Zmiana przystanku końcowego dla linii 157

W związku z przebudową ulicy Beskidzkiej (DK1) w Tychach od poniedziałku 12 marca 2012 roku ulegnie zmianie trasa przejazdu m.in. linii 157 – informuje na swojej stronie internetowej Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach. Z trasy wyłączony zostanie dotychczasowy przystanek początkowy „Szpital Wojewódzki”. Od przyszłego tygodnia każdy kurs autobusu – na czas przebudowy…

Nowe miejsca parkingowe cześciowo zastąpią stare

Oblicze centrum miejscowości od półtora roku sukcesywnie się zmienia. Zarośnięty niegdyś teren wokół gminnych budynków użyteczności publicznej powoli zyskuje typowo miejski charakter. Za najważniejszą zmianę w centrum uznaje się powstanie obiektu widowiskowego „Zagroda Śląska” za budynkiem Domu Kultury. Sam obiekt to jednak tylko element większej całości,…

Obligacje komunalne dostarczą środków na kanalizację

W dniu wczorajszym odbyło się lutowe posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń. Obrady o godzinie 17:30 w Domu Kultury oficjalnie otworzył przewodniczący, pan radny Henryk Cyba. W obradach poza radnymi z naszej miejscowości uczestniczyła także Wójt Gminy Wyry. W pierwszej kolejności radni sześcioma głosami „za” przyjęli planowany porządek…

Będzie nowa taryfa opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

W dniu wczorajszym odbyło się styczniowe posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń. Obrady o godzinie 17:00 w Domu Kultury oficjalnie otworzył przewodniczący Komisji, pan radny Henryk Cyba. W obradach poza radnymi z naszej miejscowości uczestniczyli: Wójt Gminy Wyry, mecenas Gminy Wyry oraz mieszkaniec Gostyni, wnioskujący o przekształcenie statusu prawnego…

Czwarta edycja „Potrafię kibicować”

Mikołowscy policjanci zainaugurowali w Gimnazjum przy Zespole Szkół w Gostyni czwartą edycję programu „Potrafię kibicować – Euro 2012”. Tak jak podczas poprzednich edycji, policjanci wraz z zaproszonymi gośćmi promowali wśród młodzieży idee kulturalnego kibicowania i zasady prawidłowych zachowań na imprezach masowych. Głównym organizatorem akcji jest stowarzyszenie ,,Bezpieczny…

Koncertowe kolędowanie w parafii Podwyższenia Krzyża Św.

W Święto Objawienia Pańskiego w kościele parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego odbył się koncert kolędowy gminnego chóru „Zorza”, a w niedzielę (8 stycznia) przedszkolacy z Gminnego Przedszkola w Gostyni wraz z Chrześcijańskim Zespołem Rockowym „DAWAR” zaprosili parafian do wspólnego kolędowania. Nieszpory świąteczne rozpoczęły się o godzinie 16 od tradycyjnej kolędy „Cicha noc”,…