Ks. Henryk Nowara objął parafię Podwyższenia Krzyża Świętego

Ks. Henryk Nowara urodził się 26 lipca 1966 roku w Katowicach. Od młodzieńczych lat był związany z Ruchem Światło-Życie, czerpiąc w pełni z formacji duchowej tej wspólnoty. Ukończył technikum hutnicze w Szopienicach, po maturze podjął pracę w laboratorium chemicznym w hucie żelaza w Szopienicach. Po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej w jednostce pancernej w Żaganiu, z początkiem października 1989 roku rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W 1994 roku przyjął święcenia diakonatu, a w 1995 święcenia prezbiteriatu. Swoją posługę kapłańską wypełniał dotychczas m.in. w Ćwiklicach, Chorzowie, Bykowinie, Piotrowicach, Leszczynach i Siemianowicach.


Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl