Uroczystości rocznicowe. Pomnik Pamięci Żołnierzy Września 1939 r.

W poniedziałek 4 września, mieszkańcy Gostyni i najbliższych okolic, zebrali się przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku przy ul. Tęczowej, by jak co roku, uczcić pamięć o uczestnikach bitwy rozegranej na polach gostyńskich w pierwszych dniach września 1939 roku, w ramach wojny obronnej.

– Okoliczne pola i lasy były tłem dla krwawych walk na początku Kampanii Wrześniowej. W dniu 2 września 1939 roku na Odcinku Umocnionym „Mikołów” trwały zacięte walki pomiędzy atakującym siły polskie niemieckim VIII Śląskim Korpusem Armijnym i broniącymi się tutaj jednostkami Grupy Operacyjnej „Śląsk” ze składu Armii „Kraków”. Trudno dziś sobie wyobrazić wydarzenia, jakie się tu rozegrały 78 lat temu. Żołnierze 73 pułku piechoty okazali wielki hart ducha, patriotyzm i przywiązanie do wolności. Bronili się w przeczuciu głębokiej powinności i honoru, walczyli w imię tych wartości, oddali ojczyźnie to co najcenniejsze, własne życie – mówiła Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, rozpoczynając uroczystości.

Doroczna Msza św. polowa przy ul. Tęczowej była sprawowana ze szczególnym uwzględnieniem intencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni, z okazji nowego roku szkolnego. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Jan Podsiadło, proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni. Homilię wygłosił ks. dziekan Rafał Październiok, prob. parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Gostyni. Oprawę muzyczną zapewnił chór „Zorza” z Wyr pod dyrekcją Lilianny Czajkowskiej.

Okolicznościowe wystąpienie w tym roku wygłosił Włodzimierz Czechowski, Prezes Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Medalem „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” z rąk Prezesa zostali wyróżnieni (według podanej kolejności): Aleksander Żeleźnik, Irena Piszczek, Elżbieta Słomka, Jan Skrobol, Bronisław Hetmańczyk, Tadeusz Wielg, Grażyna Muc, Wiktor Łukasik, Zdzisław Czapla.

Rozkazem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach ppłk Leszka Klaga, w dowód uznania dla osobistych dokonań i zaangażowania w realizację zadań na rzecz obronności kraju, promowania dorobku sił zbrojnych w ramach organizowanych uroczystości na szczeblu lokalnym, upamiętniających udział żołnierzy w walkach o niepodległość oraz opiekę nad grobami i pomnikami żołnierzy, odznaką Wojskowej Komendy Uzupełnień wyróżniony został członek Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” Arkadiusz Dominiec, wieloletni współorganizator imprezy „Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń”.

W związku ze szczególnym zaangażowaniem w inicjatywy społeczne oraz przedsięwzięcia związane z obronnością, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach wyróżnił okolicznościowym medalem (według podanej kolejności): Aleksandrę Morcinek, kierownika Referatu Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy, Andrzeja Siwiorka, zatrudnionego w UG na stanowisku ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, Jolantę Tarnawa, inspektora Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Apel Pamięci wygłosił mjr Arkadiusz Bartnik, po czym żołnierze oddali salwę honorową. Podobnie jak w roku poprzednim, podczas apelu wspomniane zostały ofiary katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku.

Na zakończenie uroczystości poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku. Delegacjom towarzyszyły pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru „Weteran” z Ożarowic, który gościł w gminie na zaproszenie organizatorów.

W tym roku poza mieszkańcami, w tym zwłaszcza uczniami szkoły podstawowej, w uroczystościach rocznicowych udział wzięli kombatanci II wojny światowej, przedstawiciele wojska, władz samorządowych z powiatu mikołowskiego, bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miasta Katowice i miasta Tychy.

Kompanię honorową, poczet sztandarowy i flagowy oraz posterunek honorowy wystawił 6 Batalion Powietrznodesantowy im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego z Gliwic pod dowództwem kpt. Remigiusza Jaszczyka. Uroczystości asystowała Orkiestra Wojskowa z Bytomia pod przewodnictwem st. chor. szt. Pawła Szczota. Nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości czuwali strażacy z OSP Gostyń, funkcjonariusze policji i straży miejskiej, a także służby medyczne.

Organizatorem uroczystości była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach i Urząd Gminy Wyry.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl