Ks. Henryk Nowara objął parafię Podwyższenia Krzyża Świętego

W niedzielę 28 lipca o godz. 11.30 w parafii Podwyższenia Krzyża Św. rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, związana z obrzędem wprowadzenia do parafii w Gostyni nowo mianowanego proboszcza – ks. Henryka Nowary. Wierni zgromadzeni w kościele parafialnym powitali podczas niej swojego proboszcza, modląc się w jego intencji oraz prosząc o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i zdrowie.

Po uroczystej procesji wejścia wszystkich zgromadzonych, w tym zwłaszcza nowego proboszcza, powitał ks. Krzysztof Jasek, wicedziekan dekanatu Łaziska i proboszcz parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Zgoniu, który zgodnie z wolą arcybiskupa Wiktora Skworca, został desygnowany do wprowadzenia nowego proboszcza do gostyńskiej wspólnoty. Następnie odczytał dekret nominacyjny, na mocy którego – celem zapewnienia wiernym pasterskiej pieczy – ks. Henryk Nowara został mianowany z dniem 28 lipca br. nowym proboszczem parafii. W dalszej kolejności oficjalnie przedstawił nowego proboszcza oraz pozdrowił w imieniu kapłanów i wiernych dekanatu, a zwłaszcza wiernych całej wspólnoty parafii Podwyższenia Krzyża Św.

(…) Weźmij na siebie obowiązki proboszcza tej parafii i prowadź dalej posługiwanie swoich poprzedników, jako nauczyciel, kapłan i pasterz wszystkich wiernych powierzonych twojej pasterskiej trosce – zawezwał ks. wicedziekan. Na co ks. prob. Henryk Nowara odpowiedział – Ufając Bożej pomocy i wsparciu całej parafii będę się troszczył, aby służyć tej wspólnocie parafialnej ku czci Bożej i dla zbawienia ludzi.

Proszę, otwieraj tę świątynię wszystkim, którzy szukają Boga, niech stanie się ona centrum życia parafialnego. Kieruj i zarządzaj parafią tak, jak zostało ci to polecone, jako niezmordowany pracownik Winnicy Pańskiej – dodał następnie ks. wicedziekan, przekazując klucze do kościoła i wszystkich innych budynków parafii.

Nowego proboszcza powitali przedstawiciele Rady Parafialnej. W imieniu wszystkich wiernych najlepsze życzenia, a także deklarację opieki i współpracy, przekazał Andrzej Wyroba. Życząc proboszczowi owocnej posługi w parafii, wyraził nadzieję, że dobrze będzie się w niej czuł. Z uwagi na przypadającą dwa dni wcześniej rocznicę urodzin, do słów powitania dołączył też najlepsze życzenia urodzinowe od parafian. Na wezwanie organistki wierni odśpiewali następnie pieśń „Życzymy, życzymy”.

Swoje życzenia skierował względem proboszcza także ks. wicedziekan, prosząc dla niego o potrzebne dary, siłę, zdrowie, a także doświadczanie miłości i życzliwości ze strony parafian. Prosił, by był dla tej wspólnoty darem Pana Boga, pomostem łączącym ludzi z Bogiem, świadkiem Chrystusa Zmartwychwstałego.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl