Zbiórka liści. Bezpłatne dodatkowe worki do odbioru do 21 października

Do piątku 21 października mieszkańcy Gostyni i Wyr mogą w Urzędzie Gminy Wyry otrzymać worki na liście w ramach dorocznej zbiórki liści. Worki na liście wydawane są w godzinach pracy urzędu również dla gospodarstw domowych kompostujących odpady. Na każdą nieruchomość przypada 5 worków. Liście obierane będą w listopadzie.

Nowa taryfa ZTM. Będzie drożej. Bilety kwartalne i półroczne bez zmian

Od poniedziałku 17 października obowiązywać będzie nowa taryfa Zarządu Transportu Metropolitalnego. Zdrożeją bilety krótko i średniookresowe, miesięczne, ale nic nie zmieni się w zakresie biletów o dłuższym terminie ważności – kwartalnych czy półrocznych. Poza tym bilety jednorazowe będą rozliczane już tylko według taryfy czasowej.

W gminie Wyry powołana zostanie Gminna Rada Seniorów

Podczas XLV sesji Rady Gminy Wyry, która miała miejsce w czwartek 29 września, radni przyjęli uchwałę, na mocy której w gminie Wyry uformuje się Gminna Rada Seniorów. Nowy organ doradczy gminy ma sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów w lokalnej społeczności.

Radni dali wójtowi zielone światło ws. budowy PSZOK w Gostyni

Rada Gminy Wyry podczas XLV sesji mającej miejsce w czwartek 29 września, podjęła uchwałę, na mocy której polecono Wójtowi Gminy Wyry podjęcie działań zmierzających do budowy drugiego w gminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie po Garkacie przy ul. Łuczników w Gostyni.

Drugi powiatowy punkt wspierania rehabilitacji powstał w Gostyni

Na parterze budynku po poczcie, dokładnie w miejscu, w którym pierwotnie działał urząd pocztowy a potem oddział jastrzębskiego banku spółdzielczego, utworzony został drugi powiatowy punkt „Rehabilitacja 25 plus” prowadzony przez mikołowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).