Wybory samorządowe

Serwisy specjalne poświęcone wyborom samorządowym zawierają kompletne listy kandydatów, informacje o kandydatach, kopie stron internetowych komitetów wyborczych (od 2014 roku), a także zdjęcia z prowadzonych kampanii.

Wybory samorządowe 2014
Lokalne wyniki wyborów

Wybory samorządowe 2010
Lokalne wyniki wyborów