Tam gdzie stoczył się bój. Uczczono 77. rocznicę wojny obronnej

2 września, tak jak co roku licząc od 1945 roku, kombatanci i mieszkańcy województwa śląskiego spotkali się w Gostyni przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku, aby wspólnie uczcić pamięć o uczestnikach bitwy stoczonej na polach gostyńskich w pierwszych dniach września 1939 roku, u progu II wojny światowej.

Uroczystość upamiętniająca 77. rocznicę wojny obronnej na Śląsku „Wrzesień 1939 roku” rozpoczęła się z nastaniem godziny 16.00. Zgromadzonych powitała Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, która w swoim wystąpieniu przypomniała o wydarzeniach sprzed lat, ale też i o wartościach, jakie niosą ze sobą te doroczne spotkania w Gostyni.

– Okoliczne pola i lasy były tłem dla krwawych walk na początku Kampanii Wrześniowej. W dniu 2 września 1939 roku na Odcinku Umocnionym „Mikołów” trwały zacięte walki pomiędzy atakującym siły polskie niemieckim VIII Śląskim Korpusem Armijnym i broniącymi się tutaj jednostkami Grupy Operacyjnej „Śląsk” ze składu Armii „Kraków”. Trudno dziś sobie wyobrazić wydarzenia, jakie się tu rozegrały 77 lat temu. Żołnierze 73 pułku piechoty okazali wielki hart ducha, patriotyzm i przywiązanie do wolności. Bronili się w przeczuciu głębokiej powinności i honoru, oddali ojczyźnie to co najcenniejsze – własne życie. Dzisiaj, jak co roku, spotykamy się by uczcić ich heroizm i poświecenie, ich wierność. Chylimy nisko głowy na znak pamięci o bohaterstwie polskiego żołnierza walczącego tu i na wszystkich frontach II wojny światowej. Aby pamieć o bohaterach walczących w Wojnie Obronnej nie zaginęła, a ich przelana krew nigdy nie została zapomniana, organizujemy tę uroczystość. (…) Jesteśmy dziś razem, by przypominając dramat wojny, uświadamiać sobie jak cenną wartością jest pokój. Jesteśmy tu, by czcić pamięć tych, którzy polegli oraz by pokłonić się nisko wszystkim kombatantom. Musimy cenić pokój, chronić go i cieszyć się, że żyjemy w wolnym kraju – powiedziała Wójt Gminy Wyry.

Mszę Św. polową w intencji poległych koncelebrowało kilku księży, którym przewodniczył ksiądz Jan Podsiadło, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła w Gostyni. Homilię w tym roku wygłosił ks. mjr Janusz Kłopot. Oprawę muzyczną zapewniał chór „Zorza” z Wyr pod dyrekcją Lilianny Czajkowskiej.

Okolicznościowe wystąpienie w tym roku wygłosił Jarosław Ptaszkowski, krewny poległego w bitwie ppłk-a Władysława Kiełbasy oraz Włodzimierz Czechowski, Prezes Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Pomiędzy tymi wystąpieniami, Henryk Piróg i Jarosław Tomalik z Oświęcimskiego Centrum Kultury wykonali utwór dziękczynny pt. „Ostatni bój pułkownika Władysława Kiełbasy 02.09.1939 roku”. W tej części uroczystości zostały ponadto wręczone wyróżnienia za wieloletnią współpracę przy obchodach rocznicowych.

Medalem „Za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” w tym roku została wyróżniona wójt Barbara Prasoł.

Medalem „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” w tym roku zostali wyróżnieni (według podanej kolejności):

komisarz Dariusz Waligóra
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie
asp. szt. Krzysztof Czech
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie
Stefan Strzępa
mieszkaniec Wyr, historyk, autor monografii „Wyry w okresie 1939-1995”
Stefan Poniewiera
mieszkaniec Gostyni, autor obrazu przedstawiającego Pomnik Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku, artysta malarz
Lidia Borowian-Cyba
autorka monografii „Gostyń od średniowiecza do współczesności”
Henryk Cyba
autor monografii „Gostyń od średniowiecza do współczesności”
Joanna Pasierbek-Konieczny
autorka monografii „Gostyń od średniowiecza do współczesności”
Jerzy Dolinkiewicz
samorządowiec, były poseł na Sejm RP

wrzesien29

Ponadto rozkazem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach z dnia 25 sierpnia 2016 roku „w dowód uznania dla osobistych dokonań, zaangażowania w realizacji zadań na rzecz obronności kraju, promowania dorobku sił zbrojnych, w ramach organizowanych uroczystości na szczeblu lokalnym, upamiętniających udział żołnierzy w walkach o niepodległość oraz opiekę nad grobami i pomnikami żołnierzy, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach wyróżnił medalem pamiątkowym „Bene Meritus” (według podanej kolejności): Wójta Gminy Wyry Barbarę Prasoł, komisarza Dariusza Waligórę, Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie oraz Elżbietę Słomkę, Przewodniczącą Rady Gminy Wyry.

Odznaczeni medalem pamiątkowym „Bene Meritus” z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień

Na zakończenie uroczystości mjr Akadiusz Bartnik odczytał Apel Pamięci z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej wraz z fragmentem dotyczącym ofiar katastrofy smoleńskiej1, po którym żołnierze oddali salwę honorową. Następnie wszystkie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku.

W uroczystościach wrześniowych w Gostyni udział wzięli m.in. kombatanci II wojny światowej, przedstawiciele wojska, władz samorządowych z powiatu mikołowskiego, bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miasta Katowice i miasta Tychy. Ważnymi uczestnikami byli też uczniowie Zespołu Szkół w Gostyni, dla których to spotkanie było pierwszą lekcją historii w nowym roku szkolnym. Wśród zebranych nie zabrakło także mieszkańców gminy, z Gostyni i Wyr.

Kompanię honorową, poczet sztandarowy i flagowy oraz posterunek honorowy wystawił 6 Batalion Powietrznodesantowy im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego z Gliwic. Uroczystości asystowała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia pod dowództwem tamburmajora kaprala Radosława Wochala. Nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości czuwali strażacy z OSP Gostyń, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz służby medyczne.

Organizatorem obchodów wrześniowych była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach i Urząd Gminy Wyry.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl