Dziennik Wiktora Szołtyska w nowym wydaniu i z wersją anglojęzyczną

Dla upamiętnienia 50. rocznicy śmierci Wiktora Szołtyska, w środę 8 września w Gostyni odbyła się premiera II wydania jego dziennika w opracowaniu pt. „Po obu stronach frontu. Dziennik śląskiego żołnierza 1943-1947”, a także wersji anglojęzycznej. O nowych publikacjach opowiedzieli: Elżbieta Słomka, Jan Szołtysek oraz Henryk Szołtysek.

Spotkanie promujące nowe wydawnictwa rozpoczęło się o godz. 18.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Gostyni w obecności najbliższej rodziny i krewnych Wiktora Szołtyska, władz samorządowych, czytelników oraz mieszkańców Gostyni i Wyr. Obecnych na sali i przed ekranami za pośrednictwem transmisji internetowej powitał dyrektor Marek Nowara, a całe spotkanie poprowadził Aleksander Uszok, kulturoznawca z Katowic. Wszystko działo się w ramach powołanego na początku bieżącego roku Klubu Dyskusyjnego Domu Kultury.

 

Dziennik Wiktora Szołtyska dokumentuje żołnierską drogę autora w czasie II wojny światowej, od Wehrmachtu do 2 Korpusu gen. Władysława Andersa. Całość ukazała się w druku 22 maja 2019 roku nakładem Silesia Progress pod tytułem „Po obu stronach frontu. Dziennik śląskiego żołnierza 1943-1947”. Książkę opracował Jan Szołtysek, syn Wiktora, we współpracy z kuzynką Elżbietą Słomką i bratem Henrykiem Szołtyskiem. Publikacja miała swoją premierę w gostyńskiej bibliotece – dokładnie 75 lat po tym, jak Wiktor Szołtysek dokonał pierwszego wpisu do pamiętnika, dokładnie w tym samym miejscu, w którym znajdowała się jego szkoła. Pierwszy nakład dostępny w Polsce szybko się wyczerpał, zdobywając uznanie nie tylko w wymiarze lokalnym i regionalnym, ale też międzynarodowym. Jednocześnie współtwórcy książki wciąż podążali śladami swojego przodka zdobywając kolejne informacje i świadectwa historyczne, co po dwóch latach od premiery zaowocowało nowym wydaniem książki, a także przekładem na język angielski. Obie publikacje wkrótce będą dostępne w sklepach internetowych – na stronie wydawnictwagryfnie.com.

Zaczęło się od wspomnień o Wiktorze Szołtysku, bardzo dobrze utrwalonych w pamięci rodziny, którymi podzielili się obecni na sali współautorzy publikacji: Elżbieta Słomka, mieszkająca w często przywoływanym w dzienniku domu „na Górce”, oraz Henryk Szołtysek, syn Wiktora, mieszkający dziś w Mikołowie. Całość, wraz z m.in. wspomnieniami związanymi z pierwszym wydaniem dziennika, stanowiła wstęp do przedstawionej następnie prezentacji o Wiktorze i poświęconych mu nowych wydawnictwach.

W ramach pierwszej części prezentacji Jan Szołtysek, główny autor opracowania łączący się z Gostynią z Toronto, bardziej szczegółowo wprowadził odbiorców w losy swojego ojca oraz treść samej książki. Następnie, na podstawie nowego wydania, przedstawił strukturę publikacji, wyróżniając zwarte w niej elementy dodatkowe. Podzielił się też z odbiorcami szczegółami na temat wydania anglojęzycznego, które będzie można odnaleźć pod tytułem „On Both Sides of The Front. Jurnal of a Silesian Soldier 1943-1947”.

Nowa wersja „Po obu stronach frontu…” w porównaniu do wydania pierwszego zawiera m.in. wstęp do dziennika napisany przez dr hab. Alfreda Sulika, emerytowanego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozszerzony opis początku II wojny światowej z punktu widzenia rodziny współautorów opracowania i listy od przyjaciół Wiktora. Celem tych zmian było zawarcie dodatkowych informacji o autorze dziennika, które zostały pozyskane na drodze kolejnych badań, jak również rozszerzenie bazy wiedzy o II wojnie światowej w Europie. Oryginalne wydanie liczyło ponad 250 stron, a nowe 400 stron.

W drugiej części prezentacji Henryk Szołtysek opowiedział szerzej o tym, co wydarzyło się po wydaniu książki w 2019 roku, ale i o tym, jak zmieniło się życie krewnych Wiktora i co zapoczątkował ten projekt. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się m.in. o nowych odkryciach, spotkaniach z osobami, które towarzyszyły Wiktorowi, jak również zajrzeć do bardziej rozbudowanego drzewa genealogicznego Szołtysków – bo jak się okazało, publikacja zaowocowała też szeroko zakrojonymi poszukiwaniami dalszych przodków.

Na zakończenie obecni na sali słuchacze mieli możliwość włączenia się do dyskusji. Okazję tą wykorzystano w dużej mierze do tego, by podziękować współautorom książki za podjęcie inicjatywy i podzielenie się z innymi, w tym zwłaszcza mieszkańcami gminy, wyjątkowym dziedzictwem gostynianina Wiktora Szołtyska. Za podjęty trud i oddanie dziękowali m.in. Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, radna Barbara Polok z Wyr oraz Andrzej Wyroba z Gostyni, przewodniczący Rady Gminy Wyry w latach 2006-2014.

Transmisję internetową z wydarzenia realizował Janusz Ćmiel z Domu Kultury w Gostyni, który jednocześnie zadbał również o właściwy odbiór spotkania dla obecnych na sali.

Z pełnym zapisem wideo ze środowego wydarzenia można zapoznać się tutaj.

Spotkania w ramach Klubu Dyskusyjnego Domu Kultury prowadzone są od marca 2021 roku. Do dyskusji na tematy związane z Górnym Śląskiem zapraszane są osoby zajmujące się regionem. Mieszkańcy mogą brać w nich udział stacjonarnie w sali widowiskowej lub online poprzez transmisję na Facebooku. Spotkania odbywają się dzięki wsparciu Urzędu Gminy Wyry i pod patronatem portalu Wachtyrz.eu.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl

2 komentarze

  1. Panie Patryku,
    dziękujemy za relację z wczorajszego spotkania. Zapraszamy 25.11.br do Białego Domku na godzinę 18 na prezentację II edycji rozszerzonej polskiej wersji „Po obu stronach frontu”.

Możliwość komentowania została wyłączona.