Mieszkańcy gminy poparli pomysł dot. budowy PSZOK w Gostyni

W konsultacjach społecznych, które przeprowadzone zostały na terenie gminy Wyry w dniach 1-30 września, urzędnicy pytali mieszkańców, czy są za budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w rejonie ul. Pszczyńskiej i ul. Łuczników w Gostyni. Większość opowiedziała się za realizacją tej inwestycji.

Konsultacje w sprawie budowy drugiego w gminie PSZOK zostały ogłoszone przez gminę na początku sierpnia i trwały na terenie gminy przez cały wrzesień. Mieszkańcy gminy mogli wziąć w nich udział za pośrednictwem punktów konsultacyjnych w gminnych bibliotekach, szkołach i przedszkolach oraz poprzez formularz online.

W informacji przekazanej przez gminę wskazano, że w terminie złożono 349 kart konsultacyjnych, w tym 245 za pośrednictwem formularza online. 318 spośród nich było ważnych, a 31 nieważnych. Wśród kart ważnych w 238 (74,84%) zaznaczono opcję „ZA”, w 78 (24,53%) zaznaczono opcję „PRZECIW”, a w 2 (0,63%) opcję „WSTRZYMUJĘ SIĘ”

Czy jesteś za budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) w Gostyni przy skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej oraz ul. Łuczników, na działkach nr 1094/44 oraz 1129/4?

Liczba oddanych formularzy:349
– w tym ważnych:318
– w tym nieważnych:31
Głosów oddanych na „TAK”:238 (74,84%)
Głosów oddanych na „NIE”:78 (24,53%)
Głosów oddanych na „WSTRZYMUJĘ SIĘ”:2 (0,63%)

Tym samym mieszkańcy wyrazili zainteresowanie wyłącznie samym pomysłem budowy PSZOK w rejonie ul. Pszczyńskiej i ul. Łuczników w Gostyni, bo na dziś nie znane są ani koszty budowy niezbędnej infrastruktury w tym miejscu, ani koszty utrzymania drugiego PSZOK w gminie – o czym informowała wójt gminy w odpowiedzi na zadane jej w tej sprawie pytania.

Weryfikacją złożonych w konsultacjach kart pod względem wymogów formalnych oraz liczeniem głosów zajęła się specjalna komisja, złożona z dwóch urzędniczek, dwóch radnych i jednego mieszkańca gminy (wykaz imienny).

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Jeden komentarz

  1. To powstanie PSZOK, a później będzie dyskusja nad likwidacją PSZOK-u w Wyrach bo… koszty

Skomentuj kaczkaAnuluj odpowiedź