Na zewnątrz bez masek, ale wciąż na dystans od innych osób

Od soboty 30 maja przebywający na otwartych przestrzeniach – np. na ulicy, w parku czy przed sklepem – nie mają już obowiązku zasłaniani ust i nosa, jeśli zachowują min. 2 metry dystansu od innych osób. Równolegle zniesione zostały limity osób mogących przebywać jednocześnie w sklepach, restauracjach czy kościołach.

Zmiany dotyczące maseczek i limitów osób określonych dotąd dla świątyń, handlu czy gastronomii tłumaczone są analizą bieżącej sytuacji epidemicznej, spadającą liczbą zachorowań w większości województw i rosnącą liczbą wolnych łóżek w szpitalach.

Nowe wytyczne ws. maseczek
Bez zakrywania ust i nosa od 30 maja można znów chodzić po ulicy, spacerować, jeździć rowerem, przebywać w parku czy na sklepowym parkingu. Konieczne jest jednak przy tym zachowywanie tego samego dystansu od innych osób, co do tej pory. W przypadku jeśli nie można dotrzymać minimalnej odległości od innych wynoszącej 2 metry – co może nastąpić w sytuacji, gdy trzeba komuś w czymś pomóc lub chodnik jest zatłoczony – wtedy znów należy mieć na sobie maskę lub zakryć usta i nos innym dostępnym materiałem.

Z obowiązku utrzymania dystansu w przestrzeni otwartej wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki do 13. roku życia, osoby wspólnie ze sobą mieszkające, osoby niepełnosprawne oraz osoby, które będąc na zewnątrz cały czas zasłaniają usta i nos.

W przestrzeniach zamkniętych – m.in. w autobusach, sklepach, urzędach i kościołach – nadal trzeba zasłaniać usta i nos na dotychczasowych zasadach, stosując wszystkie ustalone w tych miejscach zasady bezpieczeństwa.

Bez limitów w sklepach
Od 30 maja przestają obowiązywać sztywne limity osób mogących przebywać jednocześnie w sklepach, kościołach czy restauracjach w przeliczeniu na m².

Znajdując się wewnątrz sklepu, będąc na targu czy w urzędzie pocztowym, nadal trzeba zasłaniać usta i nos oraz zachowywać ustalone w tych obiektach zasady dotyczące noszenia rękawiczek czy dezynfekcji rąk. Wewnątrz kościołów wierni musza być w maskach, a także znajdować się w oddaleniu od innych osób o co najmniej 2 metry – tak jak do tej pory, za wyjątkiem rodzin i osób wspólnie ze sobą mieszkających. Uroczystości pogrzebowe mogą przebiegać bez dotychczasowego limitu.

Ponadto od 30 maja dozwolona jest organizacja zgromadzeń na powietrzu i koncertów plenerowych do 150 osób – wydanie zgody na przeprowadzenie każdego takiego przedsięwzięcia będzie jednak zależne od sytuacji epidemiologicznej. Uczestnicy wydarzeń plenerowych muszą zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania


Wypowiedzi Premiera RP i Ministra Zdrowia RP – fragmenty konferencji prasowej z 27 maja 2020 roku

Premier RP: (…) Od najbliższej soboty, od 30 maja sporo się zmieni. Najpierw zmieniamy zasady dotyczące maseczek. Będzie obowiązywała jedna generalna zasada w przestrzeniach ogólnodostępnych, jeżeli to będzie tylko możliwe – zachowanie dystansu dwumetrowego, a noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe. Jeżeli dwie osoby idą obok siebie blisko, to dalej zalecane jest noszenie maseczek. Zasada ta dotyczy przestrzeni otwartych, ale również przestrzeni zamkniętych, gdzie bezpiecznie da się zachować dystans jeżeli odpowiednio do tego przygotowane zostaną warunki, jak na przykład restauracja czy zakład fryzjerski czy zakłady usługowe. W sklepie, w środkach komunikacji publicznej, w kościołach czy w kinach, maseczki będą wciąż obowiązkowe.

Maseczki to nie jest żaden cudowny lek, ale w tej trójce najbardziej podstawowych zaleceń epidemicznych, one cały czas się znajdują – dezynfekcja, dystansowanie, maseczki – DDM. Teraz, gdy sytuacja idzie w dobrym kierunku, możemy zmniejszyć te restrykcje.

Jeśli chodzi o dalsze zmiany, to od soboty zdejmujemy również ograniczenia w handlu. To ważny dzień dla wszystkich handlowców, w sklepach nie będą obowiązywały już limity osób w zależności od powierzchni sklepu. Podobne ograniczenia przestają również obowiązywać w gastronomii, przy czym cały czas przypominam o tych maseczkach, bo w mniejszych sklepach, gastronomii, czy podczas doprowadzania do stołu, prawda, czy wyjścia do toalety cały czas maseczki obowiązują. Ale oczywiście przy stole z wiadomych względów nie. Jeśli chodzi o kult religijny, już od tej niedzieli nie będą obowiązywały limity wiernych w kościołach, ale również taka sama zasada i dystans dwumetrowy od innego wiernego.

Chcemy również ponownie dopuścić możliwość zgromadzeń – to bardzo ważna swoboda obywatelska – ale do 150 osób. To 150 osób przedyskutowane, wypracowane z wieloma ekspertami epidemiologami, będzie taką ważną liczbą, o której za chwilę powiem w innym kontekście. Oczywiście też te zgromadzenia z zachowaniem dystansu bardzo proszę, po to żeby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko transmisji koronawirusa. Dla zachowania absolutnego bezpieczeństwa, ta decyzję, zalecenie najpierw podejmował będzie główny inspektor czy wojewódzki inspektor sanitarny i wojewoda, bo może się tak zdarzyć, że będą ogniska koronawirusa i akurat w tym ognisku ktoś zapragnie zrobić zgromadzenie, no to żeby zachować tutaj zdrowy rozsądek, to pewne wentyle bezpieczeństwa będą tutaj zastosowane.

Minister Zdrowia RP: (…) Dzisiaj ponad 80% łóżek jest wolnych, czekają na pacjentów, na COVID-19. Ponad 90% respiratorów jest wolnych, czekają na pacjentów z COVID-19.


Default image
RJ
mail[at]gostynslaska.pl
Zostaw komentarz