Kategoria Inwestycje

Wyłoniono wykonawcę studium dla linii kolejowej Katowice-Ostrawa

15 czerwca br. rozstrzygnięto wszczęte z końcem ub.r. postępowanie przetargowe na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla planowanej linii kolejowej nr 170 Katowice-Ostrawa, która potencjalnie może przebiegać przez teren Gostyni. Studium będzie stanowić pierwszy etap na drodze ku realizacji tej inwestycji.

Autostrada A4 bis głównym tematem lutowej sesji Rady Gminy Wyry

Zasygnalizowany na styczniowej sesji Rady Gminy Wyry temat nowej koncepcji przebiegu autostrady A4 bis powrócił miesiąc później, na sesji lutowej. Radni zaprosili na posiedzenie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którzy omówili perspektywę budowy drogi ze strony tych podmiotów.

Odbyły się kolejne konsultacje ws. przebiegu linii kolejowej nr 170

W styczniu i lutym, przy udziale m.in. samorządów powiatu mikołowskiego i przedstawicieli spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK), ponownie konsultowane były potencjalne nitki planowanej linii kolejowej nr 170 Katowice-Ostrawa. Po ostatnim spotkaniu w dniu 18 lutego przekazano, że wariant leśny proponowany przez gminy został odrzucony.

A4 bis przez północny kraniec Gostyni? Radny ujawnił nowe warianty

W październiku 2019 roku marszałek województwa śląskiego zlecił przygotowanie nowej koncepcji dla planowanej przed laty autostrady A4 bis, mającej stanowić południową obwodnicę głównych miast konurbacji górnośląskiej. 28 stycznia radny Marek Gołosz z Wyr ujawnił proponowane na dziś warianty tej trasy. Część sięga północnej granicy Gostyni.

Na ten rok zaplanowano montaż czterech nowych punktów świetlnych

Pod koniec 2020 roku roku gmina Wyry podpisała nową umowę na świadczenie usługi oświetleniowej. Na jej mocy przez najbliższy rok firma Tauron Dystrybucja S.A. zapewni bieżącą obsługę istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy. Co ważne, na ten czas zaplanowano dowieszenie czterech nowych punktów świetlnych.

Szkoła przejdzie modernizację za blisko 4 mln zł z Funduszu COVID-19

Gmach szkoły podstawowej będzie kolejnym budynkiem w Gostyni poddanym modernizacji energetycznej. Radni podczas grudniowej sesji przyjęli nowelizację budżetu na 2020 rok, w którym zawarto nowe zdanie inwestycyjne z tym związane. Środki na realizację pochodzić będą z drugiego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dom Kultury z nowym dachem i dużą instalacją fotowoltaiczną

Dobiegł końca pierwszy z dwóch etapów modernizacji energetycznej budynku Domu Kultury w Gostyni, w ramach którego wykonano m.in. nową konstrukcję dachową, wymieniono instalacje odpowiedzialne za ogrzewanie i ciepłą wodę, a także zamontowano instalację fotowoltaiczną. Prace w tym zakresie prowadzono od września do grudnia br.

Zakończył się remont ul. Rybnickiej od starego kościoła do Starej Chaty

Gostyń, ul. Rybnicka

Mieszkańcy Gostyni i wszyscy przejezdni mogą już korzystać z przebudowanego odcinka ul. Rybnickiej o długości prawie 1 km – na trasie od kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego do restauracji Stara Chata. Inwestycja powiatu mikołowskiego w tą bardzo ważną drogę powiatową w znaczny sposób poprawiła bezpieczeństwo i komfort przejazdu.