Separatory przy ulicy Rybnickiej

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców informujemy, że nowe separatory położone przy skrzyżowaniu ulicy Rybnickiej i ulicy Olmy, zostały ustawione na poboczu jezdni przez zarządcę drogi. Separatory mają uniemożliwić parkowanie w tym miejscu, a tym samym zwiększyć widoczność wyjeżdżającym z ulicy Olmy. Głazy nie zostały więc postawione, jak przyjęło się uważać, na zlecenie Urząd Gminy czy przez właścicieli okolicznych prywatnych posesji. Za drogi powiatowe i drogę wojewódzką numer 928 w naszej gminie odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl