Kategoria Rada Gminy Wyry

Nowe stawki za śmieci przyjęte. „Zabrakło dialogu z mieszkańcami”

Podczas XI sesji Rady Gminy Wyry, która miała miejsce w dniu 24 października, radni przyjęli nowe stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, zaprezentowany tydzień temu na stronie GostyńŚląska.pl projekt uchwały w tej sprawie przeszedł bez żadnych zmian. Tym samym z początkiem przyszłego roku, to znaczy od 1 stycznia 2020 roku,…

Rada przyznała wójtowi wotum zaufania, ale niejednogłośnie

Doroczna sesja absolutoryjna miała w tym roku przebieg inny niż dotąd. To za sprawą nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, która wprowadziła do porządku obrad punkt dotyczący rozpatrzenia raportu o stanie gminy za 2018 rok, a w konsekwencji podjęcia przez radnych uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wyry wotum zaufania. Podczas VIII sesji w dniu…

Gmina odrzuciła propozycję ws. dotacji do kastracji i czipów

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wyry w pełni spełnia wymogi ustawowe; w budżecie nie ma pieniędzy na dodatkowe zadania; każdy mieszkaniec powinien sam zadbać o kastrację czy zaczipowanie psa – takie między innymi argumenty za odrzuceniem propozycji wprowadzenia w gminie dotacji do kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich…

Radni i wójt gminy złożyli ślubowanie. I sesja Rady Gminy Wyry VIII kadencji

Dokładnie miesiąc po wyborach samorządowych i prezentacji wyników głosowania, w dniu 22 listopada o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry zwołana została I sesja Rady Gminy Wyry VIII kadencji. W jej trakcie wszyscy nowo wybrani radni m.in. przyjęli zaświadczenia o wyborze na radnego, złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru Prezydium Rady –…

Na żywo i w HD. Radni testowali nowy system do prowadzenia obrad

Dla większości rad gmin, miast i powiatów dość istotnie zmieni się wkrótce sposób prowadzenia sesji. Zgodnie z przyjętymi przez Rząd RP zmianami, samorządy od nowej kadencji zobowiązane będą do prowadzenia transmisji z tych posiedzeń w internecie oraz imiennej rejestracji wszystkich głosowań – dotąd były to rozwiązania stosowane opcjonalne, przede…

Pierwsza sesja Rady Gminy Wyry VII kadencji

1 grudnia odbyła się I sesja Rady Gminy Wyry VII kadencji. Przed rozpoczęciem posiedzenia w sali obrad Urzędu Gminy Wyry, głos zabrała Sekretarz Gminy Ewa Placha, która powierzyła prowadzenie sesji najstarszemu spośród radnych. Zaszczyt ten, tak jak cztery lata temu, przypadł Herbertowi Rzepce. Radny senior po objęciu…

Zapis relacji na żywo z pierwszej sesji Rady Gminy Wyry siódmej kadencji

24 krótkie wiadomości tekstowe (tweety) zostały wysłane za pośrednictwem serwisu społecznościowego Twitter z sali obrad Rady Gminy Wyry w dniu 1 grudnia 2014 roku, podczas sesji inaugurującej nową kadencję samorządu. Była to pierwsza w historii, nadana w jakiejkolwiek formie, relacja na żywo z obrad Rady Gminy Wyry, którą można było śledzić…

Radni omówili budżet powiatu mikołowskiego na 2012 rok

W środę, 30 listopada w sali obrad Urzędu Gminy Wyry odbyła się dwunasta w tej kadencji sesja Rady Gminy Wyry. W obradach uczestniczyli między innymi radni powiatowi z Gostyni, którzy omówili tematy związane z projektem przyszłorocznego budżetu. Obrady o godzinie 16:00 oficjalnie otworzył przewodniczący Rady Gminy Wyry pan Andrzej Wyroba. Na wstępie…

Radni powiatu mikołowskiego na sesji rady gminy

14 kwietnia w sali obrad Urzędu Gminy Wyry odbyła się V sesja Rady Gminy Wyry. Kwietniowe obrady relacjonujemy ze względu na obecnych na sesji radnych powiatowych z Gostyni, którzy omówili m.in. temat powiatowych inwestycji. Obrady o godzinie 16:00 oficjalnie otworzył przewodniczący Rady Gminy Wyry Andrzej Wyroba. Na wstępie powitał zaproszonych gości…