Dla wszystkich dzieci szkolnych

1 września nastąpiło otwarcie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 368 (w budynku dawnej poczty). Kierownikiem świetlicy, która funkcjonuje w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach, została Anna Duda.

W jasnych, przestronnych i kolorowych wnętrzach tego dnia gościli wójt Barbara Prasoł, sekretarz Ewa Placha, kierownik GOPS Janina Gugała-Gołębiewska, kierownik świetlicy w Wyrach Agnieszka Dopart oraz pracownice GOPS. Placówka przeznaczona jest dla wszystkich dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 12 lat, uczęszczających do szkoły podstawowej, zamieszkałych na terenie Gminy Wyry. Czynna jest w okresie jesienno-zimowym od poniedziałku do piątku od godz. 13.00 do 17.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Każde dziecko znajdzie w świetlicy opiekę i bezpieczeństwo, w atrakcyjny sposób spędzi czasu po lekcjach, na dodatek w miłym towarzystwie. Dzieci dostaną także pyszny podwieczorek, a przy okazji będą mogły rozwinąć swoje zainteresowania i talenty.

Ponadto świetlica proponuje:

– zorganizowanie czasu wolnego dzieci (np. gry, zabawy, oglądanie filmów i bajek, spacery i wycieczki);
– stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomocy w nauce (pomoc w systematycznym odrabianiu zdań domowych);
– rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień wychowanków (np. zajęcia plastyczne i muzyczne);
– kształtowanie umiejętności życiowych i społecznych (np. nauka współpracy w grupie rówieśniczej);
– zapewnienie stałego posiłku (codzienne podwieczorki).

Anna Duda jest absolwentką LO o profilu plastycznym w Tychach, pedagogikę ze specjalnością animacji społeczno-kulturalnej w Cieszynie, studium terapii przez sztukę w Krakowie, pół roku pracowała jako wolontariuszka w wyrskiej świetlicy. – Chciałabym aby nasza świetlica współpracowała ze świetlicą w Wyrach, by dzieci chętnie brały udział w zajęciach. Na pewno będą miały w świetlicy bardzo dobre warunki do nauki i do zabawy – dodała kierownik.

Podkreślam, że świetlica jest dla wszystkich dzieci, włącznie dla uczniów II klasy gimnazjum. To, że placówka znajduje się pod „skrzydłami” GOPS nie znaczy, że przeznaczona jest dla dzieci z rodzin będących pod opieką naszego ośrodka, wręcz przeciwnie. Zapraszamy wszystkie dzieci, które tylko mają ochotę przyjść. Wszystkie zajęcia i wyjazdy są nie tylko bardzo atrakcyjne, ale przede wszystkim bezpłatne – podsumowała kierownik GOPS.

tekst i foto: Iwona Spychała-Długosz

Default image
Iwona Spychała-Długosz