Ks. prob. Henryk Nowara objął parafię Podwyższenia Krzyża Świętego

W niedzielę 28 lipca o godz. 11.30 w parafii Podwyższenia Krzyża Św. rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, związana z obrzędem wprowadzenia do parafii w Gostyni nowo mianowanego proboszcza – ks. Henryka Nowary. Wierni zgromadzeni w kościele parafialnym powitali podczas niej swojego proboszcza, modląc się w jego intencji oraz prosząc o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i zdrowie.

Po uroczystej procesji wejścia wszystkich zgromadzonych, w tym zwłaszcza nowego proboszcza, powitał ks. Krzysztof Jasek, wicedziekan dekanatu Łaziska i proboszcz parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Zgoniu, który zgodnie z wolą arcybiskupa Wiktora Skworca, został desygnowany do wprowadzenia nowego proboszcza do gostyńskiej wspólnoty. Następnie odczytał dekret nominacyjny, na mocy którego – celem zapewnienia wiernym pasterskiej pieczy – ks. Henryk Nowara został mianowany z dniem 28 lipca br. nowym proboszczem parafii. W dalszej kolejności oficjalnie przedstawił nowego proboszcza oraz pozdrowił w imieniu kapłanów i wiernych dekanatu, a zwłaszcza wiernych całej wspólnoty parafii Podwyższenia Krzyża Św.

(…) Weźmij na siebie obowiązki proboszcza tej parafii i prowadź dalej posługiwanie swoich poprzedników, jako nauczyciel, kapłan i pasterz wszystkich wiernych powierzonych twojej pasterskiej trosce – zawezwał ks. wicedziekan. Na co ks. prob. Henryk Nowara odpowiedział – Ufając Bożej pomocy i wsparciu całej parafii będę się troszczył, aby służyć tej wspólnocie parafialnej ku czci Bożej i dla zbawienia ludzi.

Proszę, otwieraj tę świątynię wszystkim, którzy szukają Boga, niech stanie się ona centrum życia parafialnego. Kieruj i zarządzaj parafią tak, jak zostało ci to polecone, jako niezmordowany pracownik Winnicy Pańskiej – dodał następnie ks. wicedziekan, przekazując klucze do kościoła i wszystkich innych budynków parafii.

Nowego proboszcza powitali przedstawiciele Rady Parafialnej. W imieniu wszystkich wiernych najlepsze życzenia, a także deklarację opieki i współpracy, przekazał Andrzej Wyroba. Życząc proboszczowi owocnej posługi w parafii, wyraził nadzieję, że dobrze będzie się w niej czuł. Z uwagi na przypadającą dwa dni wcześniej rocznicę urodzin, do słów powitania dołączył też najlepsze życzenia urodzinowe od parafian. Na wezwanie organistki wierni odśpiewali następnie pieśń „Życzymy, życzymy”.

Swoje życzenia skierował względem proboszcza także ks. wicedziekan, prosząc dla niego o potrzebne dary, siłę, zdrowie, a także doświadczanie miłości i życzliwości ze strony parafian. Prosił, by był dla tej wspólnoty darem Pana Boga, pomostem łączącym ludzi z Bogiem, świadkiem Chrystusa Zmartwychwstałego.

Z chwilą objęcia parafii przez nowego proboszcza, ks. wicedziekan zawezwał zgromadzonych w kościele wiernych do modlitwy i odśpiewania pieśni „Przybądź Duchu Stworzycielu”. Następnie przekazywał nowemu proboszczowi kolejne obowiązki względem wiernych i parafii. Na zakończenie tej części uroczystości, ks. proboszcz ucałował ołtarz i pozdrowił swoich parafian.

Homilię wygłosił ks. proboszcz Henryk Nowara. Już na początku podkreślił, że cieszy się z tego, iż widzi tak licznie zgromadzonych w kościele parafian. Dziękował za to, że chcą się z nim razem modlić, nawiązując przy tym do niedzielnego czytania i słów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Przyznał, że wiele rzeczy jest dla niego nowych, i to pomimo tego, iż był już w wielu parafiach, a to ponieważ do Gostyni został z posługą skierowany po raz pierwszy.

Nowy proboszcz zwrócił uwagę na piękno świątyni i związanego z nią miejsca. Piękno zieleni – kwiatów, drzew, łąk i lasów. Piękno otoczenia, które nie mogło zostać przez Boga wybrane przypadkowo. Dodał, że parafianie mogą być dumni ze swojej świątyni, cieszyć się z miejsca, w którym gromadzą się podczas Mszy Świętych, gdzie słuchają Słowa Bożego, przyjmują Jezusa do swoich serc. Zwrócił uwagę, że to też jest świadectwo wiary parafian; dbałości o to, by miejsce to było dla Boga właściwe. Podkreślił rolę dotychczasowych księży pracujących w parafii – pozdrowił i podziękował ks. Rafałowi, łącząc się z nim w modlitwie, za wniesione w rozwój parafii serce i zdrowie, za wniesienie życia na rzecz budowania dobrych relacji w parafii.

Święty Paweł napisał w liście do Koryntian, że ktoś inny sieje, ktoś inny podlewa, ale to Pan Bóg daje wzrost. Bóg jest Tym, który sprawia, że to wszystko co robimy przynosi owoc. My jesteśmy tylko ludźmi, my tylko możemy siać i podlewać. Jeden robi to, inny coś innego, ale razem mamy budować Boże Dzieło. Pan Bóg daje wzrost, Pan Bóg prowadzi. I chcemy Panu Bogi na nowo zawierzyć to Dzieło, chcemy to Dzieło kontynuować po ks. Rafale. Chcę tutaj głosić Słowo Boże, razem z wami się modlić.

Ks. proboszcz mówił następnie o wartości i sile jaka płynie z codziennej modlitwy, także w nawiązaniu do postawy św. Jana Pawła II, którego wizerunek znajduje się przed wejściem do kościoła parafialnego. Porównał codzienną modlitwę do energii elektrycznej, która napędza do działania, ułatwia życie i dodaje sił do podejmowania wyzwań – udziela łaski i wszelkich potrzebnych dóbr.

Na zakończenie zaprosił parafian do wspólnej wieczornej modlitwy różańcowej pod grotą Matki Bożej, którą będzie podejmował w intencji kapłanów, z prośbą o dodanie im sił, aby potrafili odpowiednio patrzeć na siebie, innych i na cały świat.

Po homilii, zgodnie z procedurą, ks. proboszcz złożył wobec wiernych wyznanie wiary, a po Eucharystii, na wezwanie ks. wicedziekana, wszyscy zgromadzeni w kościele odśpiewali dziękczynnie śląskie Te Deum – „Ciebie Boże, wielbimy”.

Na zakończenie ks. proboszcz podziękował wszystkim za wspólną modlitwę i spotkanie przy ołtarzu. Podziękował też za liczne życzenia, za życzliwość i otwarte serca. Podziękował za obecność wszystkim gościom z poprzednich parafii, którzy postanowili towarzyszyć mu na początku nowej drogi w Gostyni. Życząc dobrej niedzieli i dobrego świętowania, udzielił wszystkim błogosławieństwa.


Ks. Henryk Nowara urodził się 26 lipca 1966 roku w Katowicach. Od młodzieńczych lat był związany z Ruchem Światło-Życie, czerpiąc w pełni z formacji duchowej tej wspólnoty. Ukończył technikum hutnicze w Szopienicach, po maturze podjął pracę w laboratorium chemicznym w hucie żelaza w Szopienicach. Po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej w jednostce pancernej w Żaganiu, z początkiem października 1989 roku rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W 1994 roku przyjął święcenia diakonatu, a w 1995 święcenia prezbiteriatu. Swoją posługę kapłańską wypełniał dotychczas m.in. w Ćwiklicach, Chorzowie, Bykowinie, Piotrowicach, Leszczynach i Siemianowicach.


Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl