Gmina przeprowadziła negocjacje ws. odbioru odpadów komunalnych

Władzom gminy udało się wynegocjować nową umowę na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywała od 1 września do 31 grudnia, czyli do czasu podjęcia nowej procedury przetargowej i wyłonienia kolejnego wykonawcy. Umowa zawarta w trybie z wolnej ręki opiewa na kwotę prawie 970 tys. zł.

Negocjacje miały miejsce 20 sierpnia i odbywały się przy udziale przedstawicieli konsorcjum firm Master Odpady i Energia oraz PreZero Service Południe – podmiotów realizujących usługę na podstawie przetargu z 2019 roku. Na mocy wynegocjowanej umowy odbiory odpadów będą realizowane na dotychczasowych zasadach do końca 2020 roku. Nic nie zmieni się też po stronie kosztów, bo jak podczas XX sesji Rady Gminy Wyry powiedziała wójt Barbara Prasoł, będą one takie same jak do tej pory – co, przy uwzględnieniu sposobu, w jaki z operatorem rozlicza się gmina, potwierdza porównanie kwoty zawartej w nowej umowie z kwotą uzyskaną wcześniej w ramach przetargu.

Gmina przygotowała już nowe harmonogramy odbiorów odpadów, które są stopniowo rozpowszechniane wśród mieszkańców. Rozpoczęła też przygotowania do przeprowadzenia nowej procedury przetargowej, która wyłoni firmę odpowiedzialną za śmieci od 2021 roku.

Potrzeba podjęcia umowy z wolnej ręki pojawiła się po tym, jak na początku sierpnia tego roku gmina unieważniła przetarg na realizację omawianej usługi. Kwota, jaką za podjęcie zadania zaproponowało jedyne zainteresowane realizacją konsorcjum firm, znacznie przewyższyła możliwości finansowe gminy. Z uwagi na brak czasu na ogłoszenie i sfinalizowanie kolejnego przetargu, postanowiono przedłużyć funkcjonowanie dotychczasowych rozwiązań tak, by zyskać czas na przeprowadzenie nowej procedury przetargowej. Więcej na ten temat można było wcześniej przeczytać tutajtutaj.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl