł / osoba na 58 zł / osoba – dla budynków zamieszkałych przez 1-5 osób oraz 14 zł / osoba za każda kolejną osobę – 6, 7, 8… – zamieszkującą tą nieruchomość.


Fragment projektu uchwały dotyczący domów jednorodzinnych:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) od 1 do 5 osób włącznie zamieszkujących daną nieruchomość w wysokości 29,00 zł za każdą zamieszkującą daną nieruchomość osobę za miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) powyżej 5 osób zamieszkujących daną nieruchomość opłata stanowi sumę kwoty 145,00 zł oraz 7,00 zł za każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość za miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2. Określa się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 58,00 zł od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkują od 1 do 5 osób włącznie oraz 14,00 zł za każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, za miesiąc.

Projekt uchwały Rady Gminy Wyry – stawki podstawowe (źródło)

2. Domy wielolokalowe

Zmiany według tego samego projektu uchwały mają dotknąć także mieszkańców domów wielolokalowych, których w całej gminie jest kilkanaście. Jeśli mieszkańcy budynku prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, stawka wzrośnie z 21 zł / osoba do 27 zł / osoba. Przy braku segregacji podwyższona opłata wzrośnie z 46 zł / osoba do 54 zł / osoba.


Fragment projektu uchwały dotyczący domów wielolokalowych:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 27,00 zł za osobę za miesiąc.

2. Określa się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 54,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za miesiąc.

Projekt uchwały Rady Gminy Wyry – stawki podstawowe (źródło)

3. Korekta ulgi za kompostownik
W związku z planowaną podwyżką podstawowych stawek za odbiór śmieci, gmina proponuje jednocześnie wprowadzenie korekty w zakresie ulgi dotyczącej tych domów jednorodzinnych, które od 1 stycznia 2021 roku będą deklarowały kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach i tym samym zrezygnują z odbioru przez gminę tej frakcji odpadów zarówno sprzed posesji, jak i w ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wyrach.

Ulga w wysokości 4 zł / osoba dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-5 osób pozostaje bez zmian, jednak według propozycji taka sama ulga – 4 zł / osoba – ma przysługiwać także za każdą koleją osobę powyżej 5 osób. Do tej pory obowiązywał zapis mówiący o tym, że za każdą 6, 7, 8 i kolejną osobę będzie można odliczyć tylko po 1 zł.

Wysokość miesięcznego rachunku dla niekompostujących i kompostujących po zmianach:

Liczba mieszkańcówBez kompostownikaZ kompostownikiem
1 osoba29 zł25 zł (ulga 4 zł)
2 osoby58 zł50 zł (ulga 8 zł)
3 osoby87 zł75 zł (ulga 12 zł)
4 osoby116 zł100 zł (ulga 16 zł)
5 osób145 zł125 zł (ulga 20 zł)
6 osób152 zł128 zł (ulga 24 zł)
7 osób159 zł131 zł (ulga 28 zł)
8 osób166 zł134 zł (ulga 32 zł)

Warunkiem uzyskania ulgi jest złożenie deklaracji uwzględniającej kompostownik. Więcej na temat opcji z kompostowaniem odpadów można przeczytać tutaj.


Fragment projektu uchwały dotyczący ulgi za kompostownik:

1. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1:

2. w wysokości 4,00 zł miesięcznie od 1 do 5 osoby włącznie zamieszkującej daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny określonej w odrębnej uchwale;

3. w wysokości 4,00 zł miesięcznie powyżej 5 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny określonej w odrębnej uchwale.

Projekt uchwały Rady Gminy Wyry – kompostowniki (źródło)

4. Uzasadnienie proponowanych zmian
W uzasadnieniu do projektu uchwały Urząd Gminy Wyry tłumaczy, że zmiana stawek jest konieczna, ponieważ planowane dochody oparte na podstawie obecnie obowiązującej stawki są mniejsze od przewidywanych kosztów funkcjonowania systemu w 2021 roku.

Jak dodaje, zakończony niepowodzeniem przetarg na odbiór odpadów z przełomu lipca i sierpnia 2020 roku oraz obecnie finalizowana procedura przetargowa pokazały, że oferowane przez wykonawców ceny za odbiór śmieci zmieniły się w ostatnim czasie, na co miał mieć wpływ wzrost wynagrodzenia minimalnego, wzrost cen energii elektrycznej, materiałów i usług oraz cykliczny wzrost „opłaty marszałkowskiej”.

Ponadto, tak jak przy poprzednich podwyżkach, gmina powołuje się na przepisy, które mówią, że koszty w całości powinni pokrywać mieszkańcy z tytułu wnoszonych opłat.

Jak tłumaczy urząd, określając nowe proponowane stawki urzędnicy wzięli pod uwagę aktualną liczbę mieszkańców (ok. 8 tys. 200 osób), szacunkowy koszt wywozu odpadów za 2020 i 2021 rok oraz szacunkową ilość produkowanych w gminie odpadów.

Jeśli podczas listopadowej sesji, która odbędzie się w czwartek 26 listopada, radni przyjmą projekt w proponowanym zakresie, od nowego roku mieszkańcy gminy za odbiór odpadów znów zapłacą więcej – ostatnią podwyżkę przegłosowano rok temu.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

5 komentarzy

  1. Napływowi mieszkańcy budują domy ale rodziców oddają w domy opieki by im nowych domów nie kalały, pomioty, będzie gmina srała też w pampersy, a radni , to ich zawartość,

  2. A zobaczyłem z nudy sesje z rady gminy, kur..wa balet czy zlot ciot mucha , męskich nie ma już? , na śląsku się nosi binder

  3. A pani bezradna od Tyskiej , jak wyszedł projekt przebudowy ulicy, na co przytuliła kasę gmina z funduszu Aglomeracji :-) ??

  4. Zobaczymy na co stać naszych „cudownych radnych” prawdopodobnie skończy się na tym że „pan karze sługa musi” . Te władze w tej gminie to jedna beznadzieja.

  5. Czy ktoś z radnych pomyślał o ulgach dla rodzin wielodzietnych? Oczywiście że nie, ponieważ według informacji na stronach gminy takie ulgi są i korzystają z nich rodziny. Problem w tym że jak się dzwoni do Gminy i pyta o te ulgi to nikt o takich nie słyszał. Jak to się ma do informacji o stanie gminy za rok 2018, 2019 gdzie w pkt. 2.4.2 Gmina WYRY chwaliła się ulgami dla rodzin wielodzietnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaraz usłyszymy wyjaśnienie że w rodzinach powyżej 5 osób jest przecież ulga od każdej następnej osoby za wywoź śmieci, tylko że taka sytuacja nie ma nic wspólnego z definicją rodziny wielodzietnej aktualnie obowiązującej. Prawdopodobnie liczba >5 nie jest przypadkowa, ponieważ w ten sposób praktycznie żadna rodzina się na to nie łapie, pomimo że ma kartę dużej rodziny.

Skomentuj MAREKAnuluj odpowiedź