Wody Polskie zakończyły prace przy udrażnianiu koryta rzeki Gostynki

Od lipca do września trwały w Gostyni prace związane z udrażnianiem koryta rzeki Gostynki, które w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego prowadzone były na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach. Rzeka znów ma uregulowany nurt i jest dobrze widoczna w terenie.

Prace konserwacyjne i utrzymaniowe na rzece Gostynce w obrębie Gostyni ruszyły w połowie lipca. Działania rozpoczęto od wykoszenia i wygrabienia porostów ze skarp, znacząc zarys ukrytego pod zaroślami koryta rzeki. Do najbardziej istotnych i jednocześnie najbardziej widowiskowych prac związanych z usuwaniem roślinności korzeniącej się od kilku lat w dnie doszło w sierpniu. Wtedy nad Gostynką pojawił się cięższy sprzęt, z pomocą którego systematycznie udrażniano nurt rzeki. W ramach tej części zadania przycięto również rosnące wzdłuż koryta drzewa i krzewy, a cześć z nich usunięto. Prace utrzymaniowe postępowały od Tychów w kierunku Orzesza (ze wschodu na zachód), do źródła w rejonie Gardawic na odcinku o długości ok. 15 km (między 17 a 32 km).

Na zlecenie administratora rzeki prace realizowała Firma Usługowa „DAWIDZKI” Dawid Ryszka z siedzibą przy ul. Żywicznej 15 w Bieruniu. Koszt zadania zamknął się w kwocie 249.719,80 zł. Odbiór końcowy miał miejsce w dniu 8 września 2022 roku.

Jak przekazał Stefan Mojżeszek, dyrektor Zarząd Zlewni w Katowicach, realizacja wykonanego zadania ma na celu zmniejszenie zagrożenia powodziowego terenów położonych w sąsiedztwie rzeki Gostynki.

Ostatnie tak szeroko zakrojone prace przy korycie rzeki miały miejsce 9 lat temu w październiku 2013 roku i również były związane z poprawą bezpieczeństwa powodziowego w odniesieniu do sytuacji powodziowej z 2010 roku.

Rzeka Gostynka stanowi lewostronny dopływ Wisły. Swój początek bierze na południe od Orzesza w rejonie Gardawic. Powierzchnia jej zlewni zajmuje 349,0 km2, obejmując m.in. tereny Wyr, Łazisk Górnych i Tychów. Długość rzeki wynosi 32,1 km. Do Gostynki wpadają liczne cieki, w tym Potok Tyski i rzeka Mleczna.

Nagranie z 8 września 2022 roku. Nurt rzeki Gostynki w rejonie kładki przy cmentarzu
Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.