Dochody i wydatki systemu dot. wywozu odpadów w roku 2020

Dwanaście miesięcy temu, na początku 2020 roku, weszły w życie wyższe stawki za odbiór odpadów komunalnych w gminie Wyry – w wariancie podstawowym był to wzrost z 16 zł / osoba do 23 zł / osoba. Po roku ich obowiązywania Urząd Gminy Wyry przedstawił dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z usługą za rok 2020.

Część obostrzeń w kulturze i handlu zniesiona od poniedziałku 1.II

W związku ze zmianami w ograniczeniach nałożonych w celu przeciwdziałania dalszej emisji wirusa SARS-CoV-2, od poniedziałku 1 lutego muzea, galerie sztuki oraz wszystkie sklepy w galeriach handlowych mogą znów pełnić działalność. Poza tym tego samego dnia zniesione zostaną tzw. godziny dla seniorów. Inne obostrzenia pozostają bez zmian.

A4 bis przez północny kraniec Gostyni? Radny ujawnił nowe warianty

W październiku 2019 roku marszałek województwa śląskiego zlecił przygotowanie nowej koncepcji dla planowanej przed laty autostrady A4 bis, mającej stanowić południową obwodnicę głównych miast konurbacji górnośląskiej. 28 stycznia radny Marek Gołosz z Wyr ujawnił proponowane na dziś warianty tej trasy. Część sięga północnej granicy Gostyni.

Gmina znów skorzysta z Metropolitalnego Funduszu Solidarności

Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zaaprobowało w drodze uchwał kwoty dotacji do zgłoszonych przez gminy projektów w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności i Programu ograniczania niskiej emisji. W tym roku gmina Wyry skorzysta z tego pierwszego, celem remontu pomieszczeń w Pawilonie Handlowym w Wyrach.

Najmłodsi uczniowie z klas I-III wrócili do nauki stacjonarnej

Szkoła Podstawowa w Gostyni
W poniedziałek 18 stycznia, na mocy zmian wprowadzonych w rozporządzeniu regulującym funkcjonowanie szkolnictwa w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2, uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wrócili do nauki stacjonarnej. Pozostali uczniowie nadal uczą się zdalnie ze swoich domów – i tak co najmniej do 31 stycznia.

Na ten rok zaplanowano montaż czterech nowych punktów świetlnych

Pod koniec 2020 roku roku gmina Wyry podpisała nową umowę na świadczenie usługi oświetleniowej. Na jej mocy przez najbliższy rok firma Tauron Dystrybucja S.A. zapewni bieżącą obsługę istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy. Co ważne, na ten czas zaplanowano dowieszenie czterech nowych punktów świetlnych.