Koryto rzeki Gostynki uregulowane. Poziom wody się obniżył

W ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w rejonie Tychów i Bierunia1, w październiku realizowany był projekt regulacji rzeki Gostynki na odcinku gostyńskim.

Prace przy rzece rozpoczęto 8 października od uporządkowania terenu, w tym wycinki dziko rosnących wzdłuż rzeki drzew i krzewów. Właściwa regulacja rzeki, prowadzona w pełnym zakresie już od następnego dnia, polegała na wyprofilowaniu i poszerzeniu dotychczasowego koryta. W ramach prowadzonych prac utwardzono ponadto nadbrzeże w pobliżu mostu na drodze wojewódzkiej nr 928 oraz u podstaw kładek dla pieszych.

W przeciągu kilkunastu dni wykonano kompleksowe prace na odcinku ponad 2 km.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl