Konsultacje ws. PSZOK. Gmina pyta, czy warto budować przy OSP

Rozpoczęły się konsultacje społeczne ws. budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gostyni. Mieszkańcy gminy Wyry mają tą drogą wskazać urzędnikom, czy warto czynić przymiarki do takiej inwestycji w sąsiedztwie OSP Gostyń. Głosować można na kartach konsultacyjnych lub przez formularz online.

W ramach konsultacji w dniach 1-30 września gmina pyta mieszkańców, czy popierają budowę nowego punktu zbiórki odpadów w rejonie skrzyżowania ul. Pszczyńskiej i ul. Łuczników, na prywatnych działkach po Garkacie. Teren ten sąsiaduje bezpośrednio z budynkiem gostyńskiej strażnicy, przez co przed kilkoma laty był już rozpatrywany pod rozbudowę o nowe pomieszczenia dla załogi lub dodatkowe garaże.

Omawiany teren od ul. Łuczników
Propozycja obejmuje działki nr 1094/44 i 1129/4
Widok w stronę ul. Łuczników

Urząd gminy w momencie ogłoszenia konsultacji, poza wskazaną wyżej lokalizacją, nie przedstawił innych danych dotyczących tego potencjalnego przedsięwzięcia, co wzbudziło pytania o koszty budowy PSZOK czy organizację ruchu w tym miejscu.

Jak w odpowiedzi na pytania o finansowy aspekt takiego punktu przekazała Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, celem konsultacji jest jedynie poznanie opinii mieszkańców w zakresie lokalizacji, zaś pozostałe kwestie mają podlegać analizie dopiero wtedy, gdy propozycja dla terenu za OSP Gostyń zyska aprobatę mieszkańców Gostyni i Wyr.

W odpowiedzi (…) informuję, że jesteśmy na etapie rozpoznawczym, chcemy poznać opinie mieszkańców, czy uważają, że drugi punkt selektywnej zbiórki jest potrzebny na terenie Gminy i czy proponowana lokalizacja jest godna uwagi przez mieszkańców. Póki co nie posiadamy kosztorysu budowy jak i wyliczeń dodatkowych kosztów jakie byłby ponoszone podczas funkcjonowania drugiego punktu. Jeśli mieszkańcy pozytywnie opowiedzą się za budową oraz lokalizacja zostanie zaakceptowana będziemy podejmować kolejne kroki związane z planowaną budową.

Pismo GKI.6232.57.2021 z dnia 16.08.2021 roku

Gmina nie posiada na dziś wstępnego kosztorysu budowy, nie zna kosztów stałych, jakie może generować ten punkt PSZOK, a także, jak przekazano dalej w tej samej odpowiedzi, nie jest w stanie oszacować jak posiadanie drugiego punktu odbioru odpadów w gminie wpłynie na stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Inne źródła zbliżone do urzędu gminy potwierdziły ten stan dodając, że trudno na dziś wskazać, jak w tym miejscu miałoby to wszystko zostać zorganizowane. Jednocześnie nie ukrywały, że temat PSZOK w Gostyni powrócił dość niespodziewanie.

Dalsze losy wskazanej przez gminę propozycji będą więc zależeć od wyniku konsultacji, który zostanie ujawniony w październiku. Mieszkańcy gminy mogą udzielać odpowiedzi na kartach konsultacyjnych dostępnych w urzędzie gminy, szkołach podstawowych i bibliotekach oraz online za pośrednictwem formularza pod adresem:
https://forms.gle/nFCnCHQ6ULESJPm18.

Obecnie w gminie Wyry funkcjonuje jeden PSZOK znajdujący się w Wyrach przy ul. Słonecznej. W 2019 roku gmina podjęła próbę budowy podobnego punktu w Gostyni w rejonie ul. Franciszka Kłosa, ale mieszkańcy nie wyrazili na to zgody. Wtedy na samą tylko budowę w budżecie gminy zarezerwowano kwotę w wysokości 500 tys. zł, którą po rezygnacji z budowy punktu przekazano na inne cele.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz