Wielki spis kotłów. Właściciel musi wskazać czym ogrzewa dom

Od 1 lipca 2021 roku właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani do składania deklaracji w zakresie stosowanych źródeł ciepła w ramach nowo powstałej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Istniejące źródła należy zgłosić w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a nowe instalacje do 14 dni od chwili uruchomienia.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej za pośrednictwem Urzędu Gminy Wyry. W dokumencie należy wymienić wszystkie źródła ciepła wykorzystywane w danym domu zgodnie ze stanem faktycznym. Wprowadzone informacje będzie mógł później zweryfikować m.in. kominiarz i osoba przeprowadzająca kontrolę w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych lub gospodarowania odpadami komunalnymi.

Formularz obejmuje podstawowe dane dotyczące właściciela lub zarządcy budynku, dane adresowe nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w budynku źródeł ciepła. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za uchylenie się do tej czynności grozi grzywna wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Celem CEEB jest stworzenie dokładnej bazy danych na temat stosowanych w budynkach systemów ogrzewania, z której korzystać będzie mogło kilkanaście podmiotów takich jak wójt gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Główny Urząd Statystyczny. Na podstawie zebranych tą drogą informacji w przyszłości będą mogły być kreowane np. kolejne programy dotyczące przeciwdziałania niskiej emisji.

Więcej informacji na temat nowego obowiązku i CEEB można znaleźć tutaj.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl

Jeden komentarz

Możliwość komentowania została wyłączona.