W gminie Wyry wciąż jest najbezpieczniej

Tematem przewodnim XXX sesji Rady Gminy Wyry, która miała miejsce 16 maja w sali narad Urzędu Gminy Wyry, było podsumowanie działań prowadzonych przez służby porządkowe w roku 2016. Dane dotyczące bezpieczeństwa okazały się dość optymistyczne. Na tle innych gmin powiatu mikołowskiego – Mikołowa, Łazisk Górnych, Orzesza i Ornontowic – Gostyń i Wyry wciąż zachowują status najbezpieczniejszych miejscowości, co zgodnie potwierdzili obecni na sesji komendanci Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie. Obok raportu policji i państwowej straży pożarnej, dane za rok 2016 przestawili także przedstawiciele Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach.

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie
– przedstawił Zastępca Komendanta KPP Dariusz Waligóra

W 2016 roku na terenie powiatu mikołowskiego policjanci wszczęli 1492 postępowania przygotowawcze (spadek rok do roku) i stwierdzili 2271 czynów zabronionych (wzrost rok do roku). Największym problemem w powiecie okazały się kradzieże mienia, często powiązane z włamaniami (w 2016 roku odnotowano 212 tego typu przestępstw). Dalej uplasowały się kradzieże pojazdów (43 skradzione samochody na 65 tys. zarejestrowanych w powiecie mikołowskim, nastąpił wzrost), bójki i pobicia, rozboje, sprzedaż środków odurzających, czyny narkotykowe, przestępstwa gospodarcze i przestępstwa korupcyjne.

Policjanci prewencji ujawnili w ubiegłym roku 18 tys. wykroczeń (wzrost rok do roku), nałożyli 12 tys. mandatów oraz wystosowali 4,5 tys. pouczeń. Na terenie powiatu podjęli ponad 11 tys. interwencji, w tym 2 tys. interwencji domowych (ok. 700 osób zostało w ich wyniku osadzonych w izbach wytrzeźwień, 46 odprowadzono do PDOZ – Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych, a 75 odstawiono do miejsca zamieszkania). Policjanci założyli w ubiegłym roku 160 nowych „Niebieskich Kart” (problem przemocy domowej wciąż jest palący, zdarza się w różnych środowiskach i różnych domach). Wzrosła liczba zatrzymań sprawców przemocy domowej z doprowadzeniem do prokuratury, co skutkuje nakazem opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy.

Komenda z roku na rok stawia coraz większy nacisk na patrole prowadzone z poziomu chodnika. Tak jak w ubiegłych latach, tak w 2016 roku policja prowadziła wspólne patrole z adeptami szkoły policji, celem zwiększenia sił w terenie. Średni czas reakcji w 2016 roku na zagrożenie pilne wynosił dla mikołowskiej komendy 7 minut i 8 sekund (średnia wojewódzka 7 minut 37 sekund), a czas reakcji na interwencje zwykłe – 10 minut (średnia wojewódzka 11 minut i 23 sekundy). W 2016 roku miały miejsce cztery imprezy masowe – Dni Mikołowa, Bitwa Wyrska, Świętojańskie Dni Łazisk oraz Dni Orzesza – które w znacznej mierze były zabezpieczane z użyciem sił mikołowskiej policji.

W roku 2016 nastąpił spadek liczby wypadków, ale wzrósł wskaźnik kolizji (z 841 kolizji w 2015 roku do 900). Na drogach powiatu mikołowskiego w ubiegłym roku zginęło 12 osób (o 10 więcej niż w 2015 roku), a 61 osób poniosło obrażenia w wyniku wypadków drogowych (w roku 2015 było 89 osób z obrażeniami). W gminie Wyry w tym czasie odnotowano 2 wypadki śmiertelne (wypadek w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej, wypadek w Gostyni przy ul. Rybnickiej). W roku 2016 w powiecie mikołowskim zatrzymano 132 kierowców ze wskazaniem powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi i 115 ze wskazaniem do 0,5 promila alkoholu we krwi. Ogółem policjanci przeprowadzili 77 tys. 885 badań trzeźwości kierowców na drogach powiatu mikołowskiego.

Większe akcje KPP Mikołów w 2016 roku: zatrzymanie porywaczy z Łazisk Górnych, zatrzymanie „fałszywego policjanta” (29 udowodnionych czynów), zatrzymanie oszustów gospodarczych (narazili kontrahentów na stratę ok. 250 mln zł), zatrzymanie lekarza POZ za wystawienie 60 zwolnień lekarskich na życzenie.

Policjanci starają się coraz większy nacisk kłaść na rolę dzielnicowych. W tym roku 75% czasu na obchodzie każdy dzielnicowy powinien spędzić w rejonie służbowym. Kontakt z dzielnicowym jest możliwy nie tylko w terenie, ale też pod numerem telefonu czy za pośrednictwem poczty elektronicznej (dokładne dane można pozyskać na stronie KPP Mikołów lub w aplikacji „Moja Komenda”).

Mikołowska policja wkrótce wznowi akcję promocyjną Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, oddanej do użytku mieszkańców w ubiegłym roku. Debaty z mieszkańcami na temat bezpieczeństwa pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, w tym Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, mają odbyć się w Gostyni i Wyrach jeszcze w czerwcu 2017 roku. Niewykluczone, że policjanci zaprezentują już wtedy nowe opcje mapy, jak możliwość dodania zdjęcia czy krótkiego komentarza.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa sprawdziła się na terenie powiatu mikołowskiego. Od 16 września do 31 grudnia 2016 roku, mieszkańcy nanieśli na nią prawie 700 zgłoszeń, z czego prawie połowa została potwierdzona przez funkcjonariuszy. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło nadmiernej prędkości (175 zgłoszeń), spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (148), nieprawidłowego parkowania (85), miejsc gromadzenia się nieletnich (67), złej organizacji ruchu drogowego (49), dzikich wysypisk śmieci (22), aktów wandalizmu (19), niewidłowego oznakowania drogi (18). Policja ma 2 dni na przyjęcie zgłoszenia złożonego za pośrednictwem mapy, a później 5 dni na weryfikację w terenie. Reakcja na potwierdzone zgłoszenie np. dotyczące nadmiernej prędkości, skutkuje kontrolą drogówki w miejscu zasygnalizowanym na mapie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie
– omówił Komendant Powiatowy PSP w Mikołowie Dariusz Witkowicz

W 2016 roku na terenie gminy nie odnotowano żadnych poważnych zdarzeń. Liczba interwencji kształtowała się na poziomie podobnym do lat ubiegłych. W gminie Wyry podjęto 94 interwencje – 25 w celu opanowania pożaru, 63 w sprawie miejscowego zagrożenia i 6 dotyczących zaprószeń. W 2016 roku nie odnotowano anomalii pogodowych. Zdarzają się fałszywe alarmy z terenu gminy, ale są to zgłoszenia „w dobrzej wierze” od zaniepokojonych mieszkańców.

Straż Miejska w Łaziskach Górnych
– przedstawił Komendant SM Andrzej Drozdowski

Strażnicy miejscy w 2016 roku prowadzili na terenie gminy Wyry regularne kontrole miejsc zagrożonych, także wspólnie z funkcjonariuszami policji (strażnicy odbyli w ubiegłym roku 16 wspólnych partoli). Podczas kontroli interweniowano w sprawie pobicia, ograniczenia kontaktów z dzieckiem, awantur, sprzedażny petard dzieciom i dewastacji. Strażnicy na co dzień prowadzili patrole w celu utrzymania porządku i norm prawnych. W 2016 roku w gminie Wyry przeprowadzili 21 kontroli posesji (składowanie śmieci), 9 kontroli palenisk (spalanie odpadów), 6 razy interweniowali w sprawie zaśmiecania, 6 razy w sprawie rozwieszania ogłoszeń w miejscach niedozwolonych.

Kontrole miejsc zagrożonych:Liczba wizyt:
ul. Rybnicka, rejon Zespółu Szkół w Gostyni440
ul. Tęczowa, Pomnik Pamięci Żołnierzy Września 1939445
ul. Pszczyńska, Zagroda Śląska411
ul. Miarowa, ul. Rybczyńskiego135
ul. Łuczników117
ul. Pszczyńska 34749
ul. Wagonowa w Wyrach, staw Wicie450
ul. Puszkina w Wyrach, rejon ZS Wyry440
ul. Markiela w Wyrach, KS Fortuna Wyry440
ul. Dąbrowszczaków w Wyrach402
ul. Dwór w Wyrach52

Strażnicy podejmowali też akcje dotyczące zwierząt – w 2016 roku doszło do kontroli z przedstawicielem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na jednej z posesji w gminie Wyry (zaniedbanie psów). Interweniowano też w sprawie 10 bezpańskich psów, 8 rannych zwierząt, 7 zwierząt potrąconych i zaginionego psa.

W 2016 roku strażnicy miejscy uczestniczyli w zabezpieczaniu przebiegu Bitwy Wyrskiej, procesji, obchodów wrześniowych, festynu gminnego, rajdu rowerowego, Rajdu Mikołowsko-Żorskiego i Światowych Dni Młodzieży. Strażnicy byli obecni też w miejscach po wypadkach i awariach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyni
– przedstawił Prezes Zarządu OSP Gostyń Fryderyk Fityka

Załoga gostyńskiej OSP liczy obecnie 48 członków, z czego 29 osób jest uprawnianych do wyjazdu do działań w terenie. W roku 2016 strażacy z Gostyni interweniowali 7 razy w sprawie pożarów, 2 razy uczestniczyli w akcji usuwania powalonych drzew, 2 razy byli wzywani do neutralizacji skutków wypadków. Kilka interwencji dotyczyło usuwania gniazd owadów niebezpiecznych. W 2016 roku 4 osoby zostały przeszkolone na kursie szeregowców, a 4 osoby z zakresu ratownictwa technicznego. Strażacy zabezpieczali inscenizację Bitwy Wyrskiej, obchody wrześniowe, odcinek specjalny „Gostyń” w ramach Rajdu Mikołowsko-Żorskiego, a także procesje Bożego Ciała i Drogi Krzyżowej. Przeprowadzono turniej wiedzy pożarniczej w Zespole Szkół w Gostyni. W roku 2016 zakupiono nową syrenę elektroniczną, zrealizowano przebudowę placu manewrowego. Cała załoga posiada pełne umundurowanie, które tylko z czasem wymaga częściowej wymiany z powodu zużycia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrach
– przedstawił Prezes Zarządu OSP Wyry Mirosław Sikora

Strażacy z Wyr wspierają organizatorów imprez okolicznościowych mających miejsce na terenie gminy. W roku 2016 byli obecni podczas Bitwy Wyrskiej, Biegu Wyrskiego i Rajdu Mikołowsko-Żorskiego. Zorganizowali spotkania w wyrskim przedszkolu i szkole na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jak co roku przeprowadzili w Wyrach turniej wiedzy pożarniczej dla uczniów szkoły. Jednostka liczy obecnie 46 członków, z czego 33 osoby czynnie biorą udział w życiu jednostki, a 30 osób jest uprawnionych do wyjazdu.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl