Projektant studium dla linii kolejowej nr 170 ujawnił szczegółowe mapy

Na stronie Urzędu Gminy Wyry w czwartek 23 grudnia ukazały się dokładne mapy wariantów planowanej linii kolejowej nr 170 Katowice-Ostrawa przez gminę Wyry, w tym przez Gostyń. Samorząd otrzymał je od firmy Egis Poland, która realizuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe nowej linii dla spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Arkusze 86/167, 87/167 i 88/167 kreślą szczegółowy przebieg zielonego wariantu (W 63) nowej trasy kolejowej przez Gostyń – to jeden z kilku różnych wariantów opracowywanych w ramach studium na terenie całego powiatu mikołowskiego (W 61, 62, 62A, 64, 64A).

Trasę określa pas o szerokości ok. 100 metrów, na przestrzeni którego przewiduje się dwie nitki torów kolejowych, pas zieleni oraz infrastrukturę towarzyszącą m.in. płot. Na mapach widać nieruchomości objęte tym pasem oraz posesje sąsiadujące, położone w rejonie ulic: Łuczników, Rybnicka boczna, Rybnicka, Magnolii i Leśna w Gostyni.

Tereny te mogą być objęte tą inwestycją, ale czy tak ostatecznie się stanie, będzie to zależało od wielu czynników – w tym, czy wariant przez Gostyń zostanie ostatecznie wybrany, bo inne warianty biegną też przez Mikołów, Łaziska, Orzesze i Wyry.

ul. Łuczników
ul. Motyla, Rybnicka boczna
ul. Rybnicka, Magnolii, Leśna

W związku z publikacją map gmina poinformowała, że w dniu 2 lutego 2022 roku (środa) odbędzie się w Wyrach spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców. Poza tym podkreślono, że gmina nie zgadza się na realizację żadnego wariantu w Wyrach i Gostyni.


Gmina Wyry kolejny raz wyraża kategoryczny sprzeciw wobec planów budowy linii szybkiej kolei przecinającej teren naszej gminy.

Informujemy również, że 2 lutego 2022 roku o godzinie 17.00 na nowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Gminy Wyry z projektantami i przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego.

CPK – szczegółowe mapy i spotkanie informacyjne (źródło)

Nowa linia kolejowa pomiędzy Katowicami a Ostrawą ma liczyć ok. 75 km długości i obsługiwać największe miasta składami mogącymi poruszać się nawet do 240 km/h. Według planów inwestora pierwsze prace budowlane miałyby się rozpocząć w 2024 roku, a pierwsze pojazdy szynowe, głownie pasażerskie, miałyby zacząć kursować od 2030 roku. Docelowo linia ma umożliwić szybki dojazd do nowego portu lotniczego w gminie Baranów między Warszawą i Łodzią, którego budowa jest głównym celem spółki CPK.

Jeden z branych pod uwagę wariantów trasy przebiega przez Gostyń, wywołując kolizje z zabudową przy ul. Łuczników i ul. Rybnickiej. Inne równorzędne warianty czynią podobne konflikty na terenie całego powiatu mikołowskiego.

Celem studium dla planowanej linii jest opracowanie kilku wybranych wariantów, z których później wyłoniony zostanie wariant najbardziej optymalny do dalszych prac.


Kalendarium wydarzeń:

28 października 2020 roku – Wójt Gminy Wyry wzięła udział w spotkaniu górnośląskich samorządów z przedstawicielami rządowej spółki Centralny Port Komunikacyjny w sprawie wariantów nowej linii kolejowej nr 170 na trasie Katowice-Ostrawa. Inwestor przedstawił m.in. zupełnie nową propozycję, w ramach której uwzględniono poprowadzenie torów przez Wyry i Gostyń – tj. przez Zawodzie w Wyrach, ul. Łuczników i ul. Rybnicką w Gostyni. Wójt od razu wskazała, że gmina nie jest zainteresowana przedstawioną propozycją, ponieważ szlak kolejowy poprowadzony w takim wariancie podzieliłby gminę na pół.

30 października 2020 roku – Wójt poinformowała na sesji Rady Gminy Wyry, że spółka CPK sonduje możliwość poprowadzenia linii kolejowej Katowice-Ostrawa przez teren gminy Wyry. Przedstawiła ponadto relację ze spotkania z przedstawicielami spółki. Radni podtrzymali negatywne stanowisko wójta w tej sprawie (więcej…).

10 listopada 2020 roku – Odbyło się indywidualne spotkanie przedstawicieli CPK z władzami gminy Wyry. Wójt ponownie przedstawiła negatywne stanowisko samorządu dotyczące nakreślonego przez spółkę wariantu przez Gostyń i Wyry. W alternatywie wójt zaproponowała inwestorowi wykorzystanie pod budowę linii terenów leśnych.

26 listopada 2020 roku – Sprawa planowanej linii kolejowej była głównym tematem listopadowej sesji Rady Gminy Wyry. Do debaty w roli eksperta zaproszono byłego prezesa Kolei Śląskich, z którym wypracowano strategię gminy w zakresie inwestycji, w tym alternatywne warianty do zaproponowania inwestorowi w drodze dalszych konsultacji. Radni odrzucili warianty narzucone przez spółkę CPK, w tym przedstawiony podczas tej sesji wariant dodatkowy, obejmujący wyłącznie miejscowość Wyry oraz istniejącą linię kolejową nr 169, a zamiennie wskazali dwa inne warianty, które wyznaczono z dala od istniejącej zabudowy, w obrębie lasu między gminą Wyry a Tychami (więcej…).

10 grudnia 2020 roku – Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wyry w drodze uchwały radni oficjalnie sprzeciwili się nitkom proponowanym przez spółkę CPK. Wbrew zapowiedziom z wcześniejszego posiedzenia, w treści protestu nie ujęto opracowanych przez radnych wariantów alternatywnych przez lasy (więcej…).

31 grudnia 2020 roku – Spółka CPK ogłosiła przetarg na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla linii Katowice-Ostrawa w ramach działań przygotowawczych do właściwej fazy realizacji przedsięwzięcia. Zamówieniem objęto oprotestowane warianty w granicach powiatu mikołowskiego.

20 stycznia 2021 roku – Z inicjatywy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii doszło w formie zdalnej do spotkania przedstawicieli spółki CPK i PKP PLK z gminami Łaziska Górne, Mikołów, Rybnik, Tychy oraz Wyry, celem wypracowania satysfakcjonującego dla wszystkich stron rozwiązania w sprawie przebiegu nowej linii kolejowej. Po długich rozmowach to się jednak nie udało, a inwestor zaproponował, by gminy spotkały się we własnym gronie i ustaliły dogodny wariant w oparciu o już istniejące propozycje.

4-9 lutego 2021 roku – Odbyły się wewnętrzne konsultacje przy udziale przedstawicieli m.in. gmin powiatu mikołowskiego i Tychów. W efekcie ustalono, że zaproponowana zostanie trasa przez lasy, okalająca gminę Wyry od wschodu i południa (mapa).

18 lutego 2021 roku – Doszło do spotkania z przedstawicielami spółki CPK w gronie samorządów powiatu mikołowskiego. Alternatywny przebieg przez lasy przedstawiła Wójt Gminy Wyry. Propozycja samorządowców nie spotkał się jednak z pozytywną opinią inwestora, a to, jak tłumaczono, ze względu na zbyt duże koszty po stronie środowiska naturalnego w razie realizacji inwestycji w oparciu o tereny wyłącznie leśne (więcej…).

15 marca 2021 roku – Do Ministerstwa Infrastruktury RP i spółki CPK wysłano wspólne stanowisko powiatu mikołowskiego oraz gmin powiatu dotyczące proponowanych tras linii kolejowej Katowice-Ostrawa. W piśmie wyrażono sprzeciw wobec przedstawionych dotychczas wariantów – „Żadna z przedstawionych tras (…) nie jest do zaakceptowania przez władze i mieszkańców gmin oraz Zarząd Powiatu Mikołowskiego” (treść listu).

23 marca 2021 roku – Do Starostwa Powiatowego w Mikołowie wpłynęło pismo nadesłane w odpowiedzi na stanowisko powiatu i gmin powiatu, w którym spółka CPK zapewniła o chęci dalszej współpracy celem wyłonienia takiego wariantu trasy, który „będzie budził najmniej kontrowersji w gminach powiatu mikołowskiego”. W liście przekazano też, że budowa nowej linii odciąży już istniejący szlak kolejowy przez Mikołów (treść listu).

20 maja 2021 roku – W kolejnym piśmie wysłanym przez władze powiatu mikołowskiego do CPK wskazano, że z punktu widzenia gmin i powiatu wyczerpano możliwości wypracowania akceptowalnego wariantu trasy i zawnioskowano o wyznaczenie trasy przebiegu linii, która nie przebiega przez teren powiatu (treść listu).

15 czerwca 2021 roku – Spółka CPK ogłosiła wyniki przetargu na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Wykonawca ma 10-15 miesięcy na zrealizowanie dokumentu, który wskaże konkretne warianty do ewentualnej realizacji.

20 lipca 2021 roku – Spółka CPK podpisała umowę na opracowanie STEŚ z wyłonionym wykonawcą, spółką Egis Poland w konsorcjum z Egis Rail oraz JAFGEOTECHNIKA.

23 grudnia 2021 roku – Urząd Gminy Wyry opublikował przekazane przez wykonawcę STEŚ szczegółowe mapy dotyczące wariantów przebiegających przez gminę. Wcześniej wykonawca prowadził kolejne wewnętrzne konsultacje z zainteresowanymi gminami.

Materiały informacyjne przygotowane przez CPK:
Katowice, Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry, Tychy, Żory, Czerwionka-Leszczyny, Rybnik, Świerklany, Mszana, Jastrzębie-Zdrój, Godów, Gorzyce, Wodzisław Śląski.

Obrazek domyślny
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl