Letni wieczór z nastrojową muzyką i płomieniami

Najpierw kameralny koncert lokalnego zespołu, później widowiskowe akrobacje i podmuchy ognia w wykonaniu grupy artystycznej – tak w skrócie można przedstawić przebieg niedzielnego „Wieczoru muzyki i ognia”, zorganizowanego przez Dom Kultury w Gostyni. Nietypowy harmonogram imprezy przyciągnął do Zagrody Śląskiej wielu mieszkańców gminy. Obie części festynu, pomimo deszczowej aury,…

Po gradobiciu straty i problemy z ubezpieczycielami

Gwałtowny i niezapowiedziany opad brył lodu, które swoją objętością odpowiadały piłeczką do tenisa stołowego, wyrządził 3 lipca wielu szkód na mieniu mieszkańców. Grad w zaledwie kilka minut uszkodził poszycia dachów, elewacje budynków i pozostawione na zewnątrz samochody. Zniszczone zostały także szklarnie i pola uprawne, a wraz z nimi plony i praca…

Interwencja poselska w sprawie drogi wojewódzkiej nr 928

Droga wojewódzka nr 928

Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka na Sejm RP ziemi mikołowskiej i rybnickiej, podjęła interwencję poselską w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 928. W dniu 19 czerwca 2012r.  marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz udzielił posłance pisemnej odpowiedzi w tej sprawie. Na podstawie informacji uzyskanych z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, marszałek informuje,…

Jest szansa na dofinansowanie projektu boiska za szkołą

W dniu wczorajszym odbyło się czerwcowe posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń. Obrady o godzinie 18:00 w Domu Kultury oficjalnie otworzył przewodniczący Komisji, pan radny Henryk Cyba. W obradach poza radnymi z naszej miejscowości, udział wzięła także Wójt Gminy Wyry. W pierwszej kolejności radni sześcioma głosami „za” przyjęli…

Odkryjmy naszą historię – trwa zbiórka zdjęć i dokumentów

Gminna Biblioteka Publiczna od kilkunastu miesięcy prowadzi zbiórkę zdjęć i dokumentów świadczących o bogatej historii naszej miejscowości. Dzięki uprzejmości mieszkańców w zbiorach znalazło się już ponad 100 cyfrowych kopii zdjęć i dokumentów. Ta pokaźna suma zgromadzonych materiałów dostarczyła wiele interesujących informacji na temat dziejów Gostyni. Wciąż brakuje jednak…

Festiwal Nauki w Zespole Szkół

Uczniowie Zespołu Szkół podsumowali rok szkolny 2011/2012 pod kątem zajęć dodatkowych realizowanych w ramach programu „Mistrzowie kompetencji kluczowych w Gminie Wyry”. W trakcie trwania „Festiwalu Nauki”, który rozpoczął się po zajęciach lekcyjnych około godziny 16:00, uczestnicy poszczególnych grup zaprezentowali umiejętności nabyte podczas warsztatów. Na zaaranżowanej wcześniej scenie w sali…