Gostyń na prowadzeniu. W tym roku ponad 4 tys. mieszkańców?

Jak wskazują najnowsze dane Urzędu Stanu Cywilnego, miniony rok zamknął się dla Gostyni wyjątkowo optymistycznie. Na dzień 31 grudnia 2017 roku miejscowość liczyła 3964 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, to o 107 mieszkańców więcej niż przed rokiem. Dla porównania w sąsiednich Wyrach, siedzibie gminy, na koniec grudnia ub.r. mieszkało 3931 osób, to o 40 osób więcej niż rok wcześniej, a zarazem 33 mniej niż w szybciej rozwijającej się Gostyni. Tym samym Gostyń zachowała uzyskaną pół roku temu przewagę nad miejscowością gminną1. Jeśli dynamika się utrzyma, jako pierwsza przekroczy w tym roku próg 4 tys. mieszkańców.

(źr. USC/UG) Gostyń Wyry Różnica
2016 3857 3891 -34
2017 3964 3931 33
(źr. USC/UG) Gostyń Wyry Różnica
07.2017 3915 3923 -8
08.2017 3938 3927 11
09.2017 3943 3928 15
10.2017 3948 3924 24
11.2017 3958 3932 26
12.2017 3964 3931 33

Populacja: 4000
Dane za rok 2017 nie zaskakują, bo Gostyń od lat stanowi jedną z najchętniej wybieranych lokalizacji dla inwestycji mieszkaniowych w województwie śląskim. Za sprawą atrakcyjnego położenia i rozbudowanej infrastruktury, w myśl postępującej suburbanizacji, staje się miejscem życia dla coraz większej liczby osób. Tylko na przestrzeni ostatnich czterech lat liczba mieszkańców zwiększała się rok do roku o średnio 114 osób (w 2017 roku Gostyń miała 107 mieszkańców więcej, w 2016 – 99, w 2015 – 101, a w 2014 – 151). Przy zachowaniu podobnego wzrostu w 2018 roku, za kilka miesięcy miejscowość będzie liczyła 4 tys. mieszkańców.

Taki kierunek sugerują też dane Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Według naszych szacunków, Starostwo Powiatowe w Mikołowie w ubiegłym roku rozpatrzyło pozytywnie 36 wniosków o pozwolenie na budowę 51 budynków mieszkalnych, w tym dwóch budynków dwurodzinnych i jednego budynku w zabudowie bliźniaczej. Z tej puli połowa budynków powstanie za sprawą inwestorów indywidualnych, a połowa z inicjatywy dwóch deweloperów realizujących projekty budowlane przy ul. Wiśniowej, Akacjowej, Magnolii i ks. Mamzera. Większość pozwoleń wydano dla inwestycji zaplanowanych w zachodniej części Gostyni – mapa poniżej wskazuje przybliżone umiejscowienie. Część projektów jest na zaawansowanym etapie realizacji.

Meldunek przez internet
Z początkiem 2018 roku Ministerstwo Cyfryzacji poszerzyło zakres usług oferowanych za pośrednictwem platformy obywatel.gov.pl o możliwość zmiany meldunku online2. Nowe narzędzie może wpłynąć na przyszłe zestawienia statystyczne, bo pozwala na wygodne przemeldowanie czy zmianę meldunku niepełnoletniego dziecka, na ogół bez późniejszej wizyty w urzędzie.

Aby w ten sposób dokonać zmiany meldunku, trzeba posiadać Profil Zaufany – takie konto od ręki można założyć także przez system bankowości elektronicznej3. Następnie należy udać się pod adres obywatel.gov.pl (strona stanowi bramę dla wielu innych usług online, np. związanych z wymianą dowodu osobistego), a tam wybrać opcję „Meldunek” i odpowiedni formularz np. Pobyt stały. Po zalogowaniu wystarczy wypełnić formularz, przedkładając przy tym, także drogą elektroniczną, wymagane dokumenty, a na koniec podpisać całość Profilem Zaufanym.

Więcej mieszkańców – większe znaczenie
W związku z osiągnięciem przez Gostyń – w zestawieniu z Wyrami – większej liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, jeszcze w tym roku oczekuje się wyznaczania ośmiu okręgów jednomandatowych w Gostyni w wyborach do Rady Gminy Wyry. W ten sposób mieszkańcy mieliby po raz pierwszy nie siedmiu, a ośmiu reprezentantów w piętnastoosobowej radzie i wiążące się z tym nowe możliwości wpływania na losy miejscowości i gminy. W wariancie podstawowym, przede wszystkim pełnej obrony interesu miejscowości w najpilniejszych kwestiach.


Przypisy:

  1. gostynslaska.pl / Gostyń ma więcej mieszkańców niż Wyry. Przełom nastąpił w połowie roku.
  2. rp.pl / E-meldunek już działa – jak się zameldować przez internet.
  3. Wspierają: ING Bank Śląski, mBank, PKO BP, BZ WBK, Bank Pekao, Millennium, Inteligo.