Pamięci poległych bohaterów września 1939 roku

2 września, kombatanci i mieszkańcy województwa śląskiego spotkali się przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku w Gostyni, aby uczcić pamięć poległych bohaterów. W tym roku przypadła 74. rocznica walk obronnych na Śląsku.

Obchody rocznicowe tradycyjnie rozpoczęto od zaciągnięcia warty honorowej i hymnu państwowego. Oficjalnego otwarcia uroczystości, zaczynając od powitania gości i licznie zgromadzonych mieszkańców, dokonała Wójt Gminy Wyry, pani Barbara Prasoł.

W uroczystościach udział wzięli kombatanci, przedstawiciele wojska, władz samorządowych powiatu mikołowskiego, bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, a także prezydenci Katowic i Tychów. Ważnymi uczestnikami byli również uczniowie gminnych Zespołów Szkół, dla których spotkanie z kombatantami było pierwszą lekcją historii w nowym roku szkolnym.

Homilię wygłosił abp Wiktor Skworc - fot. SF

Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości, odprawiona została msza polowa, której w tym roku przewodniczył metropolita katowicki ks. abp Wiktor Skworc. Mszę świętą koncelebrowali też proboszczowie gminnych parafii: ks. Jan Podsiadło z parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni, ks. Rafał Październiok z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Gostyni i ks. Aleksander Wojtala z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach. W uroczystej mszy św. uczestniczył też jak co roku emerytowany proboszcz ks. Jerzy Hojka oraz ks. Kornel Undas z parafii Ewangelicko-Augsburska w Mikołowie.

Zasłużeni otrzymali odznaczenia od Związku Kombatantów - fot. SF

Ważnym punktem uroczystości było wystąpienie por. Franciszka Grzegorzka. Porucznik szczegółowo przedstawił zebranym swoje wspomnienia z walk prowadzonych na polach gostyńskich przed laty, a także skrócony przebieg późniejszych bitew stoczonych podczas trwania Kampanii Wrześniowej.

Na zakończenie uroczystości za wieloletnią współpracę przy obchodach rocznicowych i zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych wręczono odznaczenia zasłużonym. Tradycyjnie wygłoszono Apel Poległych i oddano salwę honorową. Poszczególne delegacje złożyły ponadto wiązanki kwiatów pod Pomnikiem.

Uroczystości wrześniowe na placu przed Pomnikiem - fot. SF

Organizatorami tegorocznych obchodów wrześniowych była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach i Urząd Gminy Wyry. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił chór “Zorza” z Domu Kultury w Gostyni. foto: SF

Sylwia Fila
Sylwia Fila