Nocna i świąteczna opieka zdrowotna po nowemu. Komunikat NFZ

1 października br. zmienią się warunki świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ wydał komunikat w tej sprawie wraz z listą placówek pełniących opiekę w tym zakresie

W Mikołowie pomoc będzie świadczona w następujący sposób:
Centrum Zdrowia – zapewnia opiekę nocną i świąteczną dla osób niepełnoletnich.
Szpital św. Józefa – zapewnia opiekę nocną i świąteczną dla osób pełnoletnich.

Świadczenie obejmuje:
poradę lekarską ambulatoryjną, poradę lekarską udzieloną w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, poradę lekarską udzielaną telefonicznie, wizytę pielęgniarska udzieloną w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne dla pacjentów.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjenci są przyjmowani w wyznaczonych placówkach od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8:00, całodobowo w soboty, niedziele i święta. Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (GOSMED) i w nagłych przypadkach (pogotowie ratunkowe) bez zmian.


Komunikat Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Śląskiem od 1 października 2017r.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
– w warunkach ambulatoryjnych,
– w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
– telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
– nagłego zachorowania;
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

WAŻNE! Placówki medyczne, którym 30 września br. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela).
Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8.00.

Szczegółowe informacje pod specjalnym numerem telefonu dla pacjenta: 32 735 15 00 (od 16.00 w piątek 29 września 2017 roku do 8.00 w poniedziałek 2 października 2017 roku).

UWAGA! Z uwagi na napływające od świadczeniodawców korekty danych załączona lista świadczeniodawców może ulegać niewielkim zmianom.

Pobierz: Wykaz realizatorów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz