4 minuty czytania

W ramach lipcowego posiedzenia komisji gostyńskiej radni dokonali objazdu dróg

W środę 12 lipca, podczas posiedzenia Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń, radni z Gostyni dokonali objazdu kilku dróg znajdujących się na terenie miejscowości Gostyń, pod kątem oceny stanu technicznego nawierzchni, jak i innych powiązanych kwestii. W obradach, poza radnymi z Gostyni, udział wzięła kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji<!– (w trakcie obrad przedstawicielka urzędu gminy zapytała, czy jest nagrywana, na co ze strony gostyńśląska.pl padła odpowiedź, że rejestracja obrad nie była prowadzona – smartfon też może pełnić rolę notatnika1)–>.

Pierwszym punktem na trasie objazdu była ul. Tyska, przy której rozmawiano na temat projektu przebudowy drogi (wniosek o utworzenie projektu przebudowy wraz z odwodnieniem – do rozważenia jest kwestia chodnika), uszkodzonych progów zwalniających i postępującej rozbudowy oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem latarni hybrydowych przy ul. Pod Lasem i ul. Sosnowej (w dniu obrad, przy tej ostatniej, na słupach były zamontowane pierwsze moduły). Ponadto radni dyskutowali nad wnioskiem mieszkańców w sprawie przejęcia od Lasów Państwowych fragmentu drogi pod lasem – odcinek od wiaty rowerowej przy lesie do zjazdu na ul. Tęczową. W trakcie przejazdu do kolejnego punktu radni poinformowali, że ławki na placu przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 są w trakcie renowacji.

Przy ul. Tęczowej radni zapoznali się ze stanem drogi po przebudowie na odcinku od bunkra do pomnika. Bezpośrednio pod schronem „Sowiniec” radni zalecili rozwiązanie kwestii łuku, poprzez utwardzenie fragmentu wyraźnie rozjeżdżonego przez samochody.

Ulica Tęczowa w rejonie schronu bojowego „Sowiniec”

Następnie radni udali się na północny kraniec miejscowości, w okolice przystanku „Gostyń Pszczyńska”, gdzie rozważyli sprawę uskoku w nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 928. Zwrócono przy tej okazji uwagę na konieczność odświeżenia linii poziomych. Przy ul. Pszczyńskiej bocznej (wjazd od wschodu, nieopodal przystanku) radni omówili sprawę przedłużenia ulicy – planowany jest łącznik, który umożliwi przejazd z ul. Pszczyńskiej bocznej do ul. Spokojnej w Wyrach. Plany obrazuje mapa zamieszczona poniżej.

Ulica Pszczyńska boczna może zostać w przyszłości przedłużona (mniej więcej do grobli)
Mapa poglądowa z projektowanym łącznikiem

Z ul. Pszczyńskiej radni udali się na ul. Łuczników (droga powiatowa), gdzie zapoznali się ze stanem mostu nad ciekiem „S”. W ramach tego przejazdu, radni przyjrzeli się też efektom ostatniego remontu nawierzchni (w tym roku nową warstwę położono na początkowym odcinku od strony DW 928).

Następnie radni udali się na gminny odcinek ul. Miarowej, gdzie rozmawiano na temat stanu nawierzchni drogi. Kierownik GKI podtrzymała deklarację, że stan jezdni zmieni się, gdy tylko zostaną przeprowadzone prace przy wymianie wodociągu i budowie sieci kanalizacji (przetarg na rozbudowę kanalizacji ma zostać ogłoszony jesienią). Omówiono ponadto kwestię skomunalizowanego odcinka na końcu ulicy.

Ulica Miarowa czeka na kanalizację i przebudowę nawierzchni (przetarg jesienią)

Kolejnym punktem była ul. Pszczyńska boczna w rejonie doliny rzeki Gostynki (zjazd „do klubu fitness”). Wraz z mieszkańcami jednej z posesji, omówiono sprawę oświetlenia ulicznego. Lampy na słupach (dwie sztuki), zgodnie z wcześniejszym wnioskiem radnego, zostaną dowieszone w ramach nowej perspektywy oświetleniowej.

Ulica Pszczyńska boczna

Następnie radni udali się na ul. Motyla, gdzie omówiono sprawę przepustu pod drogą na odcinku leśnym, po czym udano się na ul. Dębową.

Ulica Motyla

Przy ul. Dębowej radni zapoznali się ze stanem prac przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej, jaka powstaje na końcu ulicy, w sąsiedztwie wiaty rekreacyjnej. W tym samym miejscu na montaż czeka lampa hybrydowa, taka sama jak w przypadku wiaty przy ul. Tyskiej. Radni omówili ponadto sprawę nawierzchni drogi pod lasem, na odcinku od wiaty do osamotnionych lamp.

Ulica Dębowa

W drodze na ul. Kłosa, radni udali się w miejsce nielegalnego wysypiska śmieci (na granicy z Łaziskami). Urząd gminy, według zapewnień, wkrótce podejmie się działań mających na celu neutralizację składu.

Skład śmieci pod lasem, nieopodal ul. Stokrotek

Przy ul. Franciszka Kłosa radni omówili sprawę pogarszającego się stanu drogi. Określono najmocniej zniszczony fragment o długości ok. 50m. Asfalt na omawianym fragmencie ul. Kłosa był kładziony w 1999 roku.

Ulica Franciszka Kłosa

Na koniec radni udali się na ul. Mamzera (droga gminna) i ul. Drzymały (droga powiatowa). Omówiono stan nawierzchni obu ulic, przy czym przy tej drugiej zwrócono uwagę na pojawienie się pęknięć na jednym z ostatnio remontowanych odcinków, a także konieczność przyczynki części drzew. Kierownik GKI zapewniła, że spękania w jezdni zostały udokumentowane i wraz z uwagami przekazane zarządcy.

Ulica Wojciecha Drzymały

Lipcowe posiedzenie komisji zakończyło się o godz. 19:40, po niemal trzech godzinach obrad (początek miał miejsce o 17.00 przed Domem Kultury). Szczegółowe wnioski radnych zostały zawarte w protokole, który udostępni gmina.

Przypisy:

  1. Fragment notatki sporządzonej na potrzeby relacji dla gostyńśląska.pl

Zobacz też