Pierwsza sesja Rady Gminy Wyry VI kadencji

2 grudnia odbyła się I sesja Rady Gminy Wyry VI kadencji.  Zgodnie z przepisami, nowo wybrani radni otrzymali z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Zofii Syty, zaświadczenia o wyborze na radnego.

Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady sesję poprowadził radny senior – Herbert Rzepka.  Po uroczystym otwarciu obrad VI kadencji 15 radnych (w tym 6 nowych) złożyło ślubowanie.

Następnie radni wybrali w tajnym głosowaniu Przewodniczącego Rady Gminy. Został nim jedyny kandydat na to stanowisko Andrzej Wyroba, który otrzymał 12 głosów „za”,  dwa przeciw i jeden wstrzymujący się.

Wiceprzewodniczącymi w tajnym glosowaniu zostali wybrani: Barbara Polok, która uzyskała 12 głosów „za”, przy jednym wstrzymującym się oraz Piotr Chrzęszczyk, który otrzymał 11 głosów „za”, dwa przeciw.

Po tych wyborach prowadzenie sesji od radnego seniora przyjął nowo wybrany Przewodniczący Andrzej Wyroba.

Następnie wójt Barbara Prasoł  zapoznała radnych ze stanem gminnych finansów, omówiła trwające  inwestycje oraz te, które będą dopiero realizowane.

tekst i foto: Iwona Spychała-Długosz

Default image
Iwona Spychała-Długosz