Ks. Henryk Nowara objął parafię Podwyższenia Krzyża Świętego

Z chwilą objęcia parafii przez nowego proboszcza, ks. wicedziekan zawezwał zgromadzonych w kościele wiernych do modlitwy i odśpiewania pieśni „Przybądź Duchu Stworzycielu”. Następnie przekazywał nowemu proboszczowi kolejne obowiązki względem wiernych i parafii. Na zakończenie tej części uroczystości, ks. proboszcz ucałował ołtarz i pozdrowił swoich parafian.

Homilię wygłosił ks. proboszcz Henryk Nowara. Już na początku podkreślił, że cieszy się z tego, iż widzi tak licznie zgromadzonych w kościele parafian. Dziękował za to, że chcą się z nim razem modlić, nawiązując przy tym do niedzielnego czytania i słów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Przyznał, że wiele rzeczy jest dla niego nowych, i to pomimo tego, iż był już w wielu parafiach, a to ponieważ do Gostyni został z posługą skierowany po raz pierwszy.

Nowy proboszcz zwrócił uwagę na piękno świątyni i związanego z nią miejsca. Piękno zieleni – kwiatów, drzew, łąk i lasów. Piękno otoczenia, które nie mogło zostać przez Boga wybrane przypadkowo. Dodał, że parafianie mogą być dumni ze swojej świątyni, cieszyć się z miejsca, w którym gromadzą się podczas Mszy Świętych, gdzie słuchają Słowa Bożego, przyjmują Jezusa do swoich serc. Zwrócił uwagę, że to też jest świadectwo wiary parafian; dbałości o to, by miejsce to było dla Boga właściwe. Podkreślił rolę dotychczasowych księży pracujących w parafii – pozdrowił i podziękował ks. Rafałowi, łącząc się z nim w modlitwie, za wniesione w rozwój parafii serce i zdrowie, za wniesienie życia na rzecz budowania dobrych relacji w parafii.

Święty Paweł napisał w liście do Koryntian, że ktoś inny sieje, ktoś inny podlewa, ale to Pan Bóg daje wzrost. Bóg jest Tym, który sprawia, że to wszystko co robimy przynosi owoc. My jesteśmy tylko ludźmi, my tylko możemy siać i podlewać. Jeden robi to, inny coś innego, ale razem mamy budować Boże Dzieło. Pan Bóg daje wzrost, Pan Bóg prowadzi. I chcemy Panu Bogi na nowo zawierzyć to Dzieło, chcemy to Dzieło kontynuować po ks. Rafale. Chcę tutaj głosić Słowo Boże, razem z wami się modlić.

Ks. proboszcz mówił następnie o wartości i sile jaka płynie z codziennej modlitwy, także w nawiązaniu do postawy św. Jana Pawła II, którego wizerunek znajduje się przed wejściem do kościoła parafialnego. Porównał codzienną modlitwę do energii elektrycznej, która napędza do działania, ułatwia życie i dodaje sił do podejmowania wyzwań – udziela łaski i wszelkich potrzebnych dóbr.

Na zakończenie zaprosił parafian do wspólnej wieczornej modlitwy różańcowej pod grotą Matki Bożej, którą będzie podejmował w intencji kapłanów, z prośbą o dodanie im sił, aby potrafili odpowiednio patrzeć na siebie, innych i na cały świat.

Po homilii, zgodnie z procedurą, ks. proboszcz złożył wobec wiernych wyznanie wiary, a po Eucharystii, na wezwanie ks. wicedziekana, wszyscy zgromadzeni w kościele odśpiewali dziękczynnie śląskie Te Deum – „Ciebie Boże, wielbimy”.

Na zakończenie ks. proboszcz podziękował wszystkim za wspólną modlitwę i spotkanie przy ołtarzu. Podziękował też za liczne życzenia, za życzliwość i otwarte serca. Podziękował za obecność wszystkim gościom z poprzednich parafii, którzy postanowili towarzyszyć mu na początku nowej drogi w Gostyni. Życząc dobrej niedzieli i dobrego świętowania, udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl