Powstała wirtualna galeria historycznych zdjęć i dokumentów

W efekcie uruchomionej w kwietniu tego roku zbiórki zdjęć i dokumentów świadczących o przeszłości gminy, jej pomysłodawca i organizator – Dom Kultury w Gostyni, uruchomił w połowie grudnia wirtualną galerię prezentującą zbiory przekazane przez mieszkańców. Do wglądu udostępniono ponad dwieście świadectw historycznych różnego typu.

Galeria powstała w ramach akcji pod nazwą „#odkurzamywspomnienia”. Składa się z kilku części, które otwierają dwie opasłe kategorie dedykowane każdej z miejscowości z osobna – w przypadku Gostyni w głównej mierze za sprawą fotografii przedstawiających kopalnię „Książątko” (niem. Prinzengrube), ale nie tylko. Równie duży zbiór stanowią fotografie zaprezentowane w kategorii „Życie codzienne”, obejmującej dzieje miejscowych szkół, działalność kulturalną i sportową, a także uroczystości kościelne. W odrębnych kategoriach zawarto ponadto zdjęcia z II wojny światowej oraz stare wycinki z gazet i czasopism.

Celem akcji „#odkurzamywspomnienia” jest ocalenie od zapomnienia – w sposób mniej formalny niż dotąd – bliskich mieszkańcom historii zapisanych na różnych fotografiach, pocztówkach i dokumentach, tak by za ich sprawą wspólnie z innymi zainteresowanymi mieszkańcami Gostyni i Wyr odkrywać historię obu gminnych miejscowości. Uruchomiona właśnie galeria stanowi więc nie tyle zwieńczenie projektu, co zaproszenie do dalszych poszukiwań i podjęcia współpracy przy poszerzaniu istniejącego zbioru różnych świadectw.

Wszystkie zdjęcia i dokumenty można zobaczyć pod adresem:
dkgostyn.pl/odkurzamy-wspomnienia

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl