Oferta edukacyjna przedszkola od września będzie pełniejsza

1 września o godzinie 17:30 w Domu Kultury w Gostyni zaprezentowano ogólny zarys nowego programu nauczania pod nazwą „Poznawanie świata wokół nas, kluczem do sukcesu w przyszłości”. Innowacyjny program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej będzie od tego roku szkolnego realizowany w obu Gminnych Przedszkolach.

Konferencje inauguracyjną rozpoczęto od przedstawienia podstawowych założeń i celów nowego programu. Docelowo projekt będzie funkcjonował od 1 września 2010 roku do końca sierpnia 2012 roku (ponieważ przez ten czas będzie zapewnione jego finansowanie). Nowy program ma przede wszystkim zreorganizować dotychczasowy plan zajęć na tyle, aby nauka i zabawa przynosiła lepsze efekty.

Od września w ramach projektu każde z przedszkoli na terenie Gminy Wyry będzie realizowało własny, nieco odmienny program nauczania. W Gostyni będzie obowiązywać program o nazwie „Klucz do uczenia się„, który ma wspomagać rozwój dotychczasowych umiejętności dziecka, poprzez ciekawe zajęcia z wykorzystaniem nowych pomocy i zabawek. Program został uznany za najlepszy przewodnik edukacyjny XXI wieku. Wspólnymi elementami programów realizowanych w Gostyni i Wyrach będą natomiast: cztery festyny rodzinne dla 400 osób każdy, nowe zajęcia dodatkowe, warsztaty wyjazdowe oraz szersze wsparcie psychologa i logopedy. Poza tym w obu przedszkolach programem zostaną objęci także rodzice dzieci uczących się w przedszkolu. W ten sposób rodzice mają bardziej angażować się w rozwój dziecka, także po zakończeniu zajęć w placówce.

W dalszej części konferencji szczegółowo omówiono zasady programu, którego uczestnikami będą dzieci w wieku przedszkolnym oraz rodzice (jeśli oczywiście wyrażą wcześniej chęć uczestnictwa). Procedura rekrutacyjna rodziców rozpocznie się 1 września a zakończy 6 września. Rozpatrywaniem zgłoszeń zajmie się specjalna, powołana do tego celu niezależna komisja. Wybrani spośród wszystkich zgłoszeń uczestnicy projektu będą mieli obowiązek podpisać deklarację uczestnictwa, wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć odpowiednie dokumenty (np. kopie dowodu osobistego). Zakwalifikowani uczestnicy będą też podlegać regulaminowi, który mówi między innymi o obowiązku czynnego udziału w zajęciach oraz punktualności. Całą treść regulaminu rekrutacji i uczestnictwa publikujemy na końcu.

Następnie głos zabrała pani Wiesława Czerwińska, logopeda z przedszkola w Gostyni, która omówiła swoją dotychczasową, kilkuletnią pracę z dziećmi. Wada wymowy według pani pedagog jest powszechna wśród dzieci przybywających do przedszkola (zwłaszcza u 6-latków idących obowiązkowo do zerówki, nieobjętych wcześniej nauczaniem przedszkolnym). Przyznała również, że dotychczasowa ilość godzin przeznaczonych na zajęcia nie pozwalała w pełni zająć się tym problemem. Kłopotliwa była też pora przeprowadzania zajęć, najczęściej popołudniami. To jednak się zmieni. W nowym roku szkolnym zajęcia z logopedą odbywać się będą w normalnych godzinach otwarcia placówki, przez cztery dni w tygodniu (od poniedziałku do czwartku). Każdej z grup dedykowany będzie jeden dzień pracy z logopedą. W zamian pani logopeda wymaga jedynie współpracy zarówno ze strony dziecka jak i rodziców. „Terapia polega na ćwiczeniu nie tylko na zajęciach w przedszkolu, ale także w domu. Krótko, po parę minut dziennie, ale kilkakrotnie”. Pani pedagog zwróciła szczególną uwagę właśnie na fakt zaniedbywania ćwiczeń poprawnej wymowy w domu.

W dalszej części konferencji inauguracyjnej głos zabrała psycholog Agnieszka Sitko, która również omówiła swoją dotychczasową pracę na terenie placówki. W nowym roku szkolnym pani psycholog będzie miała przede wszystkim „więcej godzin do dyspozycji na pracę z dziećmi„. Zajęcia tak jak dotychczas będą odbywać się w grupach oraz indywidualnie przez dwa dni w tygodniu (to znaczy w każdy czwartek i piątek w sali nr 23). Pani psycholog zachęciła ponadto rodziców do indywidualnych konsultacji, mających na celu wyszczególnienie nie tylko problemów w wychowaniu dzieci, ale także rodzinnych sukcesów, których według pani psycholog jest na pewno bardzo wiele.

Następnie omówiony został temat nowych zajęć z dogoterapii, które w nowym roku poprowadzi Katarzyna Rubinkowska-Wasylowska (z wykształcenia filozof, a także ratownik wodny). Zajęcia mają kształcić dzieci poprzez zabawę oraz rozwijać koordynację psychoruchową. Lekcje mają uczyć ponadto tolerancji, szanowania drugiego człowieka oraz poprawnego zachowania w danej sytuacji. W tych oryginalnych zajęciach będą brały udział także dwa pieski, wychowywane przez panią Katarzynę. Więcej na temat zajęć dogoterapii można znaleźć na stronie przyjacielpies.com.

Później przedstawiona została prezentacja zaproszonej do udziału w konferencji dyrektor innej placówki oświatowej, gdzie program był realizowany już w roku ubiegłym. W prezentacji pokazano między innymi jak zadowolone są dzieci korzystające z nowego programu oraz jakie postępy zostały poczynione w ciągu całego roku. Pojawiły się także informacje na temat działania programu w praktyce i organizacji zajęć pod jego kątem.

Na zakończenie spotkania dyrektor Przedszkola w Gostyni, pani Grażyna Olearczyk, wyraziła zadowolenie, że gmina w ostatnim czasie pozyskała tak wiele środków z funduszy europejskich. Pani dyrektor poinformowała ponadto o szkoleniu jakie przeszło grono pedagogiczne w ramach przygotowania do programu, a także przedstawiła inne sprawy bieżące, które dotyczyły wyjazdu na basen, startu strony internetowej przedszkola (w połowie września) oraz najbliższej wycieczki do teatru w Bielsku-Białej.

Do pobrania: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl