Więcej za śmieci. Gmina podniesie stawki o ponad 1/3 od stycznia 2020 roku

Z początkiem przyszłego roku mieszkańców gminy Wyry, a w tym i Gostyni, czeka podwyżka opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka w najpopularniejszym w Gostyni wariancie – dla właścicieli domów jednorodzinnych deklarujących zbiórkę selektywną, ma wzrosnąć z 16 zł/osoba do 23 zł/osoba (+44%), przy zachowaniu ulgi dla budynków zamieszkałych przez więcej niż 5 osób, dzięki której za każdą kolejną osobę właściciel płaci tylko 1 zł (115 zł + 1 zł + 1 zł…).

Znacznie więcej przyjdzie też zapłacić w przypadku, gdy z danej posesji odbierane są wyłącznie odpady zmieszane. Tu stawka ma wzrosnąć z 32 zł/osoba na 46 zł/osoba (+44%). W tym wariancie, tak jak do tej pory, nie przewiduje się żadnych ulg, co ma związek z potrzebą dalszego promowania zbiórek selektywnych i tym samym ograniczania ilości odpadów zmieszanych przekazywanych przez mieszkańców do instalacji przetwarzającej te odpady, a w części na tyskie wysypisko śmieci.

Liczba mieszkańcówZbiórka
selektywna
Bez zbiórki
selektywnej
1 osoba23 zł46 zł
2 osoby46 zł92 zł
3 osoby69 zł138 zł
4 osoby92 zł184 zł
5 osób115 zł230 zł
6 osób116 zł276 zł
7 osób117 zł322 zł
8 osób118 zł368 zł
Na podstawie uchwały nr XII/118/2019 Rady Gminy Wyry (pełna treść)

Stawki mają ulec zmianie także w przypadku domów wielorodzinnych. Jeśli właściciel budynku deklaruje selektywną zbiórkę odpadów, opłata wyniesie 21 zł/osoba – wcześniej było to 14 zł/osoba (zmiana o +44%). Przy braku segregacji opłata za śmieci będzie wynosiła 46 zł/osoba – wcześniej 28 zł/osoba (zmiana o +64%).

Jak tłumaczona jest proponowana zmiana?
W uzasadnieniu do projektu uchwały Urząd Gminy Wyry tłumaczy, dokładnie tak jak w przypadku ostatniej podwyżki, że zmiana jest konieczna, ponieważ system nie bilansuje się, to znaczy przychody z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców są niższe od kosztów funkcjonowania systemu. Ponadto gmina powołuje się przy tym na przepisy, które mówią, że koszty w całości powinni pokrywać mieszkańcy z tytułu wnoszonych opłat. „W związku z powyższym, gmina jest zobowiązana do podniesienia stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów” – czytamy w uzasadnieniu.

Właściwie system ten był rentowny tylko w pierwszym okresie funkcjonowania, to znaczy w latach 2013-2014, kiedy gmina rozliczała się z operatorem odbierając śmieci stawką zryczałtowaną. Od momentu przejścia na rozliczenie od wywiezionej z terenu gminy tony odpadów, gmina zawsze dopłacała do systemu z budżetu ogólnego. Przy ostatniej podwyżce stawek w 2016 roku, mimo że publicznie deklarowano, iż celem jest osiągnięcie zdrowego bilansu, to nigdy go nie zrealizowano, bo też i nigdy nie było to właściwym celem władz gminy. Gdyby system miał się bilansować, już wówczas najkorzystniejsza stawka dla mieszkańców musiałaby wynosić powyżej 20 zł/osoba – a nie jak było to do tej pory 16 zł/osoba.

RokDochodyWydatkiBilans
20181 586 531,08 zł
(+60 623,87 zł r/r)
2 331 416,54 zł
(+264 254 zł r/r)
- 744 885,46 zł
(+203 630,13 zł r/r)
20171 525 907,21 zł2 067 162,54 zł- 541 255,33 zł
20161 167 654,23 zł2 295 724,43 zł- 1 128 070,20 zł
20151 138 318,02 zł1 528 737,47 zł- 390 419,45 zł
20141 087 910,81 zł1 044 419,84 zł+ 43 490,97 zł
2013675 587,10 zł478 093,08 zł+ 197 494,02 zł
Taryfa bieżąca -> 16 zł /os. przy segregowaniu - na lata 2017-2019 (1. umowa)
Taryfa pierwotna -> 12 zł /os. przy segregowaniu - na lata 2013-2016 (2. umowy)
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2019 r.

Określając nowe stawki, urzędnicy dokonali prostego działania matematycznego, dzieląc łączny koszt wywozu odpadów za 2018 rok przez liczbę mieszkańców z 2018 roku, co w wyniku przełożyło się na opłatę w wysokości 23 zł/osoba. Założone dane są mocno uśrednione, bo w 2019 roku wciąż zmieniały się realia rynkowe, w obu miejscowościach gminy jest też coraz więcej mieszkańców.

Przy nowych stawkach nie ulegnie zmianie zakres i częstotliwość wywozów odpadów, ilość pojemników i worków na odpady zapewnianych dla każdej posesji przez firmę wywozową, ani ceny innych powiązanych z wywozem odpadów usług.

Głosowanie w przyszłym tygodniu
Nowe stawki nie zostały jeszcze przegłosowane, ale zważywszy na to, w jaki sposób procedowanie są w Radzie Gminy Wyry tego typu uchwały, to całość powinna zostać przyjęta bez żadnych zmian. Na taki scenariusz wskazuje to, że wójt dysponuje w radzie większością, a propozycje nie były wcześniej prezentowane mieszkańcom. Większość nie wykazuje też potrzeby poprawiania przedkładanych przez wójta uchwał, czego przykładem była m.in. sytuacja z początku tego roku, kiedy radni z Komisji Komunalnej odrzucili w całości wszystkie poprawki proponowane przez mieszkańców Gostyni w zakresie programu opieki nad zwierzętami (wykaz propozycji, ocena).

Przed najbliższą sesją Rady Gminy Wyry, która odbędzie się w 24 października (czwartek), w dniach od 17 do 23 października włącznie, trwają konsultacje z organizacjami pozarządowymi lub z radami pożytku publicznego dotyczące m.in. projektu uchwały w sprawie stawek za odbiór odpadów. Szczegóły tutaj.

Obecnie trwa też przetarg na odbiór śmieci. Gmina chce podpisać umowę na czas 8 miesięcy, od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. Wcześniej podobną umowę zawarto na okres 3 lat – od stycznia 2017 roku do końca 2019 roku, co w tym czasie gwarantowało niezmienność ustalonych w 2016 roku stawek. Szczegóły tutaj.

Pełna treść projektu uchwały w sprawie nowych stawek dostępna jest na tej stronie.

Obrazek domyślny
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl