Kategoria Inwestycje

Koryto rzeki Gostynki uregulowane. Poziom wody się obniżył

W ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w rejonie Tychów i Bierunia, w październiku realizowany był projekt regulacji rzeki Gostynki na odcinku gostyńskim. Prace przy rzece rozpoczęto 8 października od uporządkowania terenu, w tym wycinki dziko rosnących wzdłuż rzeki drzew i krzewów. Właściwa…

Ogłoszono przetarg na wykonanie boiska za Zespołem Szkół

6 sierpnia 2012r. Urząd Gminy podpisał z Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej”. 27 sierpnia br. ogłoszono przetarg na realizację tego zadania. W ramach realizacji inwestycji na terenie za Zespołem Szkół w Gostyni powstanie: boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej o wymiarze 68x105m, będzie…

Zagroda Śląska wyróżniona w województwie

Zarząd Województwa Śląskiego wyróżnił gostyński obiekt rekreacyjno-kulturalny w tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”. Zagroda Śląska została doceniona przez komisję konkursową w kategorii „Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi”. Zagroda Śląska została oficjalnie otwarta we wrześniu ubiegłego roku i od tego czasu jest miejscem licznych inicjatyw kulturalnych…

Zagroda Śląska w głosowaniu na najlepszą przestrzeń publiczną

Zadania inwestycyjne gmin województwa śląskiego stanęły w szranki o tytuł najlepszej przestrzeni publicznej. Wśród zgłoszonych do konkursu obiektów znalazła się Zagroda Śląska, która została oddana do użytku we wrześniu 2011 roku. W ramach pierwszej fazy konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2012, gostyński obiekt widowiskowy został poddany ocenie…

Kompleks rekreacyjno-sportowy przy Zespole Szkół powstanie już za dwa lata

31 lipca odbyło się specjalne, lipcowe posiedzenie „komisji gostyńskiej”. Obrady o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry oficjalnie otworzył przewodniczący Komisji, pan radny Henryk Cyba. W obradach poza radnymi z naszej miejscowości, udział wzięła Wójt Gminy Wyry pani Barbara Prasoł, kierowniczka Referatu Pozyskiwania Funduszy…

Nowe miejsca parkingowe cześciowo zastąpią stare

Oblicze centrum miejscowości od półtora roku sukcesywnie się zmienia. Zarośnięty niegdyś teren wokół gminnych budynków użyteczności publicznej powoli zyskuje typowo miejski charakter. Za najważniejszą zmianę w centrum uznaje się powstanie obiektu widowiskowego „Zagroda Śląska” za budynkiem Domu Kultury. Sam obiekt to jednak tylko element większej całości,…

Naprawa nawierzchni ulicy Miarowej jeszcze nie w tym roku

W dniu 5 czerwca 2011 roku, pan radny Michał Kopański złożył w Urzędzie Gminy Wyry pisemną interpelację w sprawie planowanego remontu nawierzchni gminnego odcinka ulicy Miarowej. Wczoraj, pan radny udostępnił nam odpowiedź jaką uzyskał w tej sprawie. Wójt Gminy Wyry w odpowiedzi na pismo radnego poinformowała, że ułożenie nakładki asfaltowej…

Prace budowlane w centrum zostały wznowione

Gdy miesiąc temu opuściła nas zimowa aura, nie trzeba było długo czekać, aby budowlańcy ponownie wkroczyli na teren budowy za Domem Kultury. I chociaż wykonawcy pozostało jeszcze kilka miesięcy do zakończenia robót, to pierwsze murowane elementy Zagrody Śląskiej zaczęły wyłaniać się z wilgotnej ziemi. Na pierwszy rzut oka na placu…

Bez barier do apteki i agencji pocztowej

Zakończono prace przy instalacji platformy poziomej do gminnego budynku komunalnego. Tym samym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają nieograniczony dostęp do apteki i agencji pocztowej, funkcjonującej w ramach sklepu „Gest”. Remontu doczekały się ponadto schody prowadzące do budynku oraz cześć chodnika. Tego typu udogodnienia dla niepełnosprawnych…