Plac zabaw przy Zespole Szkół oddany do użytku

Od września do listopada na terenie Zespołu Szkół w Gostyni trwały prace związane z budową placu zabaw dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Inwestycja realizowana w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Radosna szkoła” została oddana do użytku 3 listopada.

– W ubiegłym roku wystąpiliśmy z wnioskiem o przyznanie dotacji na budowę placu zabaw, który zastał zaakceptowany na wiosnę. Dotacja z MEN pokryła 50% kosztów związanych z budową, a drugą połowę zapewnił organ prowadzący, czyli Gmina Wyry. Mieliśmy wiele problemów z wyłonieniem wykonawcy, ponieważ zmieniały się ceny urządzeń składających się na wyposażenie placu. Dwa przetargi nie zostały rozstrzygnięte, a wykonawce wyłoniono dopiero w drodze negocjacji – wyjaśniła dyrektor placówki Jadwiga Pasierbek.

Plac zabaw jest zlokalizowany na terenie szkoły tuż obok sali gimnastycznej. Na jego wyposażenie składa się kilkanaście drewnianych urządzeń, ściana wspinaczkowa i huśtawki. Specjalna syntetyczna nawierzchnia bezpieczna zapewnia amortyzację ewentualnego upadku dziecka.

Pani dyrektor ma nadzieję, że sześciolatki ze względu na plac zabaw będą teraz chętniej przychodzić od szkoły.

Zobacz też