Kategoria Sprawy gminne

Gimnazjum także będzie miało swojego patrona

Wczoraj, 23 lutego o godzinie 18:00 w Domu Kultury w Gostyni odbyło się lutowe posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń. Obrady oficjalnie otworzył przewodniczący komisji, pan radny Henryk Cyba. Na posiedzeniu poza radnymi z naszej miejscowości, obecna była wójt Gminy Wyry pani Barbara Prasoł. W pierwszej kolejności radni przyjęli…

Pierwsza sesja Rady Gminy Wyry VI kadencji

2 grudnia odbyła się I sesja Rady Gminy Wyry VI kadencji.  Zgodnie z przepisami, nowo wybrani radni otrzymali z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Zofii Syty, zaświadczenia o wyborze na radnego. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady sesję poprowadził radny senior – Herbert Rzepka.  Po uroczystym otwarciu…

Ostatnie obrady Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyni piątej kadencji

9 listopada w Domu Kultury w Gostyni odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń piątej kadencji (początek o godzinie 16:30). Z uwagi na zbliżające się wybory samorządowe, radni obradowali w tym składzie po raz ostatni. Posiedzenie oficjalnie otwarł przewodniczący komisji, radny Henryk Cyba. Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad,…

Radni zawiedzeni działaniami spółki wodnej

23 czerwca odbyło się czerwcowe posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń. Radni z Gostyni oraz Wójt Gminy Wyry pani Barbara Prasoł, spotkali się w Domu Kultury w celu omówienia spraw istotnych dla mieszkańców. Pragniemy przedstawić krótką relację z posiedzenia komisji, a tym samym zachęcić mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w tego…

Trzy kamery będą monitorować centrum

Dziś od godziny 16:00 do 17:00 dyżur w Domu Kultury w Gostyni pełnił radny Gminy Wyry, pan Krzysztof Patalong. Spotkanie dotyczyło bieżących spraw mieszkańców. Pragniemy przedstawić krótką relację z tego spotkania. Pierwsza sprawa jaka została poruszona dotyczyła budowy podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku apteki. Obecnie, jak wyjaśnił Pan…

Promocja gminy i Gostyni na antenie telewizji TVS

O godzinie 16:30 nadano w dniu dzisiejszym specjalny odcinek magazynu „Informator miejski” poświęcony Gminie Wyry (a w głównej mierze Gostyni) na antenie regionalnej stacji Telewizja Silesia. Prawie 5-cio minutowy materiał został skierowany do mieszkańców konurbacji górnośląskiej, a także odbiorców satelitarnych w Polsce. Film promocyjny miał przede wszystkim zachęcić do zakupu…

Budowa kanalizacji sanitarnej naszym priorytetem

Dziś od godziny 16:00 do 17:00 dyżur w Domu Kultury w Gostyni pełnił Przewodniczący Rady Gminy pan Andrzej Wyroba. Głównym tematem rozmowy było omówienie prac Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń. Pragniemy przedstawić krótką relację z tego spotkania. Pierwszym poruszony temat był związany z gruntowną modernizacją ul. Miarowej (tj. wspólnej inwestycji Gminy…

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie ulicy Zaleśnej

Mieszkańcy gminy niemal jednogłośnie opowiedzieli się za włączeniem ul. Zaleśnej (podlegającej obecnie gminie Kobiór) w granice Gostyni podczas październikowych konsultacji społecznych. W głosowaniu wzięło udział 177 uprawnionych do tego osób. Wyniki konsultacji przeprowadzonych na terenie gminy Wyry: Ogólna liczba głosów: 177 Liczba głosów ważnych: 164    …

Konsultacje społeczne w sprawie przyłączenia ulicy Zaleśnej

W dniach od 5 do 9 października na terenie gminy Wyry zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy. Proponowana zmiana granic polega na przyłączeniu fragmentu gminy Kobiór o powierzchni 5,59 ha (ul. Zaleśna, leśniczówka i tereny przyległe) do gminy Wyry. Celem konsultacji będzie poznanie opinii mieszkańców na temat planowanych zmian, które…