PSZOK nad akwenem. Taki jest plan, ale co na to mieszkańcy?

Trwają przymiarki Urzędu Gminy Wyry do budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gostyni. Na potrzeby tego przedsięwzięcia zabezpieczono już odpowiednie środki w budżecie gminy – w rozbiciu na kilka lat, wybrano też potencjalną lokalizację. Zgodnie z wcześniejszymi nieoficjalnymi informacjami, PSZOK miałby powstać w zachodniej części Gostyni w rejonie ul. Franciszka Kłosa, nad stawem Barć, nieopodal granicy z gminą Orzesze. Lokalizacja ta ma jeszcze zostać skonsultowana z wszystkimi mieszkańcami Gostyni, co nastąpi w drugiej połowie marca w drodze zarządzonych przez wójta konsultacji społecznych. Władze chcą w ten sposób upewnić się, czy takie umiejscowienie punktu będzie dla mieszkańców odpowiednie.

Urzędnicy i radni omawiali sprawę podczas dwóch ostatnich posiedzeń Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń, w tym w odniesieniu do planowanych konsultacji. W trakcie lutowego zebrania urzędnicy przedstawili opracowane wcześniej rozwiązania, a radni, na polecenie wójta, desygnowali spośród siebie dwie osoby do prac w specjalnej komisji konsultacyjnej, mającej zająć się m.in. liczeniem głosów.

Konsultacje społeczne w sprawie budowy PSZOK w Gostyni mają się odbywać w dniach 18-29 marca i objąć wszystkich mieszkańców miejscowości, niezależnie od tego, czy mieszkają obok planowanej inwestycji, czy z dala od niej. Karty konsultacyjne mają zostać dostarczone przy odbiorze odpadów, a jednocześnie mają też być dostępne do pobrania w gminnych jednostkach i w wersji do druku na stronie internetowej urzędu. Wypełnione karty będzie można złożyć w wyznaczonych miejscach na terenie gminy. Liczeniem głosów ma zająć się specjalna komisja, w skład której wejdzie dwóch gostyńskich radnych: radna Grażyna Swadźba-Szojda oraz radny Tomasz Fityka.

Konsultacje odnoszą się do tej lokalizacji (odnośnik do Google Maps):


Projekt noty informacyjnej przygotowanej przez gminę [pisownia oryginalna]:

KONSULTACJE SPOŁECZNE WS. BUDOWY PSZOKu NA GOSTYNI

Szanowni Mieszkańcy Gostyni!

Od 18 do 29 marca 2019r. będą prowadzone konsultacje społeczne w sprawie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Rybnickiej, na działce nr 2882/39 (rejon stawu Barcz).

Konsultacje polegać będą na uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gostyni przy ulicy Rybnickiej, na działce 288/32 (rejon stawu Barcz)?”.

Ankiety konsultacyjne będą dostarczane przez firmę wywozową do każdej nieruchomości w dniach od 11 do 15 marca 2019r. Dodatkowo ankiety będzie można pobrać i złożyć w następujących miejscach:

 1. Sekretariat Gminnego Przedszkola w Gostyni, ul. Pszczyńska 366a
 2. Sekretariat Szkoły Podstawowej w Gostyni, ul. Rybnicka 141
 3. Sekretariat Domu Kultury w Gostyni, ul. Pszczyńska 366
 4. Gminna Biblioteka Publiczna Filia Gostyń, ul. Pszczyńska 372
 5. Urząd Gminy Wyry (hol na parterze), ul. Główna 133
 6. w godzinach pracy w/w jednostek.


Ankieta będzie również dostępna na stronie internetowej Gminy Wyry www.wyry.pl. Ankietę należy wydrukować, wypełnić i złożyć w jednej z w/w lokalizacji.

Co to jest PSZOK?
PSZOK – punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w którym mieszańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zbierane w sposób selektywny. W ustawie wskazano dwa warunki, jakie musi spełniać PSZOK:

1) zapewniać musi łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
2) zapewniać musi przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne opady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.


fot. Projekt noty informacyjnej urzędnicy omawiali przy pomocy takich kart

fot. Widok na staw Barć z platformy obok działki przewidzianej pod PSZOK

Zobacz też