Inwestycje

 

Zadania realizowane:


Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – ul. Akacjowa, ul. Rybnicka cd.
W trakcie realizacji, inwestycja gminy Wyry


Przebudowa budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni
W trakcie realizacji, inwestycja gminy Wyry

[szczegóły projektu]

Dostosowanie budynku Domu Kultury do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż.
W realizacji, inwestycja gminy Wyry


Zadania zaplanowane:


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 (cały odcinek, tj. od DK44 do DK1)
W planach województwa śląskiego, z terminem realizacji do 2020 roku

[szczegóły projektu]

Rozbudowa świetlicy szkolnej
Zadanie zaplanowane do realizacji przez gminę Wyry

[szczegóły projektu]

Przebudowa ul. Rybnickiej (droga powiatowa)
Zadanie zaplanowane do realizacji przez powiat mikołowski

[szczegóły projektu]

Przebudowa ul. Tyskiej (droga gminna)
Zadanie zaplanowane do realizacji przez gminę Wyry


Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – ul. Miarowa
Zadanie zaplanowane do realizacji przez gminę Wyry


Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 370
Zadanie zaplanowane do realizacji przez gminę Wyry


Rozbudowa parkingu za ośrodkiem zdrowia
Zadanie zaplanowane do realizacji przez gminę Wyry

[szczegóły projektu]

Zadania zrealizowane:


Wymiana nawierzchni jezdni ul.Miarowa w Gostyni
Zrealizowane w lipcu 2017 roku przez powiat mikołowski

Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Dębowej
Zrealizowane w drugim kwartale 2017 roku przez gminę Wyry

Zakup i montaż lamp hybrydowych LED
Zrealizowane w drugim kwartale 2017 roku przez gminę Wyry

Przebudowa ulicy Tęczowej
Zrealizowane w pierwszym kwartale 2017 roku przez gminę Wyry

Uruchomienie przekaźnika sieci Play przy ul. ks. Franciszka Olmy 4
Zrealizowane w czwartym kwartale 2016 roku przez P4

Od połowy października do połowy grudnia 2016 roku spółka P4 prowadziła prace przy montażu nowej stacji bazowej sieci Play w Gostyni na szczycie wieży kościoła parafialnego pw. św. Ap. Piotra i Pawła. W ramach prac zamontowano m.in. widoczne od ulicy anteny sektorowe i radiolinię. Przekaźnik z dniem 22 grudnia rozpoczął pracę w następujących systemach: DCS/U900/U2100/LTE800/LTE1800/LTE2100 (część z nich nie była w Gostyni dotąd wykorzystywana przez żadnego operatora).

Modernizacja parkingu przy Gminnym Przedszkolu i Domu Kultury
Zrealizowane w październiku i listopadzie 2016 roku przez gminę Wyry

W ramach prac przeprowadzono rozbiórkę istniejącej nawierzchni z tłucznia, demontaż istniejących krawężników, wykonano nową warstwę górnej podbudowy, nową nawierzchnię z betonowej kostki wraz z krawężnikami, wyregulowano studnie i wypusty, zbudowano wycieraczkę przed wejściem bocznym do budynku DK, a także wykonano humusowanie terenu i zasianie trawy.

Modernizacja przekaźnika sieci Orange przy ul. Rybnickiej 2
Zrealizowane we wrześniu 2016 roku przez Orange Polska

Na przełamie sierpnia i września 2016 roku operator ogólnopolskiej sieci komórkowej Orange dokonał modernizacji swojego przekaźnika przy ul. Rybnickiej 2. Po zakończeniu wszystkich prac - m.in. wymianie anten sektorowych i zainstalowaniu pod stacją nowych modułów RRU - z dniem 7 września operator udostępnił w centrum Gostyni łączność LTE w paśmie 800MHz.
1 września 2016 - Nowe anteny sektorowe

Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej
Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez gminę Wyry

Kolejny etap budowy kanalizacji w Gostyni objął swoim zasięgiem ul. Łuczników. Sieć zrealizowano w ramach jednego dużego zadania o wartości prawie 2,5 mln zł, który poza ul. Łuczników, objął zasięgiem również kilka mniejszych ulic w Wyrach. Zadanie zostało wsparte środkami unijnymi pochodzącymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej
Zadanie realizowane w latach 2013-2014 przez gminę Wyry

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013. Zgodnie z projektem przy ul. Rybnickiej powstało boisko do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą, trzy boiska do siatkówki plażowej, strefa outdoor fitness z pięcioma przyrządami do ćwiczeń, budynek socjalno-gospodarczy, ciągi komunikacji pieszej, miejsca postojowe oraz oświetlenie terenu. W ramach inwestycji zakupiono małą scenę mobilną. Umowę z wykonawcą na kwotę 2 mln 327 tys. 910 zł podpisano w sierpniu 2013 roku. Obiekt został otwarty 17 września 2014 roku. Inwestorem była Gmina Wyry (więcej...)

Wdrożenie technologi UMTS (HSPA+) na obszarze Gostyni
Zadanie realizowane w latach 2013-2014 przez prywatnych inwestorów

Ogólnopolscy operatorzy telefonii komórkowych - Orange, T-Mobile, Plus (w tym Aero2) - w latach 2013 i 2014 dokonali rozbudowy masztu telekomunikacyjnego przy ul. Rybnickiej 2 w Gostyni, umiejscowionego na dachu ośrodka zdrowia. Jako pierwszy sieć trzeciej generacji zaoferował Polkomtel, który uruchomił w czerwcu 2013 roku sieć HSPA+ w paśmie 900 MHz, umożliwiając tym samym dostęp do szybkiej transmisji danych i Bezpłatnego Dostępu do Internetu (BDI) świadczonego przez spółkę zależną Aero2. Rok później, w dniu 6 czerwca 2014 roku, spółka NetWorkS!, reprezentująca operatorów sieci Orange i T-Mobile, również uruchomiła w Gostyni sieć HSPA+ w paśmie 900 MHz. Od tego dnia sieć trzeciej generacji dostępna jest w Gostyni zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków (więcej...)
Stacja bazowa Orange Polska

Regulacja rzeki Gostynki na odcinku gostyńskim
Zadanie zrealizowane w 2013 roku przez zarządcę rzeki

W październiku 2013 roku przeprowadzono w Gostyni regulację koryta rzeki Gostynki, które uległo zniszczeniu podczas powodzi w 2010 roku. Prace rozpoczęto od uporządkowania terenu, w tym wycinki dziko rosnących wzdłuż rzeki drzew. Regulacja polegała na wyprofilowaniu i poszerzeniu dotychczasowego koryta, co przełożyło się na zwiększenie jego przepustowości. Podczas prac utwardzono nadbrzeże w pobliżu mostu na DW 928 i kładek dla pieszych w Gostyni (więcej...)

Remont dużej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gostyni
Zadanie zrealizowane w 2013 roku przez gminę Wyry

Modernizacja rozpoczęła się w trakcie przerwy wakacyjnej i trwała do 17 października 2013 roku, kiedy to dokonano uroczystego otwarcia sali. W ramach prac położona została podłoga sportowa o nawierzchni z parkietu dębowego, odmalowane zostały ściany i sufit obiektu, wstawiono nowe drzwi, a także zamontowano podstawę dla nowej siatki do gry w siatkówkę.

Budowa sieci światłowodowej pomiędzy gminami powiatu - SilesiaNet
Zadanie zrealizowane w 2013 roku przez Powiat Mikołowski

Na przełomie września i października 2013 roku powstał gostyński fragment ponad 40-sto kilometrowej sieci światłowodowej, która łączy 69 jednostek publicznych powiatu mikołowskiego. Podziemna linia połączyła m.in. Zespół Szkół, Gminne Przedszkole, Bibliotekę i Dom Kultury. Sieć umożliwia szybki i bezpieczny transfer danych pomiędzy podłączonymi jednostkami. Budowa sieci światłowodowej usprawni funkcjonowanie systemów usług elektronicznych np. monitoringu wizyjnego w miejscach publicznych. Powstała sieć szkieletowa ma charakter rozwojowy, a więc umożliwia podłączanie kolejnych jednostek w zależności od potrzeb. Budowę całej infrastruktury na terenie powiatu zakończono w czerwcu 2014 roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej (etap 3)
Zadanie realizowane w latach 2011-2013 przez gminę Wyry

W ramach trzeciego etapu budowy kanalizacji do sieci podłączono centralną część Gostyni . Nowa sieć powstała m.in. wzdłuż ul. Pszczyńskiej (od centrum do ul. Fityki), Tyskiej, Rybnickiej (od centrum do skrzyżowania z ul. Motyla) i Fityki. Koszt budowy centralnej części sieci zamknął się w kwocie 13 mln zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej (etap 1 i 2)
Zadanie realizowane w latach 2009-2010 przez gminę Wyry

Pierwszy etap projektu mającego na celu skanalizowanie całego obszaru miejscowości ruszył w 2009 roku. Pierwsza nitka sieci powstała przy ul. Tęczowej. W kolejnym roku rozpoczęła się budowa następnego odcinka przy ul. Tyskiej (fragment od lasu do skrzyżowania z ul. Tęczową, w tym ul. Sosnowa i Pod Lasem) w ramach etapu drugiego. Zadanie zostało wsparte środkami unijnymi pochodzącymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wartość inwestycji to prawie 2 mln zł.

Przebudowa mostu przy ulicy Pszczyńskiej nad ciekiem wodnym S
Zadanie zrealizowane w 2013 roku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Inwestycja prowadzona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na przełomie kwietnia i maja 2013 roku. Celem prac była naprawa mostu nad ciekiem wodnym S na drodze wojewódzkiej nr 928. Na polecenie Zarządu odtworzona została podstawa platformy po obu stronach mostu, kanały odpływowe, ciągi piesze i jezdnia właściwa. Inwestycję wymusił stale pogarszający się stan techniczny mostu, a zwłaszcza zapadający się asfalt. Teraz na remont czeka most nad rzeką Gostynką.
Przebudowa mostu nad ciekiem S

Budowa sieci światłowodowej w technologii FTTH
Zadanie realizowane w roku 2012 przez prywatnego inwestora

W ramach unijnego projektu pn. "Budowa nowoczesnej infrastruktury światłowodowej w technologii FTTH dla mieszkańców miejscowości: Wyry, Gostyń, Kobiór, Piasek", mikołowski dostawca internetu firma Miconet, zbudowała na terenie Gostyni sieć światłowodową w oparciu o technologię "Fiber to the home". Sieć rozpostarta na infrastrukturze napowietrznej Tauron Polska Energia dociera do 90% mieszkańców miejscowości. Od czasu zakończenia inwestycji tj. październik 2012, za pośrednictwem sieci oferowany jest komercyjny dostęp do internetu, telewizji i telefonu.

Naprawa uszkodzonego cieku wodnego S
Zadanie realizowane w 2012 roku przez Spółkę Wodną Wyry-Gostyń

Wskutek powodzi i występujących później innych czynników atmosferycznych uszkodzeniu uległo koryto rowu S, stanowiące dopływ do rzeki Gostynki. Zniszczona została faszyna, co wiązało się realnym zagrożeniem dla okolicznych budynków i mieszkańców. Naprawy uszkodzonego brzegu podjęła się Spółka Wodna Wyry-Gostyń. Prace były przeprowadzone na cieku S na odcinku od ulicy Rybnickiej do ulicy Pszczyńskiej. Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie około 50 tysięcy złotych. W kosztach partycypowała KWK ”Bolesław Śmiały”.

Budowa obiektu rekreacyjnego Zagroda Śląska
Zadanie realizowane w latach 2010-2011 przez gminę Wyry

Obiekt rekreacyjno-kulturalny pełni funkcję miejsca spotkań, gdzie regularnie odbywają się skierowane do mieszkańców gminy wydarzenia plenerowe organizowane w ramach Domu Kultury i jednostek oświatowych. Zagroda Śląska jest wyposażona w zadaszoną scenę, drewniane ławki i stoliki dla trzystu osób, grill z ceramicznej cegły oraz parking. Ogrodzenie obiektu pełni funkcję ekranu akustycznego. Budowa Zagrody Śląskiej była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego. Obiekt został otwarty we wrześniu 2011 roku (więcej...)

Platforma pionowa do apteki
Zadanie zrealizowane w roku 2010 przez gminę Wyry

Zgodnie z obowiązującym prawem, każda apteka powinna być przystosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo. Aby spełnić ten wymóg, podjęta została decyzja o instalacji platformy pionowej przy budynku apteki (czyli zewnętrznej windy). Prace budowlane obejmowały nie tylko montaż samej platformy, ale również przebudowę istniejących schodów wiodących na piętro budynku oraz remont chodnika.

Plac zabaw przy Zespole Szkół
Zadanie zrealizowane w 2010 roku przez Zespół Szkół w Gostyni

Budowa zrealizowana w ramach rządowego programu wspierania ośrodków edukacji "Radosna szkoła". Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Gminą Wyry przekazało Zespołowi Szkół w Gostyni fundusze na budowę placu zabaw w kwocie 70 tys. zł. Plac zabaw powstał na terenie szkolnego boiska (tuż obok sali gimnastycznej). Został oddany do użytku 3 listopada 2010 r. Urządzenia dostępne na placu zabaw jak i zakupione w ramach tego samego programu pomoce dydaktyczne rozwijają motorykę oraz integrację zmysłową uczniów trzech pierwszych klas szkoły podstawowej.
Plac zabaw w Gostyni

Przebudowa części powiatowej ulicy Miarowej
Zadanie realizowane w 2010 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych

Inwestycja realizowana od sierpnia do października 2010 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych. W ramach zamówionych prac ułożono nową nawierzchnię asfaltową oraz dokonano budowy chodnika na odcinku powiatowym ulicy Miarowej. Prace prowadzone były na całej długości drogi powiatowej, jednak odcinek gostyński został zrealizowany w pierwszej kolejności. Remont drogi dofinansowano z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Budowa zatok autobusowych przy ulicy Pszczyńskiej
Zadanie realizowane w 2009 roku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

W ramach inwestycji powstały cztery zatoki autobusowe dla dwóch przystanków komunikacji miejskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 928 - "Gostyń Kuźnia" i "Gostyń Łuczników". Pełnowymiarowe zatoki zostały wyposażone w wiaty przystankowe i barierki ochronne. Po zakończeniu budowy zatoki przy ulicy Łuczników, autobusy po raz pierwszy zaczęły obsługiwać ten przystanek. Inwestycja była realizowana w 2009 roku ze środków budżetowych Województwa Śląskiego.