Komisja komunalna omówiła propozycję montażu czujników jakości powietrza

W ramach październikowego posiedzenia Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa rozpatrywana była propozycja montażu czujników jakości powietrza na terenie Gostyni i Wyr, wzorem takich gmin jak Tychy czy Pawłowice. Z przekazanego protokołu wynika, że radni ostatecznie pomysł odrzucili, nie widząc potrzeby montażu urządzeń m.in. z braku środków finansowych.

Proponowane przez zainteresowanych mieszkańców rejestratory miały wykazać, jak z postępującymi inwestycjami oraz zmianą nawyków, co już jest zauważalne, jakość powietrza w okresie grzewczym ulega poprawie, w opozycji do straszenia mieszkańców kontrolami i karami. Urządzenia przeznaczone do pomiarów stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, za pośrednictwem strony internetowej gminy Wyry, miały wskazywać aktualny stan powietrza dla dwóch lub więcej punktów, a tym samym unaocznić zmiany i zachęcić do dalszych działań. Montaż sensorów proponowano w obrębie placówek oświatowych.

[seattle_quote author=”- argumentowano w liście”]Po zainstalowaniu czujników mogłoby okazać się, iż w porównaniu z innymi gminami, nie jest u nas najgorzej, co zaś mogłoby dodatkowo skłonić potencjalnych inwestorów do lokowania swoich przedsięwzięć na terenie gminy (mowa tu oczywiście o domach jednorodzinnych). Czujniki w dłuższym okresie czasu mógłby też wykazać, czy jako wspólnota, w działaniach proekologicznych, zmierzamy we właściwym kierunku[/seattle_quote]

Propozycja bazowała na innowacyjnych rozwiązaniach oferowanych przez polskie startupy z województwa śląskiego i małopolskiego, a wykorzystywanych przez sąsiednie samorządy, które są przystępne w montażu i obsłudze, a przy tym konkurencyjne cenowo względem tradycyjnych stacji pomiarowych. W Tychach za montaż i roczną obsługę 10 czujników zapłacono latem br. 19 tys. zł1.

Urządzenia służące do pomiaru jakości powietrza w Gostyni i Wyrach miały stanowić uzupełnienie działań prowadzonych przez gminę na rzecz poprawy jakości powietrza – zaistniałe już formy edukacyjne i promocyjne, tj. prelekcje i aktywne wspieranie mody na palenie w piecach „od góry”, jak i programy pozwalające na wymianę źródeł ciepła przy udziale środków zewnętrznych.

[seattle_quote author=”- Protokół nr 7/2017″ author-url=”https://gostynslaska.pl/wp-content/uploads/2017/11/protokol-nr7.pdf”]Komisja na chwilę obecną stoi na stanowisku, że nie ma potrzeby montowania powyższych czujników z uwagi na m. in. brak środków finansowych[/seattle_quote]

Radni z Wyr i Gostyni rozmawiali na temat propozycji mieszkańców Gostyni w dniu 24 października 2017. Ostatecznie – jak wskazuje protokół z tego posiedzenia, który został przekazany przez Urząd Gminy Wyry2 – orzekli, że na ten moment nie ma potrzeby inwestowania w podobne rozwiązania, także przez wzgląd na ograniczone środki w budżecie gminy. Niewykluczone jednak, że temat wróci w przyszłości.

Pomiary na terenie miasta Tychy
Pomiary na terenie miasta Żory
Pomiary na terenie gminy Żywiec
Pomiary na terenie gminy Pawłowice

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl