Inwestycje

Zadania zrealizowane:

Termomodernizacja budynku przy ul. Pszczyńskiej 370
Przebudowa Gminnego Przedszkola w Gostyni

Realizowane w latach 2017-2019 przez gminę Wyry
Przebudowa nawierzchni – dojazd do cmentarza

Zrealizowane w październiku 2018 roku przez gminę Wyry
Budowa kanalizacji - ul. Miarowa

Zrealizowane w 2018 roku przez gminę Wyry
Budowa kanalizacji - ul. Akacjowa, ul. Rybnicka ciąg dalszy

Zrealizowane w 2017 roku przez gminę Wyry
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury i wykonanie podjazdu

Zrealizowane w drugiej połowie 2017 roku przez gminę Wyry
Wymiana instalacji w budynku poczty przy ul. Pszczyńskiej 370

Zrealizowane w drugiej połowie 2017 roku przez gminę Wyry
Wymiana nawierzchni jezdni ul. Miarowa w Gostyni
Remont przeprowadzono w związku z 74. edycją Tour de Pologne, której etap IV został wytyczony przez teren powiatu mikołowskiego. W ramach zadania odnowiono 2,6 km odcinek drogi z Gostyni do Zgonia. Wyścig miał miejsce 1 sierpnia 2017 roku.
Zrealizowane w lipcu 2017 roku przez powiat mikołowski
Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Dębowej
Plac powstał w ramach projektu pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wyry” współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania nastąpiła z puli przyznanej Lokalnej Grupie Działania "Ziemia Pszczyńska", której gmina jest członkiem.
Zrealizowane w drugim kwartale 2017 roku przez gminę Wyry
Zakup i montaż lamp hybrydowych LED
W ramach zadania zakupiono łącznie 13 lamp hybrydowych, z czego 9 trafiło do miejscowości Gostyń, a 4 do miejscowości Wyry. Autonomiczne latarnie zostały zakupione przez gminę w ramach projektu pn. „Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry”, który w listopadzie 2016 roku został wybrany do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Zrealizowane w drugim kwartale 2017 roku przez gminę Wyry
Przebudowa nawierzchni - ul. Tęczowa, odcinek od schronu
Zadanie objęło kilkusetmetrowy odcinek od schronu bojowego "Sowiniec" do Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku, który wcześniej był wykonany z tłucznia.
Zrealizowane w pierwszym kwartale 2017 roku przez gminę Wyry
Uruchomienie przekaźnika sieci Play przy ul. ks. Franciszka Olmy 4
Od połowy października do połowy grudnia 2016 roku na zlecenie spółki P4 prowadzono prace przy montażu nowej stacji bazowej sieci Play w Gostyni na szczycie wieży kościoła parafialnego pw. św. Ap. Piotra i Pawła. W ramach zadania zamontowano m.in. widoczne od ulicy anteny sektorowe i radiolinię. Przekaźnik z dniem 22 grudnia 2016 roku rozpoczął pracę w następujących systemach: DCS, U900, U2100, L800, L1800, L2100 (część z nich nie była w Gostyni dotąd wykorzystywana).
Zrealizowane w czwartym kwartale 2016 roku przez P4 Sp. z o.o.
Modernizacja parkingu przy Gminnym Przedszkolu i Domu Kultury
W ramach prac przeprowadzono rozbiórkę istniejącej nawierzchni z tłucznia, demontaż istniejących krawężników, wykonano nową warstwę górnej podbudowy, nową nawierzchnię z betonowej kostki wraz z krawężnikami, wyregulowano studnie i wypusty, zbudowano wycieraczkę przed wejściem bocznym do budynku DK, a także wykonano humusowanie terenu i zasianie trawy.
Zrealizowane w październiku i listopadzie 2016 roku przez gminę Wyry
Modernizacja przekaźnika sieci Orange przy ul. Rybnickiej 2
Na przełomie sierpnia i września 2016 roku operator ogólnopolskiej sieci komórkowej Orange dokonał modernizacji swojego przekaźnika przy ul. Rybnickiej 2. Po zakończeniu prac - m.in. wymianie anten sektorowych i zainstalowaniu pod stacją nowych modułów RRU - z dniem 7 września operator udostępnił łączność LTE w paśmie 800 MHz.
Zrealizowane we wrześniu 2016 roku przez Orange Polska S.A.
1 września 2016 - Nowe anteny sektorowe
Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej
Kolejny etap budowy kanalizacji w Gostyni. Sieć zrealizowano w ramach jednego dużego zadania o wartości prawie 2,5 mln zł, który objął ul. Łuczników oraz kilka mniejszych ulic w sąsiednich Wyrach. Zadanie zostało wsparte środkami unijnymi pochodzącymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez gminę Wyry
Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Rybnickiej
Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013. Zgodnie z projektem przy ul. Rybnickiej powstało boisko do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą, trzy boiska do siatkówki plażowej, strefa outdoor fitness z pięcioma przyrządami do ćwiczeń, budynek socjalno-gospodarczy, ciągi komunikacji pieszej, miejsca postojowe oraz oświetlenie terenu. W ramach inwestycji zakupiono małą scenę mobilną. Umowę z wykonawcą na kwotę 2 mln 327 tys. 910 zł podpisano w sierpniu 2013 roku. Obiekt został otwarty 17 września 2014 roku.
Zadanie realizowane w latach 2013-2014 przez gminę Wyry
Wdrożenie technologi UMTS (HSPA+)
Ogólnopolscy operatorzy telefonii komórkowych - Orange, T-Mobile, Plus (w tym Aero2) - w latach 2013 i 2014 dokonali rozbudowy masztu telekomunikacyjnego przy ul. Rybnickiej 2 w Gostyni, umiejscowionego na dachu ośrodka zdrowia. Pierwszą inwestycję przeprowadził Polkomtel, uruchamiając sieć HSPA+ w paśmie 900 MHz w czerwcu 2013 roku, do świadczenia usług szybkiej transmisji danych i Bezpłatnego Dostępu do Internetu (BDI) spółki zależnej Aero2. Rok później, w dniu 6 czerwca 2014 roku, spółka NetWorkS!, reprezentująca operatorów sieci Orange i T-Mobile, również uruchomiła w Gostyni sieć HSPA+ w paśmie 900 MHz.
Zadanie realizowane w latach 2013-2014 przez spółki: Polkomtel i NetWorkS!
Stacja bazowa Orange Polska
Regulacja rzeki Gostynki na odcinku gostyńskim
W październiku 2013 roku przeprowadzono w Gostyni regulację koryta rzeki Gostynki, które uległo zniszczeniu podczas powodzi w 2010 roku. Prace rozpoczęto od uporządkowania terenu, w tym wycinki dziko rosnących wzdłuż rzeki drzew. Regulacja polegała na wyprofilowaniu i poszerzeniu dotychczasowego koryta, co przełożyło się na zwiększenie jego przepustowości. Podczas prac utwardzono nadbrzeże w pobliżu mostu na DW 928 i kładek dla pieszych w Gostyni
Zadanie zrealizowane w 2013 roku przez zarządcę rzeki
Remont dużej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gostyni
Modernizacja rozpoczęła się w trakcie przerwy wakacyjnej i trwała do 17 października 2013 roku, kiedy to dokonano uroczystego otwarcia sali. W ramach prac położona została podłoga sportowa o nawierzchni z parkietu dębowego, odmalowane zostały ściany i sufit obiektu, wstawiono nowe drzwi, a także zamontowano podstawę dla nowej siatki do gry w siatkówkę.
Zadanie zrealizowane w 2013 roku przez gminę Wyry
Budowa sieci światłowodowej SilesiaNet
Na przełomie września i października 2013 roku powstał gostyński fragment ponad 40-sto kilometrowej sieci światłowodowej, która łączy 69 jednostek publicznych powiatu mikołowskiego. Podziemna linia połączyła m.in. Zespół Szkół, Gminne Przedszkole, Bibliotekę i Dom Kultury. Sieć umożliwia szybki i bezpieczny transfer danych pomiędzy podłączonymi jednostkami. Budowa sieci światłowodowej usprawni funkcjonowanie systemów usług elektronicznych np. monitoringu wizyjnego w miejscach publicznych. Powstała sieć szkieletowa ma charakter rozwojowy, a więc umożliwia podłączanie kolejnych jednostek w zależności od potrzeb. Budowę całej infrastruktury na terenie powiatu zakończono w czerwcu 2014 roku.
Zadanie zrealizowane w 2013 roku przez Powiat Mikołowski
Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej (etap 3)
W ramach trzeciego etapu budowy kanalizacji do sieci podłączono centralną część Gostyni . Nowa sieć powstała m.in. wzdłuż ul. Pszczyńskiej (od centrum do ul. Fityki), Tyskiej, Rybnickiej (od centrum do skrzyżowania z ul. Motyla) i Fityki. Koszt budowy centralnej części sieci zamknął się w kwocie 13 mln zł.
Zadanie realizowane w latach 2011-2013 przez gminę Wyry
Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej (etap 1 i 2)
Pierwszy etap projektu mającego na celu skanalizowanie całego obszaru miejscowości ruszył w 2009 roku. Pierwsza nitka sieci powstała przy ul. Tęczowej. W kolejnym roku rozpoczęła się budowa następnego odcinka przy ul. Tyskiej (fragment od lasu do skrzyżowania z ul. Tęczową, w tym ul. Sosnowa i Pod Lasem) w ramach etapu drugiego. Zadanie zostało wsparte środkami unijnymi pochodzącymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wartość inwestycji to prawie 2 mln zł.
Zadanie realizowane w latach 2009-2010 przez gminę Wyry
Przebudowa mostu na DW928 nad ciekiem wodnym S
Inwestycja prowadzona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na przełomie kwietnia i maja 2013 roku. Celem prac była naprawa mostu nad ciekiem wodnym S na drodze wojewódzkiej nr 928. Na polecenie Zarządu odtworzona została podstawa platformy po obu stronach mostu, kanały odpływowe, ciągi piesze i jezdnia właściwa. Inwestycję wymusił stale pogarszający się stan techniczny mostu, a zwłaszcza zapadający się asfalt. Teraz na remont czeka most nad rzeką Gostynką.
Zadanie zrealizowane w 2013 roku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Przebudowa mostu nad ciekiem S
Budowa sieci światłowodowej w technologii FTTH
W ramach unijnego projektu pn. "Budowa nowoczesnej infrastruktury światłowodowej w technologii FTTH dla mieszkańców miejscowości: Wyry, Gostyń, Kobiór, Piasek", mikołowski dostawca internetu firma Miconet, zbudowała na terenie Gostyni sieć światłowodową w oparciu o technologię "Fiber to the home". Sieć rozpostarta na infrastrukturze napowietrznej Tauron Polska Energia dociera do 90% mieszkańców miejscowości. Od czasu zakończenia inwestycji tj. październik 2012, za pośrednictwem sieci oferowany jest komercyjny dostęp do internetu, telewizji i telefonu.
Zadanie realizowane w roku 2012 przez Miconet Sp. z o.o.
Regulacja koryta rowu "S"
Wskutek powodzi i występujących później czynników atmosferycznych, uszkodzeniu uległo koryto rowu "S". Zniszczona faszyna, stanowiła realne zagrożenie dla okolicznych budynków i mieszkańców. Naprawy uszkodzonego brzegu podjęła się Spółka Wodna Wyry-Gostyń. Prace były przeprowadzone na cieku "S" na odcinku od ulicy Rybnickiej do ulicy Pszczyńskiej. W kosztach partycypowała KWK ”Bolesław Śmiały”.
Zadanie realizowane w 2012 roku przez Spółkę Wodną Wyry-Gostyń
Budowa obiektu rekreacyjnego Zagroda Śląska
Obiekt rekreacyjno-kulturalny pełni funkcję miejsca spotkań, gdzie regularnie odbywają się skierowane do mieszkańców gminy wydarzenia plenerowe organizowane w ramach Domu Kultury i jednostek oświatowych. Zagroda Śląska jest wyposażona w zadaszoną scenę, drewniane ławki i stoliki dla trzystu osób, grill z ceramicznej cegły oraz parking. Ogrodzenie obiektu pełni funkcję ekranu akustycznego. Budowa Zagrody Śląskiej była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego. Obiekt został otwarty we wrześniu 2011 roku
Zadanie realizowane w latach 2010-2011 przez gminę Wyry
Platforma pionowa do apteki
Zgodnie z obowiązującym prawem, każda apteka powinna być przystosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo. Aby spełnić ten wymóg, podjęta została decyzja o instalacji platformy pionowej przy budynku apteki (czyli zewnętrznej windy). Prace budowlane obejmowały nie tylko montaż samej platformy, ale również przebudowę istniejących schodów wiodących na piętro budynku oraz remont chodnika.
Zadanie zrealizowane w roku 2010 przez gminę Wyry
Plac zabaw przy Zespole Szkół
Budowa zrealizowana w ramach rządowego programu wspierania ośrodków edukacji "Radosna szkoła". Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Gminą Wyry przekazało Zespołowi Szkół w Gostyni fundusze na budowę placu zabaw w kwocie 70 tys. zł. Plac zabaw powstał na terenie szkolnego boiska (tuż obok sali gimnastycznej). Został oddany do użytku 3 listopada 2010 r. Urządzenia dostępne na placu zabaw jak i zakupione w ramach tego samego programu pomoce dydaktyczne rozwijają motorykę oraz integrację zmysłową uczniów trzech pierwszych klas szkoły podstawowej.
Zadanie zrealizowane w 2010 roku przez Zespół Szkół w Gostyni
Plac zabaw w Gostyni
Przebudowa części powiatowej ulicy Miarowej
Inwestycja realizowana od sierpnia do października 2010 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych. W ramach zamówionych prac ułożono nową nawierzchnię asfaltową oraz dokonano budowy chodnika na odcinku powiatowym ulicy Miarowej. Prace prowadzone były na całej długości drogi powiatowej, jednak odcinek gostyński został zrealizowany w pierwszej kolejności. Remont drogi dofinansowano z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Zadanie realizowane w 2010 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych
Budowa zatok autobusowych przy ulicy Pszczyńskiej
W ramach inwestycji powstały cztery zatoki autobusowe dla dwóch przystanków komunikacji miejskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 928 - "Gostyń Kuźnia" i "Gostyń Łuczników". Pełnowymiarowe zatoki zostały wyposażone w wiaty przystankowe i barierki ochronne. Po zakończeniu budowy zatoki przy ulicy Łuczników, autobusy po raz pierwszy zaczęły obsługiwać ten przystanek. Inwestycja była realizowana w 2009 roku ze środków budżetowych Województwa Śląskiego.
Zadanie realizowane w 2009 roku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zadania zaplanowane:
Przebudowa odwodnienia dachu sali gimnastycznej przy SP
W planach gminy Wyry na II/III kwartał 2020 roku

Budowa kanalizacji poza aglomeracją
W planach gminy Wyry na III kwartał 2020 roku
Realizacja prac na terenach dotąd nieujętych

Rozbudowa przekaźnika sieci komórkowej
W planach spółki P4 na I kwartał 2020 roku
Wymian anten, udostępnienie technologii MIMO4x4.

Termomodernizacja budynku Domu Kultury
W planach gminy Wyry, zgłoszone do Ministerstwa Kultury
Pełna izolacja termiczna, panele fotowoltaiczne na dachu

Remont izby pamięci przy ul. Tęczowej
W planach gminy Wyry, zgłoszone do Ministerstwa Kultury
Odnowienie budynku i przywrócenie pierwotnej funkcji

Zakup średniego wozu bojowego dla OSP Gostyń
W planach gminy Wyry na II/III kwartał 2020 roku
Zabezpieczono środki w budżecie gminy na 2020 rok

Przebudowa ul. Pszczyńskiej (droga wojewódzka)
W planach województwa śląskiego, projekt na liście rezerwowej
[szczegóły projektu]

Rozbudowa świetlicy szkolnej
Zadanie zaplanowane do realizacji przez gminę Wyry
[koncepcja]

Przebudowa ul. Rybnickiej (droga powiatowa)
Zadanie zaplanowane do realizacji przez powiat mikołowski
[szczegóły projektu]

Przebudowa ul. Tyskiej (droga gminna)
Zadanie zaplanowane do realizacji przez gminę Wyry
[szczegóły projektu]

Rozbudowa parkingu za ośrodkiem zdrowia
Zadanie zaplanowane do realizacji przez gminę Wyry
[koncepcja]

Remont dużej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gostyni
Modernizacja rozpoczęła się w trakcie przerwy wakacyjnej i trwała do 17 października 2013 roku, kiedy to dokonano uroczystego otwarcia sali. W ramach prac położona została podłoga sportowa o nawierzchni z parkietu dębowego, odmalowane zostały ściany i sufit obiektu, wstawiono nowe drzwi, a także zamontowano podstawę dla nowej siatki do gry w siatkówkę.

Zadanie zrealizowane w 2013 roku przez gminę Wyry

Budowa sieci światłowodowej SilesiaNet
Na przełomie września i października 2013 roku powstał gostyński fragment ponad 40-sto kilometrowej sieci światłowodowej, która łączy 69 jednostek publicznych powiatu mikołowskiego. Podziemna linia połączyła m.in. Zespół Szkół, Gminne Przedszkole, Bibliotekę i Dom Kultury. Sieć umożliwia szybki i bezpieczny transfer danych pomiędzy podłączonymi jednostkami. Budowa sieci światłowodowej usprawni funkcjonowanie systemów usług elektronicznych np. monitoringu wizyjnego w miejscach publicznych. Powstała sieć szkieletowa ma charakter rozwojowy, a więc umożliwia podłączanie kolejnych jednostek w zależności od potrzeb. Budowę całej infrastruktury na terenie powiatu zakończono w czerwcu 2014 roku.

Zadanie zrealizowane w 2013 roku przez Powiat Mikołowski

Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej (etap 3)
W ramach trzeciego etapu budowy kanalizacji do sieci podłączono centralną część Gostyni . Nowa sieć powstała m.in. wzdłuż ul. Pszczyńskiej (od centrum do ul. Fityki), Tyskiej, Rybnickiej (od centrum do skrzyżowania z ul. Motyla) i Fityki. Koszt budowy centralnej części sieci zamknął się w kwocie 13 mln zł.

Zadanie realizowane w latach 2011-2013 przez gminę Wyry

Przebudowa mostu na DW928 nad ciekiem wodnym S
Inwestycja prowadzona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na przełomie kwietnia i maja 2013 roku. Celem prac była naprawa mostu nad ciekiem wodnym S na drodze wojewódzkiej nr 928. Na polecenie Zarządu odtworzona została podstawa platformy po obu stronach mostu, kanały odpływowe, ciągi piesze i jezdnia właściwa. Inwestycję wymusił stale pogarszający się stan techniczny mostu, a zwłaszcza zapadający się asfalt. Teraz na remont czeka most nad rzeką Gostynką.


Zadanie zrealizowane w 2013 roku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach


Rok 2012

Budowa sieci światłowodowej w technologii FTTH
W ramach unijnego projektu pn. „Budowa nowoczesnej infrastruktury światłowodowej w technologii FTTH dla mieszkańców miejscowości: Wyry, Gostyń, Kobiór, Piasek”, mikołowski dostawca internetu firma Miconet, zbudowała na terenie Gostyni sieć światłowodową w oparciu o technologię „Fiber to the home”. Sieć rozpostarta na infrastrukturze napowietrznej Tauron Polska Energia dociera do 90% mieszkańców miejscowości. Od czasu zakończenia inwestycji tj. październik 2012, za pośrednictwem sieci oferowany jest komercyjny dostęp do internetu, telewizji i telefonu.

Zadanie realizowane w roku 2012 przez Miconet Sp. z o.o.

Regulacja koryta rowu „S”
Wskutek powodzi i występujących później czynników atmosferycznych, uszkodzeniu uległo koryto rowu „S”. Zniszczona faszyna, stanowiła realne zagrożenie dla okolicznych budynków i mieszkańców. Naprawy uszkodzonego brzegu podjęła się Spółka Wodna Wyry-Gostyń. Prace były przeprowadzone na cieku „S” na odcinku od ulicy Rybnickiej do ulicy Pszczyńskiej. W kosztach partycypowała KWK ”Bolesław Śmiały”.


Zadanie realizowane w 2012 roku przez Spółkę Wodną Wyry-Gostyń


Rok 2011

Budowa obiektu rekreacyjnego Zagroda Śląska
Obiekt rekreacyjno-kulturalny pełni funkcję miejsca spotkań, gdzie regularnie odbywają się skierowane do mieszkańców gminy wydarzenia plenerowe organizowane w ramach Domu Kultury i jednostek oświatowych. Zagroda Śląska jest wyposażona w zadaszoną scenę, drewniane ławki i stoliki dla trzystu osób, grill z ceramicznej cegły oraz parking. Ogrodzenie obiektu pełni funkcję ekranu akustycznego. Budowa Zagrody Śląskiej była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego. Obiekt został otwarty we wrześniu 2011 roku.


Zadanie realizowane w latach 2010-2011 przez gminę Wyry


Rok 2010

Platforma pionowa do apteki
Zgodnie z obowiązującym prawem, każda apteka powinna być przystosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo. Aby spełnić ten wymóg, podjęta została decyzja o instalacji platformy pionowej przy budynku apteki (czyli zewnętrznej windy). Prace budowlane obejmowały nie tylko montaż samej platformy, ale również przebudowę istniejących schodów wiodących na piętro budynku oraz remont chodnika.

Zadanie zrealizowane w roku 2010 przez gminę Wyry

Plac zabaw przy Zespole Szkół
Budowa zrealizowana w ramach rządowego programu wspierania ośrodków edukacji „Radosna szkoła”. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Gminą Wyry przekazało Zespołowi Szkół w Gostyni fundusze na budowę placu zabaw w kwocie 70 tys. zł. Plac zabaw powstał na terenie szkolnego boiska (tuż obok sali gimnastycznej). Został oddany do użytku 3 listopada 2010 r. Urządzenia dostępne na placu zabaw jak i zakupione w ramach tego samego programu pomoce dydaktyczne rozwijają motorykę oraz integrację zmysłową uczniów trzech pierwszych klas szkoły podstawowej.

Zadanie zrealizowane w 2010 roku przez Zespół Szkół w Gostyni

Przebudowa części powiatowej ulicy Miarowej
Inwestycja realizowana od sierpnia do października 2010 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych. W ramach zamówionych prac ułożono nową nawierzchnię asfaltową oraz dokonano budowy chodnika na odcinku powiatowym ulicy Miarowej. Prace prowadzone były na całej długości drogi powiatowej, jednak odcinek gostyński został zrealizowany w pierwszej kolejności. Remont drogi dofinansowano z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych


Rok 2009

Budowa zatok autobusowych przy ulicy Pszczyńskiej
W ramach inwestycji powstały cztery zatoki autobusowe dla dwóch przystanków komunikacji miejskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 928 – „Gostyń Kuźnia” i „Gostyń Łuczników”. Pełnowymiarowe zatoki zostały wyposażone w wiaty przystankowe i barierki ochronne. Po zakończeniu budowy zatoki przy ulicy Łuczników, autobusy po raz pierwszy zaczęły obsługiwać ten przystanek. Inwestycja była realizowana w 2009 roku ze środków budżetowych Województwa Śląskiego.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach