PSZOK na działce po Garkacie? Cele i koszty budowy są nieznane

W poniedziałek 2 sierpnia w gminnej Bazie Aktów Własnych ukazało się zarządzenie Wójta Gminy Wyry dotyczące wszczęcia za miesiąc konsultacji ws. utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gostyni. Gmina proponuje budowę punktu przy ul. Pszczyńskiej i ul. Łuczników, ale nie podaje innych szczegółów.

Lokalizacja znana, szczegóły nie
PSZOK miałby powstać na działkach nr 1129/44 i 1094/44 o łącznej powierzchni ok. 4 tys. m2, które według wykazów stanowią własność spółki handlowej lub podobnego podmiotu. Na wskazanych działkach w latach 2002-2012 operowało przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe funkcjonujące pod nazwą Garkat, a później również inne firmy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości prywatne, przystanek komunikacji miejskiej „Gostyń Łuczników” oraz remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyń, przez co kilka lat temu teren planowany dziś pod budowę PSZOK był rozpatrywany pod kątem zakupu na potrzeby rozbudowy istniejącej strażnicy lub wzniesienia nowej.

źródło: gis.mikolow.eu

Realizacja PSZOK w proponowanym miejscu będzie wiązać się z koniecznością zakupu działki i budową odpowiedniej infrastruktury, ale też stałymi wydatkami związanymi z utrzymaniem, w tym opłaceniem obsługi. Z drugiej strony, jeśli dojdzie do realizacji, mieszkańcy Gostyni zyskają swój własny punkt, do którego będą mogli dostarczać wszystkie frakcje odpadów w godzinach funkcjonowania.

Na dzień dzisiejszy Urząd Gminy Wyry w swoich komunikatach nie informuje o jakich kwotach może być mowa czy też na ile inwestycja będzie miała wpływ na wysokość stawki za odbiór odpadów. Nie zaprezentowano ponadto ewentualnego planu zagospodarowania całej działki i organizacji ruchu w jej granicach.

Konsultacje za miesiąc
Jak wynika z zarządzania nr 330/2021 Wójta Gminy Wyry z dnia 29 lipca 2021 roku, konsultacje społeczne ws. budowy PSZOK w Gostyni mają mieć miejsce w dniach 1 – 30 września i obejmować wszystkich mieszkańców gminy. Karty konsultacyjne będzie można złożyć w formie tradycyjnej za pośrednictwem gminnych jednostek oraz elektronicznie. Liczeniem głosów ma zająć się specjalna komisja, w skład której wejdzie m.in. radny Tomasz Fityka z Gostyni i radny Mirosław Sikora z Wyr.

Pytanie będzie brzmiało następująco: „Czy jesteś za budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) w Gostyni przy skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej oraz ul. Łuczników, na działkach nr 1094/44 oraz 1129/4?”.

Obecnie w gminie Wyry funkcjonuje jeden PSZOK znajdujący się w Wyrach przy ul. Słonecznej. W 2019 roku gmina podjęła próbę budowy podobnego punktu w Gostyni w rejonie ul. Franciszka Kłosa, ale mieszkańcy nie wyrazili na to zgody. Wtedy na samą tylko budowę w budżecie gminy zarezerwowano kwotę w wysokości 500 tys. zł, którą po rezygnacji z budowy punktu przekazano na inwestycje drogowe.

Pod adresem władz wystosowane zostały pytania dot. proponowanej lokalizacji.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz