Jest przetarg na przebudowę DW 928. Otwarcie ofert za 5 tygodni

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił przetarg na kompleksową przebudowę drogi wojewódzkiej nr 928. Z dokumentacji przetargowej wynika, że odcinek gostyński powinien zostać wykonany w ciągu 19 miesięcy od podpisania umowy, a pozostałe w ciągu 36 miesięcy. Zainteresowani mogła składać oferty do 9 grudnia 2022 roku.

Dokumentacja projektowa obejmuje podział na następujące odcinki:

  • etap I: Mikołów – Wyry – od km 0+053 do km 5+069, finansowanie z budżetu województwa, realizacja do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy,
  • etap II: Wyry – Gostyń – od km 5+100 do km 13+028 – odcinek dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład, realizacja do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy,
  • etap III: Gostyń – Kobiór – od km 13+477 do km 15+441, finansowanie z budżetu województwa, realizacja do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zarządca drogi dąży w ten sposób do kompleksowej przebudowy jezdni według przyjętych w województwie śląskim wymagań i parametrów technicznych. Projekt obejmuje również kompleksową przebudowę systemu odwodnienia, który z uwagi na budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś.

Zainteresowani mogą składać oferty do 9 grudnia 2022 roku do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9.30.

Pierwotnie przetarg miał ruszyć w III kwartale roku.

https://www.bip-slaskie.pl/zdwkatowice/zamowienie/1667554526

Szczegóły dotyczące inwestycji dostępne tutaj:

DW 928 do przebudowy. Ma być dużo wygodniej i bezpieczniej
gostynslaska.pl

Jednocześnie ruszył przetarg na sprawowanie nadzoru autorskiego (link).

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *