Default image

Iwona Spychała-Długosz

Medal za zasługi dla obronności

W czwartek 24 lutego 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy Wyry odbyła się IV sesja Rady Gminy Wyry. W ramach porządku obrad Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach – ppłk Leszek Klag, wręczył mieszkańcom Gostyni – małżeństwu Marcie i Hermanowi Wojtala, srebrny medal za zasługi dla obronności kraju.…

Pierwsza sesja Rady Gminy Wyry VI kadencji

2 grudnia odbyła się I sesja Rady Gminy Wyry VI kadencji.  Zgodnie z przepisami, nowo wybrani radni otrzymali z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Zofii Syty, zaświadczenia o wyborze na radnego. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady sesję poprowadził radny senior – Herbert Rzepka.  Po uroczystym otwarciu…

Dla wszystkich dzieci szkolnych

1 września nastąpiło otwarcie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 368 (w budynku dawnej poczty). Kierownikiem świetlicy, która funkcjonuje w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach, została Anna Duda. W jasnych, przestronnych i kolorowych wnętrzach tego dnia gościli wójt Barbara Prasoł, sekretarz Ewa Placha, kierownik GOPS…