Limit dla gruzu i opon w PSZOK będzie liczony od nieruchomości

W ramach XXII sesji Rady Gminy Wyry w dniu 29 października radni ponownie znowelizowali część uchwał regulujących gospodarkę odpadami w gminie po 1 stycznia 2021 roku. Tym razem zmieniono limity dotyczące opon i odpadów budowlanych, które od nowego roku będą określane nie od każdej zamieszkałej osoby, a od nieruchomości.

Pierwotnie od nowego roku, tak jak obowiązuje to dziś, każdy mieszkaniec miał mieć możliwość przekazania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do 4 sztuk zużytych opon na rok – dla przykładu gospodarstwo zamieszkałe przez 4 osoby miało mieć możliwość oddania ich maksymalnie 16, a także do 350 kg odpadów budowlanych – czyli z nieruchomości zamieszkałej przez 4 osoby miała być możliwość przekazania w sumie do 1400 kg gruzu. Po zmianach jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku, z każdej nieruchomości będzie można oddać do 4 opon i do 1500 kg gruzu na rok.


Zasady dotyczące opon i gruzu ustalone przez gminę pierwotnie:

2.  Dla odpadów komunalnych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 11 i 12 ustala się następujące limity:
1)  odpady budowlane i rozbiórkowe – 350 kg / rok / mieszkańca;
2)  zużyte opony – 4 sztuki / rok / mieszkańca.

Po zmianach ten sam zapis przedstawia się następująco:

2. Dla odpadów komunalnych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 11 i 12 ustala się następujące limity:
1) odpady budowlane i rozbiórkowe – 1500 kg / rok / nieruchomość;
2) zużyte opony – 4 sztuki / rok / nieruchomość.


Nadmiarowe kilogramy tych odpadów będą obarczone opłatami, które określono w uchwale w sprawie usług dodatkowych (treść uchwały). 400 zł trzeba będzie zapłacić od przyszłego roku za każde dodatkowe 1000 kg gruzu, a 700 zł „za każde dodatkowe 1000 kg ponad uchwalony odrębną uchwałą limit zużytych opon”. Płatności za wszystkie dodatkowo naliczone kilogramy gruzu i opon będzie można dokonać przelewem „w terminie wynoszącym 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego”.

Przekazania odpadów komunalnych w PSZOK będzie mogła dokonać wyłącznie osoba posiadająca kartę identyfikacyjną, którą w listopadzie otrzymają właściciele nieruchomości. Na indywidualnym koncie klienta zapisywana będzie m.in. liczba oddanych opon i waga oddanego gruzu. System pozwoli na dokładne naliczanie ewentualnych opłat.

Przeciwko przyjęciu uchwały wprowadzającej zmiany głosował radny Piotr Jeleń z Gostyni, podważając jej zasadność w zakresie limitu opon, ponadto od głosu wstrzymali się radni: Adrian Krzyżowski z Wyr, Adam Myszor z Gostyni i Piotr Profaska z Gostyni.

Pełny zapis wideo z głosowania w sprawie opisanych zmian jest dostępny tutaj.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Jeden komentarz

  1. I w ten sposób Gmina doprowadzi do tego, iż znowu sterty opon, odpadów budowlanych etc. wylądują w naszym pobliskim lesie :(

Zostaw komentarz