Z przytupem na zakończenie wakacji. Tak bawiła się „Stacja Dożynkowo”

„Stacja Dożynkowo” – pod takim hasłem w sobotę 27 sierpnia w Zagrodzie Śląskiej odbył się festyn gminny na zakończenie wakacji, zorganizowany przez Dom Kultury w Gostyni. Na uczestników imprezy czekało kilka letnich atrakcji tematycznych. Ponadto na scenie plenerowej wręczono nagrody laureatom konkursu literackiego „Między wierszami” oraz wakacyjnej gry terenowej „Questing”. W Zagrodzie nie zabrakło też miejsca do wspólnej zabawy przy muzyce biesiadnej na żywo.

W tym roku organizatorzy zaprosili mieszkańców gminy na stację kolejową, która swoje podwoje otworzyła o godzinie 17.00. Na czas imprezy, to jest całe sobotnie popołudnie, Zagroda Śląska przybrała prawdziwie kolejowy charakter – na płycie rozstawiły się perony, pod sceną zawisła stylizowana plansza z nazwą stacji, a w punkcie gastronomicznym otwarto „Bar Dworcowy” z biesiadno-dworcową ofertą. Wszystko to okraszone elementami dożynkowymi: snopkami siana i bogatymi kompozycjami kwiatowymi, ale nie tylko.

Pieczę nad całą stacją, a przy tym jej peronami, pełniła – a jakże! – drużyna konduktorska w jasnych uniformach – pracownicy i współpracownicy Domu Kultury – na czele których stał główny konduktor, dający się poznać po charakterystycznej czapce kolejarskiej. Konduktorzy z tej wyjątkowej drużyny pełnili rolę opiekunów kolejnych peronów tematycznych, których łącznie było aż 10 (dla porównania, główna stacja osobowa w Katowicach liczy 5 peronów).

Przy każdym stanowisku na uczestników czekało jedno zadanie, w zależności od peronu, złożone bardziej lub mniej. Także charakter zadań był zróżnicowany, liczyły się tak zdolności manualne (przy robótkach ręcznych), jak i sprawny umysł (część konduktorów miała w zanadrzu kilka zmyślnych zagadek i łamigłówek). Gdyby tego było mało, czas na wykonanie wszystkich zdań był bardzo ograniczony – „pasażerowie” mogli zdać wypełniony pieczątkami bilet u głównego konduktora nie później, niż przed nastaniem godziny 19.00 na dworcowym zegarze. Nie było łatwo, a tylko ukończenie wszystkich zadań gwarantowało udział w rozdaniu upominków, przygotowanych wcześniej przez organizatorów.

W trakcie imprezy, kiedy jeszcze trwały zmagania przy poszczególnych peronach, na scenie plenerowej Domu Kultury wyróżniono laureatów gminnego konkursu literackiego „Między wierszami”, który został rozstrzygnięty pod koniec lipca tego roku. Nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy z rąk dyrektor Domu Kultury pani Jolanty Rynkiewicz-Kotwasińskiej odebrało dwóch z czterech laureatów: pan Henryk Cyba oraz pan Wojciech Hauschild1. Celem konkursu, zorganizowanego z okazji jubileuszu 25-lecia Gminy Wyry było „promowanie Gminy Wyry oraz rozwijanie wrażliwości i wyobraźni gminnych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości”2. Nieco później, spośród zgłoszeń uczestników wakacyjnej gry terenowej „Questing”, wyłoniono szczęśliwców, którym przyznano nagrody rzeczowe. Celem tej wakacyjnej zabawy była z kolei promocja najciekawszych zakątków Gminy Wyry, wskazanych na specjalnym szlaku, usianym nietypowymi zagadkami.

Intensywne popołudnie na „Stacji Dożynkowo” zwieńczono zabawą przy muzyce biesiadnej. Wcześniej, wszystkim uczestnikom zabawy na kolejowych peronach, rozdano mniejsze i większe upominki (tu znów decydowało szczęście). Wspólne harce przy skocznej muzyce granej na żywo, pod przewodnictwem wokalistów, tyż i pō naszymu, zakończyły się wieczorem.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl