Wizytacja biskupa Marka Szkudło w parafii Podwyższenia Krzyża Św.

W parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego ksiądz biskup Marek Szkudło rozpoczął w piątek 16 listopada wizytację kanoniczną. W ramach pierwszego dnia swojej wizyty spotkał się m.in. z Parafialną Radą Duszpasterską, nauczycielami oraz chorymi i osobami starszymi. Wierni uroczyście powitali księdza biskupa o godz. 17.00 w kościele parafialnym. Wizytacja potrwa do niedzieli 18 listopada.

Uroczystość miała miejsce tuż przed Liturgią Eucharystyczną połączoną z udzieleniem sakramentu bierzmowania. W imieniu parafian księdza biskupa powitali przedstawiciele Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Słowa powitania skierował Andrzej Wyroba, prosząc o pasterskie wskazania i błogosławieństwo dla całej wspólnoty.

Ksiądz proboszcz Rafał Październiok, witając księdza biskupa, zapewnił o otwartości parafian oraz radości wynikającej z rozpoczętej w parafii wizyty kanonicznej. Następnie nakreślił zarys historyczny wspólnoty parafialnej – starej i młodej zarazem, sięgając w przeszłość do 1925 i 1975 roku. Wspomniał o żywych relacjach pomiędzy obiema gostyńskimi parafiami, wyszczególniając punkty, które obecnie najmocniej je łączą – wspólnych obchodach Święta Bożego Ciała i połączonych grupach modlitewnych. Ksiądz proboszcz zwrócił też uwagę na rozwój parafii Podwyższenia Krzyża Św. jaki dokonał się od ostatniej wizytacji w 2009 roku – m.in. przez wzbogacenie o nowe Róże Różańcowe, powstanie Podwórkowego Koła Różańcowego czy ustanowienie zwyczaju odmawiania modlitwy różańcowej przed każdą liturgią. Wyraził nadzieję, że pasterskie słowa biskupa tym mocniej utwierdzą parafian w wierze.

Witając wszystkich ksiądz biskup rozpoczął od nawiązania do przedstawionej na początku historii parafii, dającej się przyrównać do oblicza Kościoła, o którym też z powodzeniem można powiedzieć, że jest i stary i młody jednocześnie. Pozostając przy tej myśli, przypomniał o potrzebie ciągłej odnowy, co można rozumieć także przez rozwój nowych inicjatyw modlitewnych, jak powstanie koła różańcowego w parafii czy rozszerzenie zakresu działań istniejących grup modlitewnych. Kończąc słowo wstępne zaapelował o otwarcie na moc Ducha Świętego, znaki ukazywane każdego dnia, które uczulają na tworzenie wspólnoty ludzi otwartych na siebie nawzajem. Ksiądz biskup podziękował za życzliwe przyjęcie, a następnie zaprosił wszystkich do udziału w Liturgii Eucharystycznej z udzieleniem sakramentu bierzmowania.


Przebieg wizytacji kanonicznej
Pierwszego dnia (piątek, 16 listopada) ksiądz biskup w pierwszej kolejności spotkał się z Parafialną Radą Duszpasterską o godz. 10.30. Później w domu parafialnym przystąpiono do oficjalnego przeglądu i podpisywania ksiąg parafialnych. Po południu o godz. 14.00 odbyło się spotkanie biskupa z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Gostyni, a o godz. 15.00 chorzy i starsi parafianie spotkali się z biskupem w kościele na koronce do Bożego Miłosierdzia. O godz. 16.00 rozpoczęło się spotkanie z kapłanami Dekanatu Łaziska. Z nastaniem godz. 17.00 ruszyła procesja do kościoła i rozpoczęło się powitanie kanoniczne z udziałem proboszczów sąsiednich parafii. Po uroczystej Mszy św. z udzielaniem sakramentu bierzmowania, miało miejsce spotkanie z młodzieżą całej parafii, w tym parafianami tego dnia bierzmowanymi.

W drugim dniu wizyty (niedziela, 18 listopada), biskup spotka się z parafianami w ramach niedzielnych liturgii, ale nie tylko. Pierwsza Msza św. odbędzie się o godz. 7.30, następnie o godz. 9.30 w kościele będzie miało miejsce spotkanie z najmłodszymi parafianami, Dziećmi Maryi, Podwórkowym Kołem Różańcowym, ministrantami oraz dziećmi przygotowującymi się do przyjęcia I Komunii Świętej. O godz. 10.00 odbędzie się Msza św. pontyfikalna w intencji parafian, a o godz. 11.00 biskup spotka się z Różami Różańcowymi oraz Apostolstwem Dobrej Śmierci. Zakończenie wizytacji w parafii zaplanowane jest na godz. 11.30.


Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl