Szczątki przeniesiono, lecz miejsce pamięci zostało i wymagało uwagi

W ostatnich dniach na terenie cmentarza parafialnego w Gostyni przeprowadzono prace porządkowe w obrębie mogiły żołnierzy niemieckich, z której na początku tego roku wydobyto szczątki w niej spoczywających. Porządki prowadzili mieszkańcy Gostyni posiadający stosowną zgodę Księdza Proboszcza – administratora cmentarza.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach na podstawie decyzji nr 270/2018 realizował w dniu 25 marca 2019 roku czynności ekshumacyjne względem grobowca nr 780 znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Gostyni, stanowiącego mogiłę żołnierzy niemieckich. W wyniku podjętych czynności odkryto szczątki żołnierzy Wehrmachtu, pochodzące z 1945 roku, które w następstwie przeniesione zostały na cmentarz wojskowy w Siemianowicach Śląskich w dzielnicy Bańgów.

Po zakończeniu tych czynności, w wyniku niedopatrzenia wykonawcy działającego na zlecenie IPN, rośliny okalające grobowiec obumarły, a część wewnętrzna obrosła chwastami, nie przynosząc należytej powagi temu miejscu. W związku z tym wynikła potrzeba przeprowadzenia dodatkowych prac dla przywrócenia porządku na gostyńskim cmentarzu – tłumaczy jeden z zaangażowanych w działania mieszkańców Gostyni.

Porządki przebiegały w dwóch etapach. W ostatnią sobotę (10 sierpnia) usunięto wszystkie chwasty w środku i wokół obramówki, a dodatkowo także narośla w pasie chodnika. We wtorek (13 sierpnia) wykorzeniono obumarłe krzewy, rozplantowano ziemię i ułożono nową wierzchnią warstwę dekoracyjną z kory sosnowej.

Docelowo mogiła ma zostać objęta nowymi nasadzeniami. Na ile będzie to rozwiązanie trwałe okaże się z czasem, ponieważ na dzień dzisiejszy wciąż otwarte pozostaje pytanie o to, co dalej z pustą mogiłą żołnierzy niemieckich na cmentarzu parafialnym w Gostyni – czy wciąż pozostanie ona miejscem pamięci, tym razem już w pełni symbolicznym? Zachowanie mogiły, poza bieżącym utrzymaniem, będzie z pewnością wiązało się z dostosowaniem istniejącej tablicy, a być może także opracowaniem dodatkowej informacji historycznej dla odwiedzających gostyńską nekropolię.

fot. Mogiła żołnierzy niemieckich w listopadzie 2013 roku, arch. gostyńśląska.pl
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl