Spotkanie z posłanką na Sejm RP Joanną Kluzik-Rostkowską

„Plan dla Polski. Pozmawiajmy o konkretach” – pod takim tytułem w Domu Kultury w Gostyni odbyło się dziś spotkanie mieszkańców Gminy Wyry z posłanką na Sejm RP panią Joanną Kluzik-Rostkowską, która reprezentuje w izbie wyższej parlamentu m.i. ziemię mikołowską.

Głównymi tematami rozmów były sprawy z zakresu polityki społecznej państwa i prawa pracy, ale podczas spotkania nie zabrakło też miejsca na omówienie inwestycji centralnych, których realizację przewiduje się lub prowadzi w najbliższej okolicy. Pani posłanka jako wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przedstawiła zebranym ponadto pełne sprawozdanie z ostatnich posiedzeń Komisji.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy asystenta pani posłanki, pana Michała Kopańskiego, radnego Gminy Wyry. W tym roku była to pierwsza taka okazja do osobistego spotkania z panią Joanną Kluzik-Rostkowską w powiecie mikołowskim, ale nie ostatnia. Jeszcze w tym miesiącu podobne spotkanie odbędzie się w mikołowskim MDK.

Przypominamy, że zebrania organizowane przez Biuro Poselskie to nie jedyna możliwość kontaktu z panią posłanką. Mieszkańcy gminy w każdej chwili mogą na piśmie zgłaszać wnioski o podjęcie interwencji drogą mailową lub bezpośrednio na ręce asystenta pani posłanki.

Zdjęcia: Biuro Poselskie Joanny Kluzik – Rostkowskiej

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl